Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị tuyên phạt 3 năm tù

Chiều nay (3/11), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An mức án 3 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

<div> <div class="text-long"> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m bị phạt t&ugrave; do li&ecirc;n quan đến những sai phạm khi thực hiện g&oacute;i thầu lắp đặt camera gi&aacute;m s&aacute;t an ninh tại t&ograve;a nh&agrave; 4 cơ quan Sở Y tế tỉnh Long An. Theo c&aacute;o trạng truy tố, trong thời gian l&agrave;m Gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Long An, năm 2014, Sở Y tế được giao nhiệm vụ l&agrave;m chủ đầu tư c&ocirc;ng tr&igrave;nh t&ograve;a nh&agrave; 4 cơ quan gồm Trung t&acirc;m Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung t&acirc;m Gi&aacute;m định y khoa, Trung t&acirc;m Gi&aacute;m định ph&aacute;p y, Chi cục An to&agrave;n vệ sinh thực phẩm với nhiều g&oacute;i thầu.</p> <p style="text-align: justify;">Tại g&oacute;i thầu lắp đặt camera gi&aacute;m s&aacute;t an ninh, C&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; (trụ sở tại TP T&acirc;n An, Long An) tr&uacute;ng thầu với gi&aacute; trị 1,9 tỉ đồng. Trong thời gian thi c&ocirc;ng, &ocirc;ng Li&ecirc;m l&agrave; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế, biết r&otilde; c&aacute;c thiết bị của hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t an ninh đ&atilde; bị nh&agrave; thầu thay đổi xuất xứ, model, từ Nhật Bản sang Malaysia, Trung Quốc; từ xuất xứ Mỹ sang xuất xứ Th&aacute;i Lan... nhưng kh&ocirc;ng chỉ đạo tham khảo lại gi&aacute;.&nbsp;</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div style="text-align: justify;"><picture class="img"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/vov-vn_l2_0.jpg" /></picture></div> <figcaption> <p><em>&Ocirc;ng Li&ecirc;m bị phạt t&ugrave; về tội &ldquo;cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i quy định của nh&agrave; nước về quản l&yacute; kinh tế g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;.</em></p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m cũng kh&ocirc;ng ph&ecirc; duyệt điều chỉnh dự to&aacute;n để l&agrave;m cơ sở điều chỉnh lại gi&aacute; trị hợp đồng đ&atilde; k&yacute; kết, chỉ đạo cấp dưới hợp thức h&oacute;a c&aacute;c thủ tục, giấy tờ theo y&ecirc;u cầu của kế to&aacute;n, bảo đảm hồ sơ quyết to&aacute;n trả tiền cho nh&agrave; thầu. Do kh&ocirc;ng xem x&eacute;t, điều chỉnh lại đơn gi&aacute; thiết bị n&ecirc;n chủ đầu tư đ&atilde; thanh to&aacute;n cho nh&agrave; thầu cao hơn thực tế thi c&ocirc;ng, dẫn đến tổng số tiền ng&acirc;n s&aacute;ch bị thất tho&aacute;t tr&ecirc;n 910 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n đ&atilde; k&eacute;o d&agrave;i nhiều năm, từng phải tạm ho&atilde;n để triệu tập nh&acirc;n chứng v&agrave; những người li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n. Đồng thời những phi&ecirc;n t&ograve;a trước đ&oacute; cũng phải nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tại phi&ecirc;n t&ograve;a lần n&agrave;y, bị c&aacute;o c&ugrave;ng 4 luật sư b&agrave;o chữa y&ecirc;u cầu tuy&ecirc;n bị c&aacute;o v&ocirc; tội hoặc ho&atilde;n phi&ecirc;n t&ograve;a, triệu tập th&ecirc;m một số người c&oacute; li&ecirc;n quan để đối chất. Tuy nhi&ecirc;n Hội đồng x&eacute;t xử nhận định c&aacute;o trạng truy tố đối với bị c&aacute;o L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m l&agrave; c&oacute; căn cứ, đ&uacute;ng ph&aacute;p luật, kh&ocirc;ng oan; h&agrave;nh vi của bị c&aacute;o L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m c&oacute; đủ yếu tố cấu th&agrave;nh tội cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i quy định của nh&agrave; nước về quản l&yacute; kinh tế g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng theo quy định tại Khoản 2, điều 165 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Do đ&oacute;, tuy&ecirc;n phạt bị c&aacute;o mức &aacute;n 3 năm t&ugrave;./.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vov.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top