Mỹ phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2

Trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại bang Colorado, giống với biến thể phát hiện tại Anh.

<div> <div class="col"> <div class="text-long"> <p>Thống đốc bang Colorado, Mỹ Jared Polis ng&agrave;y 29/12 cho biết, bang n&agrave;y đ&atilde; xuất hiện 1 trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, c&oacute; khả năng l&acirc;y lan nhanh,&nbsp;vốn được ph&aacute;t hiện lần đầu ti&ecirc;n tại Anh. Đ&acirc;y cũng l&agrave; trường hợp đầu ti&ecirc;n được ph&aacute;t hiện tại Mỹ.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <article> <div><picture><img alt="Trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại bang Colorado, giống với biến thể phát hiện tại Anh. Ảnh: CNBC" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/30/media-vov-vn_my_covid_cnbc.jpeg" /></picture></div> </article> </div> <figcaption>Trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được ph&aacute;t hiện tại bang Colorado, giống với biến thể ph&aacute;t hiện tại Anh. Ảnh: CNBC</figcaption> </figure> <p>Li&ecirc;n quan đến cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Mỹ, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đ&atilde; cảnh b&aacute;o về một &ldquo;m&ugrave;a đ&ocirc;ng nghiệt ng&atilde;&rdquo; trước mắt, cảnh b&aacute;o người d&acirc;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n kỳ vọng v&agrave;o việc đại dịch sẽ kết th&uacute;c sớm. &Ocirc;ng Biden cũng b&agrave;y tỏ mong muốn tăng ng&acirc;n s&aacute;ch chi ti&ecirc;u cho việc ph&acirc;n phối vaccine Covid-19 v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c bang mở cửa trở lại trường học.</p> <p>Theo &ocirc;ng Biden, đến nay Mỹ mới c&oacute; khoảng 2 triệu người được ti&ecirc;m chủng &ndash; con số rất nhỏ so với cam kết trước đ&oacute; của Tổng thống Donald Trump đưa ra l&agrave; 20 triệu người sẽ được ti&ecirc;m trong năm năm 2020. &Ocirc;ng Biden nhận định, với tốc độ ti&ecirc;m vaccine như hiện nay, sẽ mất nhiều năm chứ kh&ocirc;ng phải v&agrave;i th&aacute;ng, để ti&ecirc;m chủng cho người d&acirc;n Mỹ./.</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
back to top