Phạt Simco Sông Đà do không công khai giao dịch với lãnh đạo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Simco Sông Đà trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
simco.jpg
Phạt Simco Sông Đà do giao dịch với lãnh đạo nhưng không công khai - Ảnh: Internet

Trong đó, phạt tiền 60 triệu đồng do Simco Sông Đà công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại mục “Các giao dịch và số dư với bên liên quan” tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021.

Công ty công bố thông tin không đầy đủ các nội dung về giao dịch vay ngắn hạn của bà Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Tổng Giám đốc Công ty tại Báo cáo thường niên năm 2019; công bố thông tin không đầy đủ về các giao dịch vay ngắn hạn và trả nợ vay của bà Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Tổng Giám đốc, giao dịch vay ngắn hạn của bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Báo cáo thường niên năm 2020).

Phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp. Theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét, Công ty cho vay ngắn hạn đối với ông Vũ Đức Quân – Thành viên Hội đồng quản trị số tiền 16,023 tỷ đồng, tuy nhiên giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Theo Đời sống
Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học tăng, giảm ở mức như thế nào, để đặt nguyện vọng cho đúng là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Nhiều chuyên gia nhận định, điểm chuẩn đại học năm 2024 sẽ tăng ở tất cả các tổ hợp. 
back to top