Ông Biden chọn người đối đầu với ông Trump làm Bộ trưởng Tư pháp?

Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là đang cân nhắc Thống đốc New York Andrew Cuomo cho vị trí Tổng chưởng lý trong chính quyền của mình, hãng tin AP trích dẫn một nguồn tin.

<div> <p>Theo <em>AP</em>, Thống đốc Cuomo l&agrave; một trong những ch&iacute;nh trị gia nằm trong danh s&aacute;ch c&aacute;c ứng vi&ecirc;n tiềm năng cho vị tr&iacute; Bộ trưởng Tư ph&aacute;p dưới thời Tổng thống Joe Biden.</p> <p>Ngo&agrave;i Cuomo, danh s&aacute;ch n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; Thượng nghị sĩ bang Alabama - Doug Jones, cựu thẩm ph&aacute;n Merrick Garland, cựu Ph&oacute; Tổng chưởng l&yacute; Sally Yates.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Cuomo từng được đồn đo&aacute;n l&agrave; c&oacute; khả năng sẽ trở th&agrave;nh Tổng chưởng l&yacute;, d&ugrave; &ocirc;ng đ&atilde; tuy&ecirc;n bố rằng m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; kế hoạch tham gia ch&iacute;nh quyền.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; định tranh cử tổng thống hay ph&oacute; tổng thống, hoặc tham gia v&agrave;o ch&iacute;nh quyền,&rdquo; Thống đốc Cuomo n&oacute;i trong tuần n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng n&oacute;i th&ecirc;m rằng vai tr&ograve; của tổng chưởng l&yacute; &quot;l&agrave; cực kỳ quan trọng, đặc biệt l&agrave; ở thời điểm hiện tại&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Cuomo cũng m&ocirc; tả &ocirc;ng Biden như một &quot;người bạn cũ&quot; v&agrave; n&oacute;i rằng &ocirc;ng sẽ gi&uacute;p t&acirc;n Tổng thống &ldquo;bằng bất cứ c&aacute;ch n&agrave;o c&oacute; thể&rdquo;.</p> <p>Từng c&oacute; nhiều cuộc đụng độ c&ocirc;ng khai với Tổng thống Donald Trump, &ocirc;ng Cuomo đ&atilde; trở th&agrave;nh t&acirc;m điểm của c&ocirc;ng ch&uacute;ng trong năm nay, mặc d&ugrave; c&aacute;ch đối ph&oacute; với đại dịch COVID-19 của &ocirc;ng g&acirc;y nhiều tranh c&atilde;i.</p> <p>&Ocirc;ng Cuomo từng ra lệnh cho c&aacute;c viện dưỡng l&atilde;o ở New York tiếp nhận c&aacute;c ca bệnh COVID-19. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh cho rằng quyết định n&agrave;y c&oacute; thể dẫn đến c&aacute;i chết của h&agrave;ng ngh&igrave;n người, v&igrave; người cao tuổi l&agrave; đối tượng c&oacute; nguy cơ tử vong cao khi mắc COVID-19.</p> <p>Hiện chưa c&oacute; bất cứ dấu hiệu n&agrave;o cho thấy Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp c&ocirc;ng bố ứng vi&ecirc;n Bộ trưởng Tư ph&aacute;p.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cuộc điều tra li&ecirc;n quan đến hoạt động kinh doanh của con trai - Hunter Biden c&oacute; thể sẽ khiến &ocirc;ng Joe Biden gặp kh&oacute; khăn trong việc lựa chọn Tổng chưởng l&yacute;.</p> <p>Bất cứ ai được &ocirc;ng Biden đề cử đều c&oacute; thể sẽ phải đối mặt với h&agrave;ng loạt c&acirc;u hỏi kh&oacute; nhằn về Hunter từ c&aacute;c nghị sĩ đảng Cộng h&ograve;a trong phi&ecirc;n điều trần của Thượng viện v&agrave;o đầu năm tới.</p> <div>Donald Ayer, người từng l&agrave; Ph&oacute; Tổng chưởng l&yacute; thời Tổng thống George H.W. Bush, đ&atilde; đề nghị &ocirc;ng Biden c&ocirc;ng khai khẳng định rằng sẽ kh&ocirc;ng d&iacute;nh l&iacute;u đến cuộc điều tra con trai Hunter khi tiến cử vị tr&iacute; Bộ trưởng Tư ph&aacute;p.</div> <p class="article-author cms-author"><strong>&nbsp;Theo RT</strong></p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top