Một người tự tử trong khu cách ly ở Đà Nẵng

Chiều 27/12, nguồn tin của cho hay, một người đàn ông đã treo cổ tự tử tại khu cách ly ở một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

<div> <p style="text-align: justify;">Theo nguồn tin, người n&agrave;y l&agrave; một trong 2 người Việt Nam đi c&ugrave;ng 6 người Trung Quốc, nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam, vừa bị c&ocirc;ng an ph&aacute;t hiện khi đang di chuyển qua địa phận Đ&agrave; Nẵng.</p> <p style="text-align: justify;">Khi ph&aacute;t hiện vụ việc v&agrave;o tối 26/12, những người c&oacute; mặt trong khu c&aacute;ch ly đ&atilde; b&aacute;o cơ quan chức năng.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Một người tự tử trong khu cách ly ở Đà Nẵng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/27/icdn-dantri-com-vn_xe-cho-6-nguoi-trung-quoc-1608521414825.jpg" title="Một người tự tử trong khu cách ly ở Đà Nẵng - 1" /> <figcaption> <p>&Ocirc; t&ocirc; chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, s&aacute;ng 21/12, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Cửa &Ocirc; H&ograve;a Hiệp (Đ&agrave; Nẵng) ph&aacute;t hiện &ocirc; t&ocirc; BKS 17A - 110.69, chạy tr&ecirc;n quốc lộ 1A vừa qua hầm Hải V&acirc;n c&oacute; biểu hiện nghi vấn n&ecirc;n dừng xe.</p> <p style="text-align: justify;">Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n xe c&oacute; 6 người Trung Quốc v&agrave; 2 người Việt Nam (t&iacute;nh cả t&agrave;i xế).</p> <p style="text-align: justify;">Trong 6 người đ&agrave;n &ocirc;ng Trung Quốc c&oacute; 5 người c&oacute; thẻ căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n Trung Quốc, một người kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ t&ugrave;y th&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Bước đầu, t&agrave;i xế khai nhận đ&atilde; nhận chở 6 người Trung Quốc từ H&agrave; Nội v&agrave;o Quảng Ng&atilde;i với gi&aacute; 6 triệu đồng mỗi người.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng an x&aacute;c định số người tr&ecirc;n nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam từ ng&agrave;y 19/12, kh&ocirc;ng xuất tr&igrave;nh được thị thực nhập cảnh. Sau đ&oacute;, lực lượng chức năng đ&atilde; đưa những người n&agrave;y đi c&aacute;ch ly theo quy định để ph&ograve;ng chống dịch Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top