Ngân sách đã chi hơn 17.700 tỷ đồng để phòng chống dịch Covid-19

(khoahocdoisong.vn) - Ngân sách Nhà nước đã chi 17.770 tỷ đồng nhằm khắc phục đại dịch Covid-19, trong đó 5.080 tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ 12.680 tỷ đồng cho 12,78 triệu đối tượng bị ảnh hưởng.
 Ngân sách đã chi hơn 17.700 tỷ đồng để phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách 10 tháng năm 2020 đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước 70,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 81,2% dự toán). Trong số đó, thu nội địa ước đạt 959,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ dầu thô  ước đạt 29,65 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính cả kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 và số kế hoạch giao bổ sung trong năm, số vốn giải ngân đạt 379.500 tỷ đồng, bằng 60,37% kế hoạch năm. Chi trả nợ lãi là 89.100 tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán, giảm 3,1% và chi thường xuyên 841.300 tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán, tăng 3% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 1.260,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến ngày 26/10, ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17.770 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó 5.080 tỷ đồng thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch (theo Nghị quyết số 37/NQ-CP và Quyết định số 437/QĐ-TTg) và hỗ trợ 12,78 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch là 12.680 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

Bộ Tài chính cho biết, nhờ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương, giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 321,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, tính cả kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 và số kế hoạch giao bổ sung trong năm, thì số vốn giải ngân đạt 379,5 nghìn tỷ đồng, bằng 60,37% kế hoạch được giải ngân năm 2020.

Ngân sách trung ương cũng đã sử dụng khoảng 3,17 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn châu Phi; hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho 5 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả nhà ở do thiên tai gây ra, dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các hộ dân khoảng 1.400 tỷ đồng.

Theo Đời sống
back to top