Phát hiện 2 khách nhiễm Covid-19 trên chuyến bay từ Hà Nội đi Hàn Quốc

Hai hành khách trên chuyến bay VN416 từ Nội Bài đi Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi tới nước bạn. Toàn bộ nhân viên hàng không phục vụ chuyến bay này lập tức bị cách ly.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phát hiện 2 khách nhiễm Covid-19 trên chuyến bay từ Hà Nội đi Hàn Quốc - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/12/icdn-dantri-com-vn_khach-di-may-bay-2-1598426725143.jpeg" title="Phát hiện 2 khách nhiễm Covid-19 trên chuyến bay từ Hà Nội đi Hàn Quốc - 1" /> <figcaption>Kh&aacute;ch đi m&aacute;y bay tới H&agrave;n Quốc ph&aacute;t nhiện bị nhiễm Covid-19</figcaption> </figure> <p>&nbsp;Đại diện Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Nội B&agrave;i - H&agrave; Nội đ&atilde; X&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin n&agrave;y v&agrave; cho biết h&agrave;nh kh&aacute;ch đi tr&ecirc;n chuyến bay của Vietnam Airlines.</p> <p>Theo đ&oacute;, chuyến bay VN416 chặng bay H&agrave; Nội- Incheon (Seoul, H&agrave;n Quốc) cất c&aacute;nh l&uacute;c 20h35 ng&agrave;y 20/8.</p> <p>Hai h&agrave;nh kh&aacute;ch gồm N.N.C (24 tuổi, thường tr&uacute; tại H&agrave; Nam) ngồi ghế 24G v&agrave; H.T.T.A. (22 tuổi ở Hải Ph&ograve;ng) ngồi ghế 42E tr&ecirc;n chuyến bay VN416. Hai kh&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; x&eacute;t nghiệm Realtime PCR dương t&iacute;nh với Covid-19 khi tới H&agrave;n Quốc.</p> <p>Đại diện Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Nội B&agrave;i cho biết: Ngay sau khi nhận được th&ocirc;ng tin, Cảng đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng cho r&agrave; so&aacute;t luồng di chuyển của h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> <p>&ldquo;C&oacute; 15 nh&acirc;n vi&ecirc;n phục vụ chuyến bay, an ninh h&agrave;ng kh&ocirc;ng, c&ocirc;ng an cửa khẩu... c&oacute; tiếp x&uacute;c gần với c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch n&agrave;y. C&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n của Cảng c&oacute; tiếp x&uacute;c với h&agrave;nh kh&aacute;ch đều được cho nghỉ c&aacute;ch ly tại nh&agrave; 14 ng&agrave;y theo quy định&rdquo; &ndash; đại diện Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế Nội B&agrave;i cho hay.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phát hiện 2 khách nhiễm Covid-19 trên chuyến bay từ Hà Nội đi Hàn Quốc - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/26/56/icdn-dantri-com-vn_khach-di-may-bay-1-1598426712976.jpg" title="Phát hiện 2 khách nhiễm Covid-19 trên chuyến bay từ Hà Nội đi Hàn Quốc - 2" /> <figcaption>To&agrave;n bộ phi h&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; 15 nh&acirc;n vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng phục vụ chuyến bay phải c&aacute;ch ly, m&aacute;y bay được phun khử tr&ugrave;ng</figcaption> </figure> <p>Ph&iacute;a Vietnam Airlines cũng th&ocirc;ng tin về phương &aacute;n ứng ph&oacute; với dịch Covid-19, to&agrave;n bộ phi h&agrave;nh đo&agrave;n tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines đều được c&aacute;ch ly ngay sau khi thực hiện chuyến bay, bất kể tr&ecirc;n chuyến bay c&oacute; kh&aacute;ch dương t&iacute;nh hay kh&ocirc;ng.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top