Mưa lớn gây thiệt hại hàng tỷ đồng, 2 thủy điện ở Lai Châu phải xả lũ

Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất, để tránh thiệt hại về người, tài sản, ở Lai Châu thủy điện Tây Bắc và thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát vừa có thông báo xả lũ đảm bảo an toàn.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Trong 9 giờ qua ng&agrave;y 12/7 tr&ecirc;n khu vực tỉnh Lai Ch&acirc;u c&oacute; mưa vừa mưa to, luợng mưa đo được tại: Trạm đo mưa thị trấn T&acirc;n Uy&ecirc;n 116mm, Nậm Sỏ 64.4mm, Khun H&aacute; 85.8mm, B&igrave;nh Lư 65.6m, Mường M&iacute;t 54.6mm,...</p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&ecirc;m nay v&agrave; s&aacute;ng mai, khu vực tỉnh Lai Ch&acirc;u vẫn tiếp tục c&oacute; mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to. Lũ qu&eacute;t v&agrave; sạt lở đất, ngập &uacute;ng cục bộ c&oacute; nguy cơ xảy ra.</p> <p style="text-align: justify;">Theo số liệu cập nhật từ Ban chỉ huy Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm cứu nạn tỉnh, từ ng&agrave;y 10/7 đến ng&agrave;y 12/7, mưa lớn tr&ecirc;n diện rộng đ&atilde; g&acirc;y sạt lở nhiều tuyến đường giao th&ocirc;ng, diện t&iacute;ch hoa m&agrave;u bị hư hỏng, ước thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Mưa lớn gây thiệt hại hàng tỷ đồng, 2 thủy điện ở Lai Châu phải xả lũ" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-lon-gay-thiet-hai-hang-ty-dong-thuy-dien-buoc-phai-xa-lu.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Sạt lở đất tại quốc lộ 32 huyện T&acirc;n Uy&ecirc;n</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Đường tỉnh lộ thuộc địa phận x&atilde; Nậm Cuổi, huyện S&igrave;n Hồ v&agrave; đường tỉnh địa phận x&atilde; N&ugrave;ng N&agrave;ng, huyện Tam Đường sạt lở ta luy dương, lấp to&agrave;n bộ nền mặt đường.</p> <p style="text-align: justify;">Đường tỉnh địa phận x&atilde; Ph&uacute;c Khoa, huyện T&acirc;n Uy&ecirc;n&nbsp;nước lớn mưa dồn về l&agrave;m ngập, x&oacute;i m&ograve;n, lở mặt đường, lấp to&agrave;n bộ nền mặt đường, khối lượng ước t&iacute;nh 1.000m3.&nbsp;. Quốc lộ 32 địa phận x&atilde; Ph&uacute;c Khoa, huyện T&acirc;n Uy&ecirc;n lấp to&agrave;n bộ nền mặt đường, khối lượng ước t&iacute;nh 1.000m3.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, một số tuyến đường li&ecirc;n bản do huyện quản l&yacute; cũng bị sạt lở.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>C&ocirc;ng ty cổ phần Quản l&yacute; vận h&agrave;nh thuỷ điện T&acirc;y Bắc</span> vừa c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o xả lũ, cảnh b&aacute;o c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n chủ động đảm bảo an to&agrave;n về t&agrave;i sản, t&iacute;nh mạng.</p> <p style="text-align: justify;">Do ảnh hưởng của mưa lớn tr&ecirc;n diện rộng ở ph&iacute;a thượng nguồn n&ecirc;n mức nước tr&ecirc;n s&ocirc;ng Nậm Na tăng nhanh, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Nậm Na 1 lớn hơn lưu lượng ph&aacute;t điện của 2 tổ m&aacute;y l&agrave;m mực nước hồ chứa d&acirc;ng cao.</p> <p style="text-align: justify;">Để đảm bảo an to&agrave;n cho t&iacute;nh mạng con người c&ugrave;ng t&agrave;i sản của Nh&acirc;n d&acirc;n khu vực thượng, hạ lưu v&agrave; an to&agrave;n cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh, Nh&agrave; m&aacute;y thủy điện Nậm Na 1 dự kiến sẽ xả lũ khi mực nước hồ d&acirc;ng qu&aacute; cao độ cho ph&eacute;p. Lưu lượng xả bằng lưu lượng thừa khi kh&ocirc;ng qua c&aacute;c tổ m&aacute;y nhằm giữ&nbsp;mực nước hồ chứa ở cao độ cho ph&eacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">Thời gian xả từ 17h chiều nay đến khi hết lũ.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến 13h chiều nay, mực nước hồ Huội Quảng đạt cao tr&igrave;nh 369,99m, tr&ecirc;n lưu vực khu giữa hồ Huội Quảng v&agrave; hồ Bản Ch&aacute;t đang c&oacute; mưa to diện rộng. Dự kiến mực nước hồ Huội Quảng sẽ đạt v&agrave; vượt cao tr&igrave;nh mực nước d&acirc;ng b&igrave;nh thường 370m.</p> <p style="text-align: justify;">Để đảm bảo an to&agrave;n cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh, v&ugrave;ng hạ du, c<span>&ocirc;ng ty Thuỷ điện Huội Quảng &ndash; Bản Ch&aacute;t</span> sẽ xả nước qua đập tr&agrave;n Thuỷ điện Huội Quảng khi mực nước hồ Huội Quảng vượt qu&aacute; cao tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Trước thời điểm xả 2 giờ, C&ocirc;ng ty sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o trực tiếp đến c&aacute;c Ban Chỉ huy Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm cứu nạn c&aacute;c x&atilde;, huyện.</p> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td class="item-text"> <p style="text-align: justify;">Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thuỷ văn quốc gia, do chịu ảnh hưởng của v&ugrave;ng hội tụ gi&oacute; tr&ecirc;n cao một số tỉnh v&ugrave;ng n&uacute;i ph&iacute;a Bắc c&oacute; mưa to đến rất to.</p> <p style="text-align: justify;">Dự b&aacute;o chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m ng&agrave;y nay, v&ugrave;ng hội tụ gi&oacute; tr&ecirc;n cao ảnh hưởng đến khu vực ph&iacute;a t&acirc;y Bắc Bộ v&agrave; một số tỉnh v&ugrave;ng n&uacute;i ph&iacute;a Bắc c&oacute; xu thế hoạt động mạnh dần l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Mưa ở c&aacute;c địa phương đồng loạt gia tăng về lượng, rải r&aacute;c mưa vừa đến mưa to, c&oacute; nơi mưa rất to. T&acirc;m điểm mưa nhiều khả năng tập trung v&agrave;o tỉnh Sơn La, Điện Bi&ecirc;n, Lai Ch&acirc;u, L&agrave;o Cai v&agrave; H&agrave; Giang.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy, người d&acirc;n c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n cần đề ph&ograve;ng mưa lớn sinh lũ cao, lũ qu&eacute;t, trượt lở đất đ&aacute; g&acirc;y thiệt hại về người, nh&agrave; ở, t&agrave;i sản, c&acirc;y trồng c&aacute;c loại. Cảnh gi&aacute;c với gi&oacute; giật mạnh, lốc xo&aacute;y v&agrave; s&eacute;t đ&aacute;nh khi trời c&oacute; mưa gi&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay (8/12), mưa lớn mở rộng ra khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Miền Trung tiếp tục đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày qua. Miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.
back to top