Ông Tất Thành Cang và những lần vắng mặt tiếp xúc cử tri TPHCM

Trong những lần tiếp xúc cử tri TPHCM, đại biểu HĐND TPHCM Tất Thành Cang vắng mặt. Theo ban tổ chức buổi tiếp xúc cử tri thông tin ông vắng mặt vì bận công tác đột xuất.

<div> <div><img alt="Ông Tất Thành Cang và những lần vắng mặt tại các buổi tiếp xúc cử tri" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/image2-tienphong-vn_7f34d30fcd7d44b89f9d6381120c5834_9035446_1962020.jpeg" /><span>&Ocirc;ng Tất Th&agrave;nh Cang v&agrave; những lần vắng mặt tại c&aacute;c buổi tiếp x&uacute;c cử tri</span></div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top