Nhà xác hết chỗ, Đức trữ thi thể bệnh nhân Covid-19 trong container

Một nghĩa trang ở thành phố Hanau, Đức bắt đầu tạm thời trữ thi thể của những bệnh nhân Covid-19 trong container kim loại vì nhà xác bệnh viện không còn chỗ.

<div> <p>B&agrave; Alexandra Kinski, quan chức quản l&yacute; c&aacute;c nghĩa trang v&agrave; l&ograve; hỏa t&aacute;ng ở Hanau, gần trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh Frankfurt của Đức, cho biết: &ldquo;Thật kh&ocirc;ng may, t&igrave;nh h&igrave;nh ở Hanau đ&atilde; chuyển biến xấu qu&aacute; mức n&ecirc;n b&acirc;y giờ ch&uacute;ng t&ocirc;i cần tận dụng c&aacute;c container đ&atilde; được huy động tới đ&acirc;y từ th&aacute;ng 4 để đề ph&ograve;ng&rdquo;.</p> <p>B&agrave; Kinski cho biết th&ecirc;m rằng 2 thi thể đ&atilde; được lưu giữ trong container kim loại - c&oacute; đủ chỗ cho 25 thi thể. Cũng theo lời nữ quản l&yacute;, thi thể chỉ được giữ ở đ&acirc;y một thời gian ngắn sau khi qua đời.</p> <p>&ldquo;Nếu một người qua đời v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n chỗ trong bệnh viện th&igrave; họ được đưa đến đ&acirc;y v&agrave; được cất giữ một thời gian ngắn cho đến khi người qu&aacute; cố được đưa đến nơi an nghỉ cuối c&ugrave;ng, v&iacute; dụ như ở ngay trong nghĩa trang,&rdquo; b&agrave; Kinski n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Duc tru thi the benh nhan Covid-19 trong container anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/18/znews-photo-zadn-vn_duc.jpg" title="Đức trữ thi thể bệnh nhân Covid-19 trong container ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thi thể bệnh nh&acirc;n Covid-19 được trữ trong container ở th&agrave;nh phố Hanau, Đức, v&igrave; c&aacute;c nh&agrave; x&aacute;c hết chỗ. Ảnh: Reuters.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đức, quốc gia từng được ca ngợi v&igrave; đ&atilde; xử l&yacute; tốt đợt dịch đầu ti&ecirc;n v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n, đ&atilde; bắt đầu phong tỏa nghi&ecirc;m ngặt h&ocirc;m 16/12 khi c&aacute;c ca nhiễm v&agrave; tử vong tăng cao trong l&agrave;n s&oacute;ng thứ hai.</p> <p>Với số ca mắc Covid-19 ở Đức l&ecirc;n tới 1,4 triệu người v&agrave; hơn 24.000 ca tử vong, nhiều lo ngại gia tăng ở nước n&agrave;y về khả năng c&aacute;c bệnh viện sẽ kh&ocirc;ng đủ khả năng ứng ph&oacute;.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top