Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang "thất thủ"

Rạng sáng ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước gây ngập úng nghiêm trọng, nhất là khu vực thành phố Hà Giang.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/21/icdn-dantri-com-vn_ngap-2-1595300452149.jpeg" title="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 1" /> <figcaption> <p>Nhiều tuyến đường khu vực th&agrave;nh phố H&agrave; Giang bị ngập s&acirc;u trong nước (Ảnh: Mạnh Thắng).</p> </figcaption> </figure> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 21/7, trao đổi với PV <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, &ocirc;ng Nguyễn Mạnh Thắng - Ch&aacute;nh Văn Ph&ograve;ng TP H&agrave; Giang cho biết, cơn mưa lớn v&agrave;o đ&ecirc;m h&ocirc;m qua (20/7) k&eacute;o d&agrave;i đến s&aacute;ng nay đ&atilde; l&agrave;m cho gần như to&agrave;n bộ c&aacute;c tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố bị ngập nặng, một số tuyến quốc lộ bị sạt lở, &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng cục bộ.</p> <p>&quot;Trong s&aacute;ng nay, ph&iacute;a ch&iacute;nh quyền phối hợp với c&aacute;c lực lượng chức năng đang đi kiểm tra to&agrave;n bộ c&aacute;c khu vực bị ngập lụt. Về thiệt hại ban đầu, c&oacute; 2 chiếc xe &ocirc; t&ocirc; bị nước lũ cuốn tr&ocirc;i xuống s&ocirc;ng L&ocirc;. Đoạn từ quốc lộ 2 đến cổng ch&agrave;o th&agrave;nh phố bị sạt lở, &ocirc; t&ocirc; kh&ocirc;ng thể qua lại, v&agrave; chưa c&oacute; thiệt hại về người. Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o thiệt hại tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh phố gửi c&aacute;c cơ quan chức năng&quot;, &ocirc;ng Thắng n&oacute;i.</p> <p>Cũng theo &ocirc;ng Thắng, tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Giang chưa bao giờ gặp phải t&igrave;nh trạng ngập lụt nặng nề như vậy. Mưa lụt g&acirc;y ngập cả Quảng trường 26/3 (TP H&agrave; Giang, tỉnh H&agrave; Giang).</p> <p>C&ograve;n theo b&aacute;o c&aacute;o nhanh của Ban Chỉ huy Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm cứu nạn tỉnh H&agrave; Giang cho biết, v&agrave;o đ&ecirc;m 20/7 rạng s&aacute;ng 21/7, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh xảy ra mưa to đến rất to. T&iacute;nh đến 7h ng&agrave;y 21/7, tại c&aacute;c trạm mưa đo được l&agrave;: TP. H&agrave; Giang 220mm, Thượng Sơn (huyện Vị Xuy&ecirc;n) 253mm, Cao Bồ (huyện Vị Xuy&ecirc;n) 286mm... Ri&ecirc;ng ở TP H&agrave; Giang mưa g&acirc;y ngập &uacute;ng c&oacute; chỗ tới 1,2m.</p> <p>Về thiệt hại về người, c&oacute; 2 người chết (tại huyện Ho&agrave;ng Su Ph&igrave;) v&agrave; 1 người bị thương. Nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; tại TP H&agrave; Giang bị ngập &uacute;ng, c&oacute; 5 th&ocirc;n tại x&atilde; Y&ecirc;n Định (huyện Bắc Mễ) bị ngập.</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o đ&ecirc;m 19/7 rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 20/7, tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh xảy ra mưa lớn cục bộ, g&acirc;y thiệt hại đến nh&agrave; ở, c&acirc;y trồng v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c tại huyện Quản Bạ, Vị Xuy&ecirc;n, M&egrave;o Vạc v&agrave; Bắc Quang. Tại khu vực x&atilde; Th&aacute;i An, huyện Quản Bạ, mưa lớn đ&atilde; g&acirc;y lũ ống k&eacute;o theo h&agrave;ng ngh&igrave;n m<sup>3</sup>&nbsp;đất đ&aacute; chảy xuống v&ugrave;i lấp Nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Th&aacute;i An, l&agrave;m nh&agrave; m&aacute;y phải dừng hoạt động ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p>Mưa lớn cũng l&agrave;m sạt lở, đất đ&aacute; v&ugrave;i lấp mặt đường tại nhiều điểm tr&ecirc;n tuyến đường từ x&atilde; Thuận H&ograve;a, huyện Vị Xuy&ecirc;n đến khu vực Nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Th&aacute;i An.</p> <p><em>Một số h&igrave;nh ảnh ngập &uacute;ng tại TP H&agrave; Giang s&aacute;ng 21/7:</em></p> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2020/07/21/video-1595296365-1595297192679.mp4" data-video-id="123603" data-video-key="59073d4422bcd46bee3e0d60d6c37400" height="640" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2020/07/21/video-1595296365-1595297192679/0_00_03.jpg" width="368">&nbsp;</video> <figcaption> <p>Đường phố H&agrave; Giang &quot;thất thủ&quot; v&igrave; mưa lớn (Video: Phạm Minh)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/21/icdn-dantri-com-vn_mua-lu-9-1595297307879.jpg" title="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 2" /> <figcaption> <p>Nước ngập ngang người. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hỗ trợ người d&acirc;n tại v&ugrave;ng bị ngập &uacute;ng (Ảnh: Phạm Minh).</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/21/icdn-dantri-com-vn_mua-lu-7-1595297380774.jpeg" title="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 3" /> <figcaption> <p>Nhiều nh&agrave; d&acirc;n bị nước ngập tr&agrave;n v&agrave;o cả trong nh&agrave; (Ảnh: HagiangTV).</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/21/icdn-dantri-com-vn_mua-lu-6-1595297423248.jpeg" title="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 4" /> <figcaption> <p>Nước ngập s&acirc;u, lực lượng chức năng vất vả cứu hộ. (Ảnh: Phạm Minh).</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/21/icdn-dantri-com-vn_hg-1-1595297308260.jpg" title="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 5" /> <figcaption> <p>C&aacute;c tuyến đường tại TP H&agrave; Giang ngập &uacute;ng s&acirc;u trong nước (Ảnh: MT).</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/21/icdn-dantri-com-vn_ngap-1595300440337.jpg" title="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 6" /> <figcaption> <p>Đường L&yacute; Tự Trọng ngập trong b&ugrave;n đất (Ảnh: Mạnh Thắng).</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/21/icdn-dantri-com-vn_ngap-1-1595300515429.jpeg" title="Mưa lớn nước ngập ngang người, TP Hà Giang thất thủ - 7" /> <figcaption> <p>Sạt lở tại quốc lộ 2 (Ảnh: Mạnh Thắng).</p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay (8/12), mưa lớn mở rộng ra khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Miền Trung tiếp tục đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày qua. Miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.
back to top