Maradona qua đời

Huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona chết ở tuổi 60 vì đột quỵ tại nhà riêng ở thủ đô Buenos Aires tối 25/11 - hai tuần sau ca mổ não.

<div> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/2890-4447-1606323873.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=nNVxllAipNSPNp5gUtPsfQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="1200" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/i1-thethao-vnecdn-net_2890-4447-1606323873.jpg 1x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/2890-4447-1606323873.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=kzRy0xhd-Y5-opvDpQb56Q 1.5x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/2890-4447-1606323873.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Eob7-Q7oSSDJuGOkdCZWyw 2x" /><img alt="Đỉnh cao sự nghiệp của Maradona là Cup Vàng thế giới năm 1986." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/i1-thethao-vnecdn-net_2890-4447-1606323873.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Đỉnh cao sự nghiệp của Maradona l&agrave; Cup V&agrave;ng thế giới năm 1986 c&ugrave;ng đội tuyển Argentina.</p> </figcaption> <p class="Normal">Sau ca phẫu thuật để loại bỏ những cục m&aacute;u đ&ocirc;ng trong n&atilde;o, h&ocirc;m 11/11 Maradona xuất viện nhưng vẫn được chăm s&oacute;c v&agrave; theo d&otilde;i h&agrave;ng ng&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng đột nhi&ecirc;n đau nặng tối 25/11. C&oacute; bốn chiếc xe cứu thương tập trung quanh ng&ocirc;i nh&agrave; của Maradona khi &ocirc;ng qua đời, nhưng nỗ lực của c&aacute;c b&aacute;c sĩ lần n&agrave;y v&ocirc; vọng.</p> <p class="Normal">Tr&ecirc;n trang chủ, Li&ecirc;n đo&agrave;n B&oacute;ng đ&aacute; Argentina x&aacute;c nhận: &quot;Li&ecirc;n đo&agrave;n B&oacute;ng đ&aacute; Argentina, th&ocirc;ng qua Chủ tịch Claudio Tapia, b&agrave;y tỏ nỗi buồn đau s&acirc;u sắc nhất đối với c&aacute;i chết của huyền thoại Diego Armando Maradona. &Ocirc;ng lu&ocirc;n ở trong tr&aacute;i tim mỗi ch&uacute;ng ta&quot;.</p> <p class="Normal">Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cũng viết tr&ecirc;n <em>Twitter</em>: &quot;Kh&ocirc;ng điều g&igrave; c&oacute; thể khoả lấp được nỗi buồn sau sự ra đi của Diego. Kh&ocirc;ng biết đến bao giờ ch&uacute;ng ta mới c&oacute; th&ecirc;m một con người như thế. Ch&uacute;ng ta biết ơn Diego v&igrave; niềm vui m&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; mang lại cho thế gian n&agrave;y&quot;.</p> <p class="Normal">Maradona, được mệnh danh l&agrave; &quot;Cậu b&eacute; v&agrave;ng&quot;, người duy nhất trong thế giới b&oacute;ng đ&aacute; ngang tầm với Pele. Sinh thời, &ocirc;ng đ&aacute; hộ c&ocirc;ng, ghi 34 b&agrave;n trong 91 trận cho đội tuyển Argentina.</p> <p class="Normal">Đỉnh cao sự nghiệp của Maradona l&agrave; chức v&ocirc; địch World Cup năm 1986 - giải đấu &ocirc;ng kiến tạo năm lần v&agrave; ghi năm b&agrave;n, trong đ&oacute; c&oacute; những di sản c&ograve;n được nhắc đến tận b&acirc;y giờ l&agrave; b&agrave;n thắng được v&iacute; với &quot;B&agrave;n tay của Ch&uacute;a&quot; v&agrave; pha độc diễn từ giữa s&acirc;n trong trận đấu với Anh.</p> <p class="Normal">Ở cấp CLB, Maradona chơi tổng cộng 259 trận, ghi 115 b&agrave;n v&agrave; 29 lần kiến tạo trong m&agrave;u &aacute;o Boca Juniors, Barca v&agrave; Napoli. &Ocirc;ng được nhắc đến nhiều nhất trong thời kỳ ở Napoli, v&igrave; gi&uacute;p CLB tầm trung của Italy khi đ&oacute; đoạt Scudetto c&aacute;c năm 1987 v&agrave; 1990.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/36101090-8986821-image-a-72-16-1544-8857-1606327824.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=S5tOFkMvQgoIAgdNRUs9bA" itemprop="url" /> <meta content="634" itemprop="width" /> <meta content="391" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/i1-thethao-vnecdn-net_36101090-8986821-image-a-72-16-1544-8857-1606327824.jpg 1x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/36101090-8986821-image-a-72-16-1544-8857-1606327824.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=4l25eaa1bbTHdkULR-xFrQ 1.5x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/36101090-8986821-image-a-72-16-1544-8857-1606327824.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=3kaeOGapdorBNVY3FcQAxQ 2x" /><img alt="Maradona ghi bàn bằng tay vào lưới tuyển Anh ở World Cup 1986. Ảnh: Offside." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/i1-thethao-vnecdn-net_36101090-8986821-image-a-72-16-1544-8857-1606327824.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Maradona ghi b&agrave;n bằng tay v&agrave;o lưới tuyển Anh ở World Cup 1986. Ảnh:<em> Offside.</em></p> </figcaption> <p class="Normal"><strong>Maradona lắm t&agrave;i nhưng cũng nhiều tật</strong>. Năm 1991, &ocirc;ng lĩnh &aacute;n treo gi&ograve; 15 th&aacute;ng sau khi bị ph&aacute;t hiện d&ugrave;ng cocaine. Đến World Cup 1994, Maradona bị loại khỏi đội tuyển do dương t&iacute;nh với chất cấm. Khi đ&oacute;, &ocirc;ng bức x&uacute;c n&oacute;i: &quot;Họ dường như đ&atilde; cắt đ&ocirc;i ch&acirc;n của t&ocirc;i. T&ocirc;i kh&ocirc;ng nghĩ t&ocirc;i c&ograve;n muốn phục th&ugrave;, t&acirc;m hồn t&ocirc;i đ&atilde; tan n&aacute;t&quot;.</p> <p class="Normal">Sự nghiệp huấn luyện của Maradona cũng mờ nhạt. &Ocirc;ng từng dẫn dắt Argentina tại World Cup 2010 nhưng bị Đức loại ở tứ kết. Gần đ&acirc;y, &ocirc;ng huấn luyện CLB Gimnasia ở giải v&ocirc; địch Argentina.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/36103802-8986821-last-picture-2172-6968-1606326729.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=iGZiQji3aXXjxvyz4JMTeg" itemprop="url" /> <meta content="962" itemprop="width" /> <meta content="743" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/i1-thethao-vnecdn-net_36103802-8986821-last-picture-2172-6968-1606326729.jpg 1x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/36103802-8986821-last-picture-2172-6968-1606326729.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=rquD0fHlkmMl5mVKs_93aw 1.5x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/36103802-8986821-last-picture-2172-6968-1606326729.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=PY2G1a6VqE10aesa4QqRUw 2x" /><img alt="Maradona chụp ảnh cùng người thân sau ca phẫu thuật não cách đây ba tuần. Đây là hình ảnh hiếm hoi cuối cùng của ông. Ảnh: AFP." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/i1-thethao-vnecdn-net_36103802-8986821-last-picture-2172-6968-1606326729.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Maradona chụp ảnh c&ugrave;ng người th&acirc;n sau ca phẫu thuật n&atilde;o c&aacute;ch đ&acirc;y ba tuần. Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh ảnh hiếm hoi cuối c&ugrave;ng của &ocirc;ng. Ảnh: <em>AFP.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">H&ocirc;m 30/10, Maradona cảm thấy kh&ocirc;ng khỏe khi đang chỉ đạo một trận đấu của Gimnasia. &Ocirc;ng sau đ&oacute; phải ra về ngay trước khi hiệp một kết th&uacute;c. Maradona ban đầu c&oacute; biểu hiện trầm cảm, thiếu m&aacute;u v&agrave; mất nước, trước khi được kết luận bị tụ m&aacute;u dưới m&agrave;ng cứng của n&atilde;o. B&aacute;c sĩ Luque, người điều trị cho Maradona tin rằng nguy&ecirc;n nh&acirc;n xuất ph&aacute;t từ một tai nạn n&agrave;o đ&oacute; nhưng huyền thoại sinh năm 1960 kh&ocirc;ng nhớ bị ng&atilde; hay va đập ở phần đầu khi n&agrave;o.</p> <p class="Normal">Từ nhiều năm qua, sức khoẻ của Maradona đ&atilde; bất ổn. &Ocirc;ng c&ugrave;ng l&uacute;c mắc nhiều bệnh nghi&ecirc;m trọng, bao gồm c&aacute;c vấn đề về tim mạch v&agrave; gan - hệ quả của những năm th&aacute;ng triền mi&ecirc;n sử dụng ma tu&yacute; v&agrave; rượu.</p> <p class="Normal">Argentina sẽ tổ chức quốc tang trong ba ng&agrave;y.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/diego-4056-1606327825.png?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=RE9no9RaE6Md4f00KFEQZg" itemprop="url" /> <meta content="1080" itemprop="width" /> <meta content="1080" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/i1-thethao-vnecdn-net_diego-4056-1606327825.png 1x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/diego-4056-1606327825.png?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=zvh2DWy4mwxOuSrUlZAJrA 1.5x, https://i1-thethao.vnecdn.net/2020/11/26/diego-4056-1606327825.png?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=l_RH1Gv3R4nJAvMBQY92Gw 2x" /><img alt="Maradona qua đời - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/26/i1-thethao-vnecdn-net_diego-4056-1606327825.png" /></picture></div> <figcaption itemprop="description">&nbsp;</figcaption> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top