Người chết do nổ ở Lebanon tăng lên hơn 100

Số người chết trong vụ nổ ở cảng Beirut đã tăng lên hơn 100, trong khi hơn 4.000 người bị thương, theo Hội Chữ thập đỏ Lebanon.

<div> <p>&quot;C&aacute;c đội của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang tiến h&agrave;nh hoạt động t&igrave;m kiếm v&agrave; cứu hộ ở c&aacute;c khu vực xung quanh&quot;, Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết trong một tuy&ecirc;n bố h&ocirc;m nay khi cập nhật thiệt hại về người sau vụ nổ khủng khiếp.</p> <p>Hội cũng cảnh b&aacute;o số người chết sẽ tiếp tục tăng l&ecirc;n. &quot;Vẫn c&oacute; thể c&oacute; nạn nh&acirc;n. T&ocirc;i hy vọng l&agrave; kh&ocirc;ng&quot;, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Lebanon George Kettani cho hay.</p> <p>Kettani trước đ&oacute; n&oacute;i rằng hội đang phối hợp với bộ y tế để lập nh&agrave; x&aacute;c v&igrave; c&aacute;c bệnh viện bị qu&aacute; tải.</p> <p>Kho chứa 2.750 tấn ph&acirc;n b&oacute;n tại cảng ở thủ đ&ocirc; Beirut ph&aacute;t nổ ng&agrave;y 4/8 với sức c&ocirc;ng ph&aacute; ngang 240 tấn TNT, l&agrave;m rung chuyển th&agrave;nh phố v&agrave; được v&iacute; như &quot;bom nguy&ecirc;n tử ở Nhật Bản&quot;. Quy m&ocirc; sự hủy diệt như hiện trường một trận động đất, với h&agrave;ng ngh&igrave;n người bị mất nh&agrave; cửa v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n người kh&aacute;c bị nhồi nh&eacute;t v&agrave;o c&aacute;c bệnh viện vốn đ&atilde; qu&aacute; tải để điều trị.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; trải qua một số ng&agrave;y đen tối ở Lebanon trong những năm qua nhưng đ&acirc;y l&agrave; chuyện kh&aacute;c&quot;, Rami Rifai, kỹ sư 38 tuổi, n&oacute;i bằng giọng nghẹn ng&agrave;o từ bệnh viện nơi hai con g&aacute;i của anh đang được điều trị v&igrave; bị thương sau vụ nổ. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chịu khủng hoảng kinh tế, một ch&iacute;nh phủ gồm những t&ecirc;n trộm v&agrave; Covid-19. T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết liệu đất nước n&agrave;y c&oacute; thể vực dậy được kh&ocirc;ng. Mọi người sẽ cố rời đi v&agrave; t&ocirc;i cũng thế&quot;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/05/no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=UOKNbZLBz_Srx7ykoZBDFw" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/08/05/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/05/no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=DWqSRNv5l-lE__wNZENE9Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/08/05/no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=gcxAVdg0m6QR0BlvKxSXSQ 2x" /><img alt="Người đàn ông bị thương nằm phía sau một chiếc ôtô trước khi được đưa khỏi hiện trường vụ nổ ở Beirut, Lebanon hôm 4/8. Ảnh: AFP." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/05/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_no-o-lebanon-1-5967-1596610677.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Người đ&agrave;n &ocirc;ng bị thương nằm ph&iacute;a sau một chiếc &ocirc;t&ocirc; trước khi được đưa khỏi hiện trường vụ nổ ở Beirut, Lebanon h&ocirc;m 4/8. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </figcaption> <p>Vụ nổ được cho l&agrave; c&uacute; sốc mạnh với đất nước đang quay cuồng v&igrave; khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ c&ugrave;ng đại dịch Covid-19, đẩy gần một nửa d&acirc;n số v&agrave;o cảnh ngh&egrave;o đ&oacute;i. Đồng nội tệ lao dốc, c&aacute;c doanh nghiệp đ&oacute;ng cửa h&agrave;ng loạt, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.</p> <p>Theo giới quan s&aacute;t, những người c&oacute; t&agrave;i sản bị ph&aacute; hủy trong vụ nổ c&oacute; rất &iacute;t hy vọng được bồi thường. Bị t&ecirc; liệt v&igrave; nợ nần v&agrave; ch&iacute;nh trị, Lebanon dường như kh&ocirc;ng được trang bị đầy đủ để đối ph&oacute; cuộc khủng hoảng mới.</p> <p>Tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, nhiều người chỉ tr&iacute;ch ch&iacute;nh phủ Lebanon, lập luận rằng thảm họa cường độ lớn như vậy chỉ c&oacute; thể t&agrave;n ph&aacute; ở một nh&agrave; nước c&oacute; thể chế bị t&ecirc; liệt bởi sự bất t&agrave;i v&agrave; tham nhũng. V&agrave;i giờ sau vụ nổ, h&agrave;ng ngh&igrave;n gia đ&igrave;nh đ&atilde; l&aacute;i xe khỏi Beirut để đến nơi an to&agrave;n, nhưng nhiều người kh&aacute;c bị mắc kẹt, kh&ocirc;ng thể đi bất cứ nơi n&agrave;o hoặc kh&ocirc;ng muốn để nh&agrave; của họ bị cướp b&oacute;c.</p> <p>Hội đồng Quốc ph&ograve;ng cấp cao Lebanon tuy&ecirc;n bố Beirut l&agrave; &quot;th&agrave;nh phố thảm họa&quot; v&agrave; đề nghị nội c&aacute;c tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh trạng khẩn cấp hai tuần ở thủ đ&ocirc;, đồng thời quyết định quốc tang ba ng&agrave;y cho c&aacute;c nạn nh&acirc;n. Đồng minh v&agrave; cả đối thủ của Lebanon đều gửi lời chia buồn v&agrave; <span>đề nghị gi&uacute;p đỡ</span> sau vụ nổ thảm khốc ở thủ đ&ocirc; Beirut.</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top