Quảng Nam “gỡ rối” cho 4 dự án khu đô thị của Bách Đạt An

(khoahocdoisong.vn) - UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) được giao lấy ý kiến các chủ sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại 4 dự án khu đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất đối với 4 dự án khu đô thị do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 dự án khu đô thị gồm: Hera Complex Riverside, 7B mở rộng, Bách Thành Vinh, Bách Thành Vinh mở rộng do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương được giao lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án theo hình thức tổ chức họp trực tiếp đối với tất cả chủ sử dụng đất (cá nhân, hộ gia đình, tổ chức), các cơ quan có liên quan trong khu vực có đất thu hồi.

Đồng thời, niêm yết công khai phương án hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Cùng với đó, sau khi các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, nếu chi phí giải phóng mặt bằng thấp hơn số tiền mà chủ đầu tư đã chi ứng trước, thì Công ty CP Bách Đạt An chịu phần chênh lệch và xem như hỗ trợ nhân dân.

Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao hơn thì chủ đầu tư tiếp tục chi bổ sung để bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, đối với diện tích đất còn hiện trạng, chưa thực hiện bồi thường thì thực hiện các bước thủ tục, quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại hàng loạt dự án khu dân cư, khu đô thị. Tuy nhiên tiến độ triển khai các dự án chậm, thường xuyên để xảy ra tranh chấp, gây kiện tụng kéo dài.

bach-dat(1).jpg
Dự án khu đô thị số 7B mở rộng (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoạt động đầu tư của 4 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Bào gồm dự án Khu đô thị Bách Đạt 3 (quy mô 6,6ha), khu đô thị Bách Đạt 4 (16,8ha), khu đô thị Bách Đạt 5 (2,1ha) và khu đô thị Bách Đạt 6 (23,4ha) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Lý do là công trình chợ Điện Dương đã được bàn giao lại cho Công ty CP Bách Đạt An trực tiếp quản lý, khai thác, không còn thuộc trường hợp bố trí quỹ đất đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình chợ Điện Dương.

Liên quan đến việc xem xét chấm dứt hoạt động 4 dự án khu đô thị Bách Đạt 3, 4, 5, 6, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn làm việc với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bách Đạt, Công ty CP Bách Đạt An, Công ty TNHH MTV Tâm Tài Đức, UBND phường Điện Dương và các đơn vị liên quan thống nhất phương án, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bàn giao chợ Điện Dương cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bách Đạt, Công ty CP Bách Đạt An, không để kéo dài, báo cáo kết quả bàn giao cho UBND tỉnh Quảng Nam trước ngày 10/10/2021.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Nam về các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chậm bàn giao chợ Điện Dương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo Đời sống
back to top