Lý Nhã Kỳ công khai chia tay bạn trai sau 9 năm

Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô và người đàn ông tên Phúc đã đường ai nấy đi sau 9 năm gắn bó.

<div> <p>L&acirc;u nay, L&yacute; Nh&atilde; Kỳ vốn k&iacute;n tiếng chuyện t&igrave;nh cảm. C&ocirc; chưa bao giờ c&ocirc;ng khai người đ&agrave;n &ocirc;ng của m&igrave;nh. Tối 22/10, người đẹp bất ngờ chia sẻ tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n th&ocirc;ng tin c&ocirc; v&agrave; một người t&ecirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; chia tay sau 9 năm.&nbsp;</p> <p>C&ocirc; viết: &quot;Trong một l&uacute;c tĩnh t&acirc;m, Kỳ chỉ muốn n&oacute;i Kỳ v&agrave; Ph&uacute;c đ&atilde; chia tay được một thời gian sau 9 năm. Đ&oacute; đ&atilde; l&agrave; một qu&atilde;ng thời gian đủ đẹp để c&oacute; thể cất v&agrave;o ngăn k&eacute;o.</p> <table align="right"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ly Nha Ky cong khai chia tay ban trai sau 9 nam hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/15/72569234_2481791761903497_3053181165692256256_n.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">L&yacute; Nh&atilde; Kỳ chia sẻ chia tay người đ&agrave;n &ocirc;ng t&ecirc;n Ph&uacute;c sau 9 năm.&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Suy cho c&ugrave;ng, ai cũng chỉ muốn được y&ecirc;n ấm trong một b&agrave;n tay m&agrave; m&igrave;nh tin tưởng, đ&oacute; l&agrave; một b&agrave;n tay thực sự biết giữ lấy tay m&igrave;nh. C&ograve;n nếu kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được điều đ&oacute;, h&atilde;y bu&ocirc;ng n&oacute; ra, muộn cũng được c&ograve;n hơn kh&ocirc;ng bao giờ&quot;.</p> <p>Nữ diễn vi&ecirc;n bộc bạch th&ecirc;m: &quot;9 năm của một giai đoạn đủ đầy cả sức khỏe lẫn niềm tin để nắm một b&agrave;n tay, nhưng bởi những sự thật rất đ&aacute;ng buồn lẫn đ&aacute;ng tiếc, đến l&uacute;c phải bu&ocirc;ng ra. Trong quan niệm của Kỳ cho rằng điều đ&oacute; c&oacute; dễ hay kh&ocirc;ng cũng thật kh&oacute; để ph&acirc;n định. Nhưng thật tiếc đ&oacute; lại l&agrave; thực tế, thực tế nhỏ hơn với kỳ vọng, chắc chắn phải đối diện với n&oacute; v&agrave; bước qua, dễ hay kh&oacute; cũng chỉ cần lỏng b&agrave;n tay&quot;.</p> <p>Trong d&ograve;ng t&acirc;m sự d&agrave;i, L&yacute; Nh&atilde; Kỳ cũng nhắc đến người cha đ&atilde; khuất của m&igrave;nh. C&ocirc; bộc bạch cha l&agrave; người đ&agrave;n &ocirc;ng duy nhất tr&ecirc;n đời lu&ocirc;n l&agrave;m mọi thứ chỉ để c&ocirc; vui.&nbsp;</p> <p>&quot;Cha đ&atilde; đi xa, b&agrave;n tay dắt con g&aacute;i đ&atilde; bu&ocirc;ng để Kỳ tự biết bước đi tiếp con đường cuộc sống ph&iacute;a trước, vất vả c&oacute;, vui buồn c&oacute; v&agrave; thậm ch&iacute; bước qua nhiều cản trở đến mức kh&ocirc;ng tưởng, Kỳ đ&atilde; trưởng th&agrave;nh&quot;.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top