Người chết do nổ ở Lebanon tăng lên hơn 100

Số người chết trong vụ nổ ở cảng Beirut đã tăng lên hơn 100, trong khi hơn 4.000 người bị thương, theo Hội Chữ thập đỏ Lebanon.

<div> <p>&quot;C&aacute;c đội của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tiến h&agrave;nh hoạt động t&igrave;m kiếm v&agrave; cứu hộ ở c&aacute;c khu vực xung quanh&quot;, Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết trong một tuy&ecirc;n bố h&ocirc;m nay khi cập nhật thiệt hại về người sau vụ nổ khủng khiếp.</p> <p>Hội cũng cảnh b&aacute;o số người chết sẽ tiếp tục tăng l&ecirc;n. &quot;Vẫn c&oacute; thể c&oacute; nạn nh&acirc;n. T&ocirc;i hy vọng l&agrave; kh&ocirc;ng&quot;, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Lebanon George Kettani cho hay.</p> <p>Kettani trước đ&oacute; n&oacute;i rằng hội đang phối hợp với bộ y tế để lập nh&agrave; x&aacute;c v&igrave; c&aacute;c bệnh viện bị qu&aacute; tải.</p> <p>Kho chứa 2.750 tấn ph&acirc;n b&oacute;n tại cảng ở thủ đ&ocirc; Beirut ph&aacute;t nổ ng&agrave;y 4/8 với sức c&ocirc;ng ph&aacute; ngang 240 tấn TNT, l&agrave;m rung chuyển th&agrave;nh phố v&agrave; được v&iacute; như &quot;bom nguy&ecirc;n tử ở Nhật Bản&quot;. Quy m&ocirc; sự hủy diệt như hiện trường một trận động đất, với h&agrave;ng ngh&igrave;n người bị mất nh&agrave; cửa v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n người kh&aacute;c bị nhồi nh&eacute;t v&agrave;o c&aacute;c bệnh viện vốn đ&atilde; qu&aacute; tải để điều trị.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; trải qua một số ng&agrave;y đen tối ở Lebanon trong những năm qua nhưng đ&acirc;y l&agrave; chuyện kh&aacute;c&quot;, Rami Rifai, kỹ sư 38 tuổi, n&oacute;i bằng giọng nghẹn ng&agrave;o từ bệnh viện nơi hai con g&aacute;i của anh đang được điều trị v&igrave; bị thương sau vụ nổ. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chịu khủng hoảng kinh tế, một ch&iacute;nh phủ gồm những t&ecirc;n trộm v&agrave; Covid-19. T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết liệu đất nước n&agrave;y c&oacute; thể vực dậy được kh&ocirc;ng. Mọi người sẽ cố rời đi v&agrave; t&ocirc;i cũng thế&quot;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/05/no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=UOKNbZLBz_Srx7ykoZBDFw" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/05/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/05/no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=DWqSRNv5l-lE__wNZENE9Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/05/no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=gcxAVdg0m6QR0BlvKxSXSQ 2x" /><img alt="Người đàn ông bị thương nằm phía sau một chiếc ôtô trước khi được đưa khỏi hiện trường vụ nổ ở Beirut, Lebanon hôm 4/8. Ảnh: AFP." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/05/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Người đ&agrave;n &ocirc;ng bị thương nằm ph&iacute;a sau một chiếc &ocirc;t&ocirc; trước khi được đưa khỏi hiện trường vụ nổ ở Beirut, Lebanon h&ocirc;m 4/8. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </figcaption> <p>Vụ nổ được cho l&agrave; c&uacute; sốc mạnh với đất nước đang quay cuồng v&igrave; khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ c&ugrave;ng đại dịch Covid-19, đẩy gần một nửa d&acirc;n số v&agrave;o cảnh ngh&egrave;o đ&oacute;i. Đồng nội tệ lao dốc, c&aacute;c doanh nghiệp đ&oacute;ng cửa h&agrave;ng loạt, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.</p> <p>Theo giới quan s&aacute;t, những người c&oacute; t&agrave;i sản bị ph&aacute; hủy trong vụ nổ c&oacute; rất &iacute;t hy vọng được bồi thường. Bị t&ecirc; liệt v&igrave; nợ nần v&agrave; ch&iacute;nh trị, Lebanon dường như kh&ocirc;ng được trang bị đầy đủ để đối ph&oacute; cuộc khủng hoảng mới.</p> <p>Tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, nhiều người chỉ tr&iacute;ch ch&iacute;nh phủ Lebanon, lập luận rằng thảm họa cường độ lớn như vậy chỉ c&oacute; thể t&agrave;n ph&aacute; ở một nh&agrave; nước c&oacute; thể chế bị t&ecirc; liệt bởi sự bất t&agrave;i v&agrave; tham nhũng. V&agrave;i giờ sau vụ nổ, h&agrave;ng ngh&igrave;n gia đ&igrave;nh đ&atilde; l&aacute;i xe khỏi Beirut để đến nơi an to&agrave;n, nhưng nhiều người kh&aacute;c bị mắc kẹt, kh&ocirc;ng thể đi bất cứ nơi n&agrave;o hoặc kh&ocirc;ng muốn để nh&agrave; của họ bị cướp b&oacute;c.</p> <p>Hội đồng Quốc ph&ograve;ng cấp cao Lebanon tuy&ecirc;n bố Beirut l&agrave; &quot;th&agrave;nh phố thảm họa&quot; v&agrave; đề nghị nội c&aacute;c tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh trạng khẩn cấp hai tuần ở thủ đ&ocirc;, đồng thời quyết định quốc tang ba ng&agrave;y cho c&aacute;c nạn nh&acirc;n. Đồng minh v&agrave; cả đối thủ của Lebanon đều gửi lời chia buồn v&agrave; <span>đề nghị gi&uacute;p đỡ</span> sau vụ nổ thảm khốc ở thủ đ&ocirc; Beirut.</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top