Ngày 26/2, triển khai giai đoạn 2 tiêm thử nghiệm vắcxin Nano Covax

Giai đoạn 2 sẽ tiêm thử nghiệm cho trên 560 người tình nguyện từ 18 đến 65 tuổi, được triển khai tại 2 địa điểm để việc tiếp nhận người tiêm tình nguyện được nhanh hơn.

<div> <div class="article-photo"><img alt="Ngay 26/2, trien khai giai doan 2 tiem thu nghiem vacxin Nano Covax hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/19/cdnimg-vietnamplus-vn_vnp_theo_doi_tiem.jpg" title="Ngày 26/2, triển khai giai đoạn 2 tiêm thử nghiệm vắcxin Nano Covax hình ảnh 1" /><span>Khu vực theo doi sau ti&ecirc;m tại <span><strong>Học viện Qu&acirc;n Y</strong></span>. (Ảnh: PV/Vietnam+)</span></div> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Ng&ocirc; Quang, Ph&oacute; Cục trưởng Cục Khoa học-C&ocirc;ng nghệ v&agrave; Đ&agrave;o tạo (Bộ Y tế) trong giai đoạn 1, vắcxin ph&ograve;ng COVID-19 c&oacute; t&ecirc;n Nano Covax do <span><strong>C&ocirc;ng ty Nanogen</strong></span> sản xuất cho kết quả an to&agrave;n.</p> <p>Giai đoạn 2 sẽ ti&ecirc;m thử nghiệm cho tr&ecirc;n 560 người t&igrave;nh nguyện từ 18 đến 65 tuổi. Dự kiến, ng&agrave;y 26/2 sẽ ti&ecirc;m mũi thử nghiệm Nano Covax giai đoạn 2 đầu ti&ecirc;n.</p> <p><strong><span>[Bộ Y tế &#39;s&aacute;t c&aacute;nh&#39; gi&uacute;p Hải Dương vượt l&agrave;n s&oacute;ng COVID-19]</span></strong></p> <p>Giai đoạn 2 việc thử nghiệm vắcxin Nano Covax sẽ được triển khai tại 2 địa điểm để việc tiếp nhận người ti&ecirc;m t&igrave;nh nguyện được nhanh hơn. C&aacute;c địa điểm gồm: Học viện Qu&acirc;n y (tại H&agrave; Nội) v&agrave; Viện Pasteur Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện tại tỉnh Long An.</p> <p>Trong giai đoạn 2, vắcxin sẽ chỉ ti&ecirc;m 2 nh&oacute;m người t&igrave;nh nguyện với 2 liều 50mcg v&agrave; 75mcg.</p> <p>Trong giai đoạn 1 triển khai ti&ecirc;m <span><strong>vắcxin Nano Covax</strong></span> với 3 liều ti&ecirc;m: 25mcg, 50mcg v&agrave; 75mcg cho thấy đều sinh miễn dịch tốt; trong đ&oacute; tỷ lệ c&oacute; đ&aacute;p ứng sinh miễn dịch (tức l&agrave; c&oacute; khả năng bảo vệ người ti&ecirc;m kh&ocirc;ng bị <span><strong>nhiễm SARS-CoV-2</strong></span>) l&ecirc;n đến 90%. Liều tối ưu l&agrave; những người được ti&ecirc;m ở mức liều 75mcg.</p> <p>Nano Covax l&agrave; vắcxin ph&ograve;ng COVID-19 do Việt Nam sản xuất đầu ti&ecirc;n được Bộ Y tế cấp ph&eacute;p thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng.</p> <p>Trước đ&oacute;, từ 17/12/2020, nghi&ecirc;n cứu thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng giai đoạn 1 vắcxin Nano Covax đ&atilde; được Học viện Qu&acirc;n y (Bộ Quốc ph&ograve;ng) triển khai hiện đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh. C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sau ti&ecirc;m hầu hết đều c&oacute; sức khỏe ổn định, một số &iacute;t trường hợp c&oacute; biểu hiện đau tại vị tr&iacute; ti&ecirc;m, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1-2 ng&agrave;y./.</p> <div class="cms-author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.vietnamplus.vn
Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker trên 20 tỷ đồng.
back to top