Nam sinh lớp 8 bị đâm tử vong

Do xô xát trong giờ ra chơi, Nguyễn Văn Hoàng Dương, học sinh lớp 8 trường THCS Hồng Hà, bị bạn cùng trường đâm chết, sáng 1/4.

<div> <p class="Normal">L&atilde;nh đạo UBND x&atilde; Hồng H&agrave;, huyện Đan Phượng, cho biết 8h50, trong giờ ra chơi tại trường THCS Hồng H&agrave;, Ho&agrave;ng Dương x&ocirc; x&aacute;t với nam sinh lớp 9 c&ugrave;ng trường. Do bức x&uacute;c, nam sinh lớp 9 đ&atilde; d&ugrave;ng dao đ&acirc;m v&agrave;o ngực Dương khiến nạn nh&acirc;n ng&atilde; gục, chảy nhiều m&aacute;u.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/01/167716555-442248766846294-7086-5975-3182-1617278159.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=tuD_19riLguWpb7vz4Wo8Q" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="900" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_167716555-442248766846294-7086-5975-3182-1617278159.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/01/167716555-442248766846294-7086-5975-3182-1617278159.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=iEUie2zF0Ll6FXiASrrmoA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/04/01/167716555-442248766846294-7086-5975-3182-1617278159.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=svb5EUQacHYcYoSR2eo7Dw 2x" /><img alt="Trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thúy Quỳnh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/01/i1-vnexpress-vnecdn-net_167716555-442248766846294-7086-5975-3182-1617278159.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Trường THCS Hồng H&agrave;, nơi xảy ra vụ &aacute;n mạng s&aacute;ng 1/4. Ảnh: <em>Th&uacute;y Quỳnh</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Dương được đưa đến Trạm Y tế x&atilde; Hồng H&agrave; sơ cứu, sau đ&oacute; chuyển tiếp l&ecirc;n Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng, c&aacute;ch trường 7 km. Tuy nhi&ecirc;n, do vết thương qu&aacute; nặng v&agrave; mất nhiều m&aacute;u, Dương tử vong tại bệnh viện.</p> <p class="Normal">Gia đ&igrave;nh đ&atilde; đưa Dương đi hỏa thi&ecirc;u v&agrave; an t&aacute;ng v&agrave;o tối 1/4. Cơ quan chức năng đang tạm giữ nam sinh lớp 9 để lấy lời khai, điều tra sự việc.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top