Lương công chức tăng lên bao nhiêu từ ngày 1/7/2023?

Từ ngày 1/7/2023, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, theo đó mức lương hàng tháng của công chức cũng tăng lên. Vậy lương công chức sẽ thay đổi thế nào?

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức được tính bằng công thức sau: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Từ ngày 1/7/2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, công thức tính lương của công chức sẽ như sau: Lương hàng tháng = 1,8 triệu đồng x Hệ số lương.

Trong đó, hệ số vẫn được quy định cố định trong các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP do chưa thực hiện cải cách tiền lương. Cụ thể, bảng lương công chức từ ngày 01/7/2023 như sau:

Theo An An/giadinhmoi.vn
back to top