Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Lạng Sơn bị bắt

Ông Nguyễn Đình Duyệt bị cáo buộc móc nối với ban quản lý các dự án để trục lợi, gây thất thoát tiền của nhà nước.

<div> <p>&Ocirc;ng Duyệt bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội&nbsp;<em>Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ,</em> theo điều 281 Bộ luật H&igrave;nh sự 2015, ng&agrave;y 15/4, C&ocirc;ng an tỉnh Lạng Sơn cho biết.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/15/duye-t-3389-1586964835.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=lBgVY9JMBqRBIuoTTRY6HA" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="857" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/04/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_duye-t-3389-1586964835.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/15/duye-t-3389-1586964835.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=iw4MBcAfWotw22-x_x8olA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/15/duye-t-3389-1586964835.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=-OccqGED05BToXr5qNi3RQ 2x" media="(min-width: 768px)" /><img alt="Ông Nguyễn Đình Duyệt. Ảnh: Đại Đoàn kết." src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_duye-t-3389-1586964835.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Đ&igrave;nh Duyệt. Ảnh: <em>Đại Đo&agrave;n kết.</em></p> </figcaption> <p>Cơ quan điều tra c&aacute;o buộc, với cương vị Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường ki&ecirc;m trưởng ban Quản l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư do Sở n&agrave;y l&agrave;m chủ đầu tư, &ocirc;ng Duyệt đ&atilde; &quot;m&oacute;c nối với nh&agrave; thầu, cố t&igrave;nh l&agrave;m tr&aacute;i để trục lợi c&aacute; nh&acirc;n&quot;, g&acirc;y thất tho&aacute;t h&agrave;ng tỷ đồng ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước.</p> <p>Cảnh s&aacute;t đang đang mở rộn vụ &aacute;n để l&agrave;m r&otilde; những người li&ecirc;n quan kh&aacute;c.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Tổng công ty 36 bị xử phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng

Tổng công ty 36 bị xử phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng

Nguyên nhân do đơn vị đã thực hiện hành vi vi phạm chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn và chiếm đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn tại xóm Sòng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
back to top