Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra 'xem có ai chống lưng cho xe quá tải'?

Trước phản ánh của dư luận về tình trạng xe quá tải “phá đường”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị cơ quan công an chỉ đạo điều tra, xác minh “xem có ai chống lưng cho xe quá tải hay không”?

<div> <p>Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị sơ kết qu&yacute; I của Ủy ban An to&agrave;n giao th&ocirc;ng quốc gia, s&aacute;ng 9/4, Ph&oacute; Thủ tướng Trương H&ograve;a B&igrave;nh ph&ecirc; b&igrave;nh 30 tỉnh c&oacute; số người chết do tai nạn giao th&ocirc;ng (TNGT) tăng so với qu&yacute; I/2020.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến t&igrave;nh trạng chở qu&aacute; tải, Ph&oacute; Thủ tướng cho biết đang t&aacute;i diễn ở nhiều địa phương, nhiều xe tải cơi nới th&agrave;nh th&ugrave;ng để chở h&agrave;ng qu&aacute; tải dẫn đến t&igrave;nh trạng đường bộ ở nhiều nơi bị xuống cấp. &Ocirc;ng dẫn chứng, đ&ecirc;m 5/4, lực lượng CSGT đ&atilde; ph&aacute;t hiện v&agrave; xử l&yacute; h&agrave;ng chục xe bồn chở qu&aacute; tải tr&ecirc;n 50% ngay giữa thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</p> <p>&ldquo;Theo th&ocirc;ng tin từ b&aacute;o ch&iacute; th&igrave; vấn nạn n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ mới t&aacute;i diễn gần đ&acirc;y. B&aacute;o ch&iacute; c&ograve;n n&ecirc;u cả việc những xe vi phạm c&oacute; logo nhận diện ri&ecirc;ng, nghi ngờ c&oacute; bảo k&ecirc;, chống lưng&rdquo;, Ph&oacute; Thủ tướng n&oacute;i.</p> <p>Nhấn mạnh, dư luận x&atilde; hội rất bức x&uacute;c khi thấy những tuyến đường đầu tư cả trăm cả ng&agrave;n tỷ xuống cấp trầm trọng, mặt đường hằn l&uacute;n, đầy ổ g&agrave;, ổ tr&acirc;u chỉ sau một thời gian ngắn bị xe qu&aacute; tải lưu th&ocirc;ng, tai nạn cũng từ đ&oacute; m&agrave; tăng l&ecirc;n, Ph&oacute; Thủ tướng khẳng định: Việc chở h&agrave;ng ho&aacute; qu&aacute; tải trọng cầu đường ch&iacute;nh l&agrave; h&agrave;nh vi ph&aacute; hoại t&agrave;i sản quốc gia, cần phải xử l&yacute; thật nghi&ecirc;m.</p> <p>&ldquo;Đề nghị c&aacute;c đồng ch&iacute; c&ocirc;ng an chỉ đạo điều tra, x&aacute;c minh trả lời c&ocirc;ng luận xem c&oacute; ai chống lưng cho xe qu&aacute; tải hay kh&ocirc;ng? C&oacute; th&igrave; xử l&yacute; thật nghi&ecirc;m, kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; cũng c&ocirc;ng bố để dư luận đỡ nghi ngờ&rdquo;, Ph&oacute; Thủ tướng y&ecirc;u cầu.</p> <p>Đối với vai tr&ograve; của đường sắt đ&ocirc; thị, &ocirc;ng B&igrave;nh cho rằng, tai nạn giao th&ocirc;ng v&agrave; &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn đang ng&agrave;y c&agrave;ng nhức nhối như ở H&agrave; Nội n&ecirc;n cần phải sớm cải thiện hạ tầng giao th&ocirc;ng.</p> <p>&ldquo;Đường sắt C&aacute;t Linh-H&agrave; Đ&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; vướng mắc m&agrave; &aacute;ch tắc l&acirc;u thế, cần xem x&eacute;t vận h&agrave;nh thương mại sớm. Tuyến đường v&agrave;nh đai 3 của H&agrave; Nội b&acirc;y giờ cũng tắc đường nghi&ecirc;m trọng, phải t&iacute;nh to&aacute;n x&acirc;y dựng c&aacute;c tuyến v&agrave;nh đai kh&aacute;c để tạo kh&ocirc;ng gian ph&aacute;t triển cho th&agrave;nh phố&rdquo;, Ph&oacute; Thủ tướng n&oacute;i.</p> <p>Trước đ&oacute;, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, ngay chiều nay Bộ GTVT sẽ tiếp tục họp để cuối th&aacute;ng 4 b&agrave;n giao vận h&agrave;nh thương mại tuyến đường sắt C&aacute;t Linh &ndash; H&agrave; Đ&ocirc;ng.</p> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
Philippines oằn mình chống bão Noru

Philippines oằn mình chống bão Noru

Theo bản tin lúc 5h sáng 26/9 (giờ địa phương) của Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), tâm bão đang ở ven bờ khu vực Santa Cruz, tỉnh Zambales.
back to top