Những hình ảnh đầu tiên tại hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp 20 cán bộ, chiến sĩ ở Quảng Trị

Thông tin sáng 18/10, tại vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - nơi đóng quân của Sư đoàn 337 đã có khoảng hơn 20 cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 337 bị đất vùi lấp.

<div> <div> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Kinh tế &amp; Đ&ocirc; thị đ&atilde; ghi nhận một số h&igrave;nh ảnh hiện trường ban đầu vụ sạt lở n&agrave;y.</p> </div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/cdn-kinhtedothi-vn_4c3ad2f0-c7c2-49d6-8c70-e488cf2003b1.jpeg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/cdn-kinhtedothi-vn_30482690-d1be-4551-b439-c94e40da347d.jpeg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương &aacute;n để để t&igrave;m kiếm c&aacute;c c&aacute;n bộ chiến sỹ. UBND tỉnh c&ugrave;ng c&aacute;c lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hiện trường.</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n, đường Hồ Ch&iacute; Minh nh&aacute;nh T&acirc;y c&oacute; nhiều điểm sạt lở nghi&ecirc;m trọng, g&acirc;y &aacute;ch tắc giao th&ocirc;ng n&ecirc;n lực lượng cứu hộ đang huy động mọi lực lượng để th&ocirc;ng đường.&nbsp;Ch&oacute; nghiệp vụ cũng được đưa v&agrave;o để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm.</div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/cdn-kinhtedothi-vn_99a1a4d9-b526-4a38-9472-2d99834caf83.jpeg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;Đoạn đường v&agrave;o khu vực bị sạt lở</td> </tr> </tbody> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/cdn-kinhtedothi-vn_c888fe72-9051-49cc-af48-de8531e0de60.jpeg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;Lực lượng chức năng tr&ecirc;n đường tiếp cận hiện trường&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo kinhtedothi.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top