Nỗi ám ảnh khi hàng xóm hát karaoke ngày Tết

Âm nhạc không có lỗi, người mê ca hát cũng không đáng trách nhưng nếu hát karaoke không có ý thức thì đây có thể là màn tra tấn tinh thần với người xung quanh.

<div> <p>Dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Canh T&yacute;, nghe &acirc;m thanh &quot;alo alo 1,2,3&quot; vang l&ecirc;n, Quỳnh Như tiến đến ban c&ocirc;ng đ&oacute;ng chặt c&aacute;nh cửa như một phản xạ tự nhi&ecirc;n. Bởi c&ocirc; biết đến hẹn lại l&ecirc;n, nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m đối diện sẽ tụ tập h&aacute;t karaoke đến khuya.</p> <p>&quot;Đ&oacute;ng cửa cho bớt nghe th&ocirc;i nhưng &acirc;m thanh vẫn rất r&otilde;. Hết &#39;Tết nay anh kh&ocirc;ng th&egrave;m đốt ph&aacute;o v&igrave; tiếng cười em rộn r&atilde; l&ograve;ng anh rồi&#39; th&igrave; đến &#39;th&agrave; l&agrave; bỏ đi hết ta l&agrave;m lại từ đầu&#39;, kh&ocirc;ng tập trung l&agrave;m việc g&igrave; được&quot;, Như ngao ng&aacute;n.</p> <h3>Khi những ca sĩ bất đắc dĩ cất giọng...</h3> <p>Như l&agrave;m c&ocirc;ng việc viết l&aacute;ch, c&ocirc; chuyển từ quận 7 (TP.HCM) sang quận Ph&uacute; Nhuận được một năm nay. Khu Như ở kh&ocirc;ng qu&aacute; ồn &agrave;o nhưng cũng c&oacute; mấy qu&aacute;n cafe cạnh đ&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, hoạt động của c&aacute;c qu&aacute;n cafe h&agrave;ng đ&ecirc;m vẫn kh&ocirc;ng khiến c&ocirc; kh&oacute; chịu bằng nh&agrave; đối diện mỗi tuần sinh hoạt văn nghệ một lần.</p> <p>Thường nh&agrave; đ&oacute; sẽ h&aacute;t karaoke v&agrave;o cuối tuần, nhưng c&oacute; khi họ lại đổi lịch th&agrave;nh một ng&agrave;y bất chợt trong tuần. Mấy h&ocirc;m cận Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n, h&agrave;ng x&oacute;m vui vẻ hơn n&ecirc;n sẽ h&aacute;t nhiều hơn.</p> <p>Khoảng 21h, d&agrave;n &acirc;m thanh được khởi động. Những &quot;ca sĩ bất đắc dĩ&quot; qu&acirc;y quần b&ecirc;n v&agrave;i chiếc b&agrave;n gh&eacute;p lại được b&agrave;y ra ngay b&ecirc;n đường, cạnh đ&oacute; l&agrave; chiếc loa lớn ph&aacute;t &acirc;m thanh. Họ h&aacute;t qua bluetooth kết nối từ điện thoại smartphone.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Noi am anh khi hang xom hat karaoke ngay Tet hinh anh 1 karaoke1thumb_1.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/12/karaoke1thumb_1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Nhiều người kh&ocirc;ng chỉ h&aacute;t trong nh&agrave; m&agrave; c&ograve;n dọn b&agrave;n ghế ra giữa đường để h&aacute;t karaoke. Ảnh: <em>Thư Trần.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Đủ thể loại nhạc được bật l&ecirc;n, từ pop, bolero đến rock... Những giọng ca với &acirc;m lượng lớn nhất được cất l&ecirc;n. Những người h&agrave;ng x&oacute;m của Như nhảy nh&oacute;t tưng bừng để h&ograve;a theo ca kh&uacute;c s&ocirc;i động.</span></p> <p>C&oacute; những ng&agrave;y tinh thần vui vẻ v&agrave; kh&ocirc;ng phải bận bịu với c&ocirc;ng việc th&igrave; Như v&agrave; 3 người bạn của c&ocirc; cảm thấy b&igrave;nh thường. Nhưng nếu rơi v&agrave;o ng&agrave;y mệt mỏi, cần kh&ocirc;ng gian để nghỉ ngơi, Như thật sự thấy việc h&aacute;t karaoke của h&agrave;ng x&oacute;m qu&aacute; phiền phức.</p> <p>&quot;Thử tưởng tượng khi m&igrave;nh cần tập trung để viết m&agrave; &acirc;m thanh cứ oang oang b&ecirc;n tai, họ kh&ocirc;ng chỉ h&aacute;t m&agrave; c&ograve;n n&oacute;i, cười qua micro nữa th&igrave; rất kh&oacute; chịu. Nghe giọng h&aacute;t hay th&igrave; c&ograve;n thấy dễ tha thứ, chớ m&agrave; gặp người h&aacute;t dở m&agrave; đam m&ecirc; nữa th&igrave; thiệt chỉ muốn ch&ocirc;n sống h&agrave;ng x&oacute;m&quot;, Như n&oacute;i.</p> <p>Kh&ocirc;ng bị tra tấn v&agrave;o đ&ecirc;m khuya, nhưng anh Nguyễn Văn Sang (35 tuổi, qu&ecirc; Long An) thường xuy&ecirc;n trở th&agrave;nh kh&aacute;n giả bất đắc dĩ khi thưởng thức m&agrave;n karaoke xuy&ecirc;n trưa của nh&agrave; b&ecirc;n cạnh.</p> <p>Đều đặn v&agrave;o chủ nhật h&agrave;ng tuần, kh&ocirc;ng kể lễ tết, nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m lại t&igrave;nh nguyện phục vụ karaoke tại gia. Họ h&aacute;t từ khoảng 11h trưa đến 3h chiều. Ba năm sống ở đ&acirc;y, chưa c&oacute; trưa cuối tuần n&agrave;o nh&agrave; anh Sang được ngủ trưa trong tĩnh lặng.</p> <p>Đứa con trai của vợ chồng anh c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n ồn &agrave;o mấy cũng kh&ocirc;ng ảnh hưởng, c&ograve;n anh Sang v&agrave; b&agrave; x&atilde; th&igrave; chỉ biết nằm l&igrave; chịu trận.</p> <p>&quot;Vẫn biết h&aacute;t h&ograve; l&agrave; nhu cầu giải tr&iacute; của mỗi người, vui th&igrave; mới h&aacute;t, nhưng t&ocirc;i nghĩ cũng n&ecirc;n c&oacute; chừng mực. Giờ người ta nghỉ trưa hay buổi khuya th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n h&aacute;t v&igrave; l&agrave;m ảnh hưởng đến h&agrave;ng x&oacute;m. L&acirc;u l&acirc;u một lần c&ograve;n chấp nhận được chớ tuần n&agrave;o cũng h&aacute;t th&igrave; ai m&agrave; chịu nổi&quot;, anh Sang b&agrave;y tỏ.</p> <p>Từ Gia Lai l&ecirc;n TP.HCM l&agrave;m việc, Đỗ Mỹ Nhật (27 tuổi) cũng phải chịu sự tra tấn của những m&agrave;n karaoke nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m mỗi khi về qu&ecirc;. Đặc biệt l&agrave; mấy ng&agrave;y cận Tết, nh&agrave; n&agrave;o l&agrave;m tiệc tất ni&ecirc;n cũng h&aacute;t h&ograve; tưng bừng.</p> <p>&quot;Nhậu xong, c&oacute; ch&uacute;t hơi men l&agrave; họ sẽ mở d&agrave;n karaoke l&ecirc;n h&aacute;t. M&agrave;n h&aacute;t h&ograve; k&eacute;o d&agrave;i mấy tiếng đồng hồ cho đến khi t&agrave;n cuộc. Nghe &iacute;t th&igrave; c&ograve;n thấy vui vui, nghe nhiều qu&aacute; m&agrave; &acirc;m thanh lại lớn nữa th&igrave; đau đầu lắm&quot;, Nhật chia sẻ.</p> <h3>Bi kịch từ chiếc micro</h3> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi với một trong những người thường xuy&ecirc;n h&aacute;t karaoke tại gia về việc c&oacute; cảm thấy l&agrave;m phiền h&agrave;ng x&oacute;m, c&acirc;u trả lời nhận được l&agrave;: &quot;Chỉ l&agrave; h&aacute;t th&ocirc;i m&agrave;, l&agrave;m g&igrave; căng&quot;.</p> <p>Sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; căng thẳng nếu việc h&aacute;t karaoke c&oacute; chừng mực v&agrave; điểm dừng, c&ograve;n kh&ocirc;ng th&igrave; sẽ xảy ra những vụ việc v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng tiếc.</p> <p>Th&aacute;ng 5/2019, tại Kh&aacute;nh H&ograve;a, L&ecirc; Văn Qu&yacute; (25 tuổi) đ&acirc;m chết &ocirc;ng B&ugrave;i Nguyễn Quốc H&ugrave;ng (53 tuổi, tr&uacute; TP Nha Trang) chỉ v&igrave; người n&agrave;y ngồi nhậu v&agrave; h&aacute;t karaoke lớn tiếng.</p> <p>Hay như ở H&agrave; Tĩnh, một người đ&agrave;n trung tuổi thấy nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m tụ tập h&aacute;t qu&aacute; lớn n&ecirc;n sang đề nghị vặn nhỏ &acirc;m thanh để người xung quanh nghỉ trưa. Thấy h&agrave;ng x&oacute;m kh&ocirc;ng nghe, &ocirc;ng n&agrave;y d&ugrave;ng dao đ&acirc;m chết chủ nh&agrave;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Noi am anh khi hang xom hat karaoke ngay Tet hinh anh 2 karaoke2.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/09/karaoke2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&oacute; nhiều vụ &aacute;n mạng xuất ph&aacute;t từ việc h&agrave;ng x&oacute;m h&aacute;t karaoke qu&aacute; lớn. Ảnh: <em>Thư Trần.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Mới đ&acirc;y, th&aacute;ng 6/2019, tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh (TP.HCM), Dương Th&agrave;nh Rớt (28 tuổi, ngụ huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) ngồi nhậu chung nh&oacute;m bạn tại b&atilde;i đất trống. Trong l&uacute;c nhậu, Rớt c&oacute; thu&ecirc; loa kẹo k&eacute;o đến b&atilde;i để h&aacute;t karaoke vui vẻ với nh&oacute;m bạn.</p> <p>Thời điểm n&agrave;y, anh Trần Thanh Tiến (40 tuổi, ngụ tỉnh <span>C&agrave; Mau</span>) cũng mở loa h&aacute;t karaoke, c&aacute;ch đ&oacute; 20 m.</p> <p>Do anh Tiến mở loa karaoke với &acirc;m lượng lớn hơn loa kẹo k&eacute;o của nh&oacute;m Rớt đang ngồi nhậu h&aacute;t karaoke n&ecirc;n 2 b&ecirc;n xảy ra m&acirc;u thuẫn. &Aacute;n mạng xảy ra sau đ&oacute;.</p> <p>Đ&acirc;y chỉ l&agrave; một v&agrave;i v&iacute; dụ về những vụ &aacute;n mạng xảy ra từ việc h&aacute;t karaoke g&acirc;y ồn &atilde;, g&acirc;y ức chế tinh thần cho người xung quanh.</p> <p>&Acirc;m nhạc kh&ocirc;ng c&oacute; lỗi, người m&ecirc; ca h&aacute;t cũng kh&ocirc;ng đ&aacute;ng tr&aacute;ch nhưng nếu người h&aacute;t chỉ biết đến bản th&acirc;n m&igrave;nh, kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến cảm gi&aacute;c những người b&ecirc;n cạnh th&igrave; karaoke sẽ trở th&agrave;nh m&agrave;n tra tấn tinh thần ẩn chứa bi kịch.</p> </div>

Theo news.zing.vn
back to top