Phi công Vietnam Airlines bay 2 chuyến trước khi xác định mắc Covid-19

Phi công người Anh phụ trách hai chuyến bay VN272 từ TP.HCM - Hà Nội và VN607 chiều ngược lại trong cùng một ngày.

<div> <p>Tối 20/3, Bộ Y tế c&ocirc;ng bố th&ecirc;m 4 ca nhiễm Covid-19, n&acirc;ng tổng số người dương t&iacute;nh tại Việt Nam l&ecirc;n 91. Trong số n&agrave;y c&oacute; bệnh nh&acirc;n số 91 (quốc tịch Anh, 43 tuổi, tr&uacute; tại quận 2, TP.HCM) l&agrave; phi c&ocirc;ng h&atilde;ng Vietnam Airlines.</p> <p>Theo điều tra dịch tễ, ng&agrave;y 8/2, người n&agrave;y l&agrave; h&agrave;nh kh&aacute;ch từ London (Anh) về Việt Nam tr&ecirc;n chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN10, số ghế 5K.</p> <p>Ng&agrave;y 16/3, phi c&ocirc;ng n&agrave;y l&agrave;m nhiệm vụ tr&ecirc;n 2 chuyến bay giữa TP.HCM v&agrave; <span>H&agrave; Nội</span>. Cụ thể l&agrave; chuyến bay VN272 từ TP.HCM - H&agrave; Nội v&agrave; chuyến VN607 chiều ngược lại trong c&ugrave;ng ng&agrave;y.</p> <p><span>Trong khi đ&oacute;, theo th&ocirc;ng tin từ Vietnam Airlines, phi c&ocirc;ng n&agrave;y nghỉ theo chế độ từ ng&agrave;y 8 đến 15/3. Chiều 17/3, &ocirc;ng n&agrave;y c&oacute; dấu hiệu mệt mỏi n&ecirc;n đ&atilde; lập tức th&ocirc;ng b&aacute;o với đo&agrave;n bay v&agrave; chủ động tới bệnh viện.</span></p> <p>Phi c&ocirc;ng người Anh nhập viện với t&igrave;nh trạng X-quang c&oacute; tổn thương nhu m&ocirc; phổi phải, được x&eacute;t nghiệm, thực hiện c&aacute;ch ly với sự theo d&otilde;i, phối hợp của h&atilde;ng.</p> <p>Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM x&eacute;t nghiệm v&agrave; cho kết quả bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với Covid-19 lần 1 v&agrave;o đ&ecirc;m 18/3. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP.HCM dương t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2 v&agrave;o ng&agrave;y 20/3. Bệnh nh&acirc;n đang tiếp tục được điều trị c&aacute;ch ly tại bệnh viện.</p> <p>Ngay khi nhận kết quả x&eacute;t nghiệm, Vietnam Airlines đ&atilde; khử tr&ugrave;ng khu vực l&agrave;m việc của đo&agrave;n bay tại miền Nam. C&aacute;c m&aacute;y bay phi c&ocirc;ng n&agrave;y đi cũng đ&atilde; được khử tr&ugrave;ng, vệ sinh to&agrave;n bộ buồng l&aacute;i, khu chuẩn bị của tiếp vi&ecirc;n, khoang h&agrave;nh kh&aacute;ch v&agrave; hầm h&agrave;ng ngay sau khi hạ c&aacute;nh.</p> <p>Hiện, Vietnam Airlines c&ugrave;ng cơ quan chức năng r&agrave; so&aacute;t v&agrave; khoanh v&ugrave;ng danh s&aacute;ch địa điểm, c&aacute;c nh&acirc;n sự li&ecirc;n quan trong thời gian phi c&ocirc;ng nghỉ để c&oacute; phương &aacute;n xử l&yacute; kịp thời.</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
back to top