Lũ đang lên ở miền Trung

Lũ trên sông Vu Gia nguy cơ vượt đỉnh lịch sử năm 2009 trong kịch bản thủy điện Đăk Mi xả tràn xuống hạ du với lưu lượng 11.400 m3/s.

<div> <div class="notebox ncenter"> <ul> <li>Mưa lớn tr&ecirc;n diện rộng từ Nghệ An đến B&igrave;nh Định do ho&agrave;n lưu <span>b&atilde;o số 9</span>.</li> <li>Nước lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng từ Quảng Trị đến B&igrave;nh Định, Gia Lai, Kon Tum đang l&ecirc;n.</li> <li>Thủy điện Đăk Mi 4 (<span>Quảng Nam</span>) đang xả lũ với lưu lượng xả tr&agrave;n l&uacute;c 15h30 ng&agrave;y 28/10 l&agrave; 11.400 m3/s.</li> </ul> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/DjECX87O8-8/4051c5af15e0fcbea5f1/755527cbb88e51d0089f/720/18cf4345300ad954801b.mp4?authen=exp=1604060970~acl=/DjECX87O8-8/*~hmac=01fd3ac1e3ebe8087909a0c032995620" false="" source-url="/video-pho-co-hoi-an-lai-ngap-nuoc-sau-bao-so-9-post1147055.html"> <div class="video-container formatted"> <video __idm_id__="1064619009" allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="18cf4345300ad954801b" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2020_10_28/Hoi_An_do_cay.00_00_53_13.Still002.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pezvVlIhQYM/acfc1302c34d2a13735c/05e36d7df2381b664229/480/18cf4345300ad954801b.mp4?authen=exp=1604060970~acl=/pezvVlIhQYM/*~hmac=7374df14e690a76f58a2ec7dc2ecffd7" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/8t5Oo0rCyyU/whls/vod/0/7neRW-cchAoCZ8_Qnh0/18cf4345300ad954801b.m3u8?authen=exp=1604017770~acl=/8t5Oo0rCyyU/*~hmac=d2a65f2fc4dc858d8610719f25b62b87" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/pezvVlIhQYM/acfc1302c34d2a13735c/05e36d7df2381b664229/480/18cf4345300ad954801b.mp4?authen=exp=1604060970~acl=/pezvVlIhQYM/*~hmac=7374df14e690a76f58a2ec7dc2ecffd7" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/DjECX87O8-8/4051c5af15e0fcbea5f1/755527cbb88e51d0089f/720/18cf4345300ad954801b.mp4?authen=exp=1604060970~acl=/DjECX87O8-8/*~hmac=01fd3ac1e3ebe8087909a0c032995620" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Phố cổ Hội An lại ngập nước sau b&atilde;o số 9</span></strong> Nước s&ocirc;ng Thu Bồn d&acirc;ng cao sau b&atilde;o số 9 khiến phố cổ Hội An (Quảng Nam) lại ch&igrave;m trong biển nước.</figcaption> </figure> <div id="livestream-4944"> <ul class="events"> <li class="comment" id="209510"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nước lũ l&ecirc;n nhanh ở Quảng Nam</h3> <p>Ảnh: <em>C&ocirc;ng Hoan.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_1.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_2.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tối 28/10, nước lũ tại đường ĐT609 qua x&atilde; Đại Đồng, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), l&ecirc;n nhanh. Người d&acirc;n nơi đ&acirc;y phải khẩn trương dọn dẹp vật dụng l&ecirc;n cao để tr&aacute;nh lũ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209509"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nước tr&agrave;n v&agrave;o nh&agrave; d&acirc;n ven đường quốc lộ</h3> <p>Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_lu_zing.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_gima_zing.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_ngap_zing.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại Phổ Văn&nbsp;(thị x&atilde; Đức Phổ, tỉnh Quảng Ng&atilde;i), chiều tối 28/10, nước bắt đầu l&ecirc;n nhanh, ngập quốc lộ 1 v&agrave;&nbsp;tr&agrave;n v&agrave;o nh&agrave; d&acirc;n ven đường.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209508"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hạ thuyền gi&uacute;p d&acirc;n tho&aacute;t khỏi v&ugrave;ng ngập s&acirc;u</h3> <p>Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_thuyen_zing.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_thuyencuutro_zing.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều 28/10, trước diễn biến lũ l&ecirc;n nhanh, lực lượng chức năng phường&nbsp;Phổ Văn, thị x&atilde; Đức Phổ, tỉnh Quảng Ng&atilde;i, đ&atilde; hạ thuyền để di chuyển v&agrave;o một số th&ocirc;n bị ngập s&acirc;u tr&ecirc;n địa b&agrave;n,&nbsp;gi&uacute;p d&acirc;n tho&aacute;t khỏi v&ugrave;ng nguy hiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209507"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Vừa bị b&atilde;o thổi bay m&aacute;i, trường học lại ch&igrave;m trong nước lũ</h3> <p>Trường tiểu học Phổ Văn (Quảng Ng&atilde;i) vừa bị cơn b&atilde;o số 9 thổi bay m&aacute;i. Chưa kịp khắc phục, nơi đ&acirc;y lại ch&igrave;m trong biển nước khi lũ l&ecirc;n cao sau b&atilde;o.</p> <p>Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_13_zing_1.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_11_zing.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209506"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&lsquo;S&aacute;ng lo tr&aacute;nh b&atilde;o, chiều tất tả chạy lũ&rsquo;</h3> <p>Ảnh: <em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_ong_zing.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&Ocirc;ngĐặng Kim Quy (58 tuổi) - một người d&acirc;n Quảng Ng&atilde;i sống ngay b&ecirc;n đường Quốc lộ1A, chia sẻ buổi s&aacute;ng, nh&agrave; &ocirc;ng vừa bị gi&oacute; b&atilde;o cuốn phăngmột phần m&aacute;i t&ocirc;n. Đến chiều, &ocirc;ng lại tất tả chạy lũ khi mực nước d&acirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ngcao. &quot;Nh&agrave; t&ocirc;i ở khu vực cao c&ograve;n ngập đến hơn 40 cm. Mấy nh&agrave; ở khu thấpchắc chắn c&ograve;n ngập s&acirc;u hơn nhiều&quot;, &ocirc;ng Quy n&oacute;i.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209505"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thủy điện Đăk Mi bắt đầu xả lũ</h3> <p>Tối 28/10, C&ocirc;ng ty Cổ phần thủy điện Đắk Mi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mớivề việc vận h&agrave;nh hồ chứa thủy điện. Theo đ&oacute;, c&ocirc;ng ty bắt đầu vận h&agrave;nh xả lũ từ19h30 tối nay, với lưu lượng xả tr&agrave;n dự kiến 3.000 m3/s. Theo c&ocirc;ng ty, việc n&agrave;ynhằm vận h&agrave;nh cắt, giảm lũ cho hạ du.</p> <p>Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia sau đ&oacute; đ&atilde; điều chỉnh cảnhb&aacute;o lũ tr&ecirc;n s&ocirc;ng Vu Gia. Theo đ&oacute;, lũ tr&ecirc;n s&ocirc;ng hiện đang l&ecirc;n nhanh. L&uacute;c 19h, trạm&Aacute;i Nghĩa đo được mức lũ ởs&ocirc;ng Vu Gia l&agrave; 8,73 m - dưới b&aacute;ođộng 3 l&agrave; 0,27 m.</p> <p>Cơ quan kh&iacute; tượng cho biết lưu lượng thủy điện Đắk Mi 4 đangxả xuống hạ du l&agrave; 4.222 m3/s. Nếu duy tr&igrave; mức n&agrave;y, trong 6-12 giờ tới, mực nước tr&ecirc;n s&ocirc;ngVu Gia tại trạm &Aacute;i Nghĩa c&oacute; khả năng l&ecirc;n mức 9,8 m, tr&ecirc;n b&aacute;o động 3 l&agrave; 0,8 m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209504"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>H&agrave;ng chục ng&ocirc;i nh&agrave; ở Kon Tum ngập trong nước</h3> <p>Ảnh: <em>Văn Chương.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_122872339_2824070311166645_3808013226173278604_o.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tối 28/10, &ocirc;ng Phan Thanh H&ograve;a, Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển N&ocirc;ng th&ocirc;n huyện Đắk Glei (<span>Kon Tum</span>), cho biết chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, nước từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 60 hộ d&acirc;n ở th&ocirc;n Đắk Đoak, x&atilde; Đắk Pet, ngập s&acirc;u hơn nửa m&eacute;t.</p> <p>Theo &ocirc;ng H&ograve;a, người d&acirc;n trong th&ocirc;n đ&atilde; được đưa đi sơ t&aacute;n đến nơi an to&agrave;n. &quot;Một số x&atilde;, thị trấn tr&ecirc;n địa b&agrave;n cũng bị ngập. Tuy nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa thống k&ecirc; được cụ thể&quot;, &ocirc;ng Ho&agrave; n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209503"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Sơ t&aacute;n khẩn 12.000 người d&acirc;n ở Quảng Ng&atilde;i</h3> <p>Kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục b&atilde;o số 9 v&agrave;ứng ph&oacute; với lũ lớn sau b&atilde;o tại c&aacute;c huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức v&agrave; thị x&atilde; Đức Phổ, B&iacute; thư Tỉnh ủy Quảng Ng&atilde;i B&ugrave;i Thị QuỳnhV&acirc;n nhấn mạnh nhiệm vụ khẩn trương ph&ograve;ng chống lũ.</p> <p>Sau b&atilde;o số 9, mực nước lũ d&acirc;ng cao vượt mức b&aacute;o động 3 tr&ecirc;n c&aacute;cs&ocirc;ng Vệ v&agrave; s&ocirc;ng Tr&agrave; C&acirc;u ở c&aacute;c&nbsp;địa b&agrave;n tr&ecirc;n. Do vậy, nữ B&iacute; thư y&ecirc;u cầu khẩn trương sơ t&aacute;n khoảng12.000 người d&acirc;n v&ugrave;ng trũng thấp ven s&ocirc;ng, v&ugrave;ng nguy cơ sạt lở, lũ qu&eacute;t đến nơitr&aacute;nh lũ an to&agrave;n.</p> <p>Nước lũ d&acirc;ng cao tr&ecirc;n s&ocirc;ng Vệ chảy qua huyện Tư Nghĩa v&agrave; Mộ Đức, tỉnh Quảng Ng&atilde;i. Ảnh:&nbsp;<em>T. Phương.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_z2149314859813_25aadf519fb1cf7e92b20e7f387ebc50.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209502"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Sơ t&aacute;n d&acirc;n khỏi khu vực nước ngập s&acirc;u</h3> <p>Chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c ứngph&oacute; sau b&atilde;o số 9, Ph&oacute; thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng y&ecirc;u cầu phải sơ t&aacute;n d&acirc;n khỏi khuvực nguy hiểm, những nơi nước ngập s&acirc;u.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute;, đảm bảoan to&agrave;n hồ đập, đặc biệt ở Quảng Nam - nơi c&oacute; nhiều hồ đập, thủy điện. &ldquo;Phải vậnh&agrave;nh an to&agrave;n, kh&ocirc;ng để c&aacute;c hồ chứa ảnh hưởng đến t&igrave;nh h&igrave;nh chung. C&aacute;c lực lượngcần tập trung ứng ph&oacute; với phương ch&acirc;m &lsquo;bốn tại chỗ&rsquo;, chủ động mọi phương &aacute;n trongt&igrave;nh huống xấu nhất, giảm thiểu thiệt hại cho người d&acirc;n&rdquo;, Ph&oacute; thủ tướng y&ecirc;u cầu.</p> <p>Ph&oacute; thủ tướng Trịnh Đ&igrave;nh Dũng c&ugrave;ng đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra t&igrave;nh h&igrave;nh sau b&atilde;o tại Quảng Nam. L&uacute;c n&agrave;y, nhiều nơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n đ&atilde; ngập nước. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Bắc.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_122778670_350125906097804_693085575356692651_n.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209501"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Lũ d&acirc;ng sau b&atilde;o, h&agrave;ng loạt khu bị c&ocirc; lập</h3> <p>Trao đổi với<em>Zing </em>tối 28/10, &ocirc;ng Trịnh Xu&acirc;n S&acirc;m, Chủ tịch UBND huyệnNghĩa H&agrave;nh (tỉnh Quảng Ng&atilde;i), cho biết h&agrave;ng loạt khu d&acirc;n cư ở địaphương bị c&ocirc; lập ho&agrave;n to&agrave;n do lũ d&acirc;ng cao sau b&atilde;o số 9.</p> <p>Hiện, nhiều tuyến đường nối về trung t&acirc;m thị trấn Chợ Ch&ugrave;a v&agrave;đường về c&aacute;c x&atilde; H&agrave;nh Thuận, H&agrave;nh Minh, H&agrave;nh Dũng, H&agrave;nh T&iacute;n Đ&ocirc;ng, H&agrave;nh T&iacute;n T&acirc;y,H&agrave;nh Trung, H&agrave;nh Đức của huyện Nghĩa H&agrave;nh bị ngập s&acirc;u hơn 1m.</p> <p>Ri&ecirc;ng v&ugrave;ng trũng x&atilde; H&agrave;nh Dũng, huyện Nghĩa H&agrave;nh, c&oacute; nơi nướclũ tr&agrave;n v&agrave;o nh&agrave; d&acirc;n từ 1,5 đến 2m. Hầu hết hộ d&acirc;n v&ugrave;ng nguy cơ ngập lũ đ&atilde; đượcsơ t&aacute;n đến c&aacute;c trường học, nh&agrave; văn h&oacute;a th&ocirc;n ở v&ugrave;ng cao tr&uacute; tr&aacute;nh tạm. Thống k&ecirc; sơ bộ, hơn 6.000 hộ d&acirc;n ởhuyện n&agrave;y bị ngập s&acirc;u trong lũ sau b&atilde;o số 9.</p> <p>Nước lũ d&acirc;ng cao tại nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Ng&atilde;i. Ảnh:&nbsp;<em>Phạm Ng&ocirc;n.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_ngap_quangngai_zing_giam.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 14" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209500"> <div class="event"> <div class="event-content"> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/2Pu9iyc7Cv8/e3b2d10e0641ef1fb650/403e0f3096757f2b2664/720/70a681fef3b11aef43a0.mp4?authen=exp=1604041503~acl=/2Pu9iyc7Cv8/*~hmac=a20a4c0ac1e775cae2ad2e379f0f5f2b" false="" source-url="/video-cau-sat-o-kon-tum-bi-lu-cuon-troi-post1146933.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="70a681fef3b11aef43a0" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/ofh_zsgkqzph/2020_10_28/giphy_9_.gif.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nhsrhsik2xQ/104927f5f0ba19e440ab/943ede304775ae2bf764/480/70a681fef3b11aef43a0.mp4?authen=exp=1604041503~acl=/nhsrhsik2xQ/*~hmac=cf96d94406cfdf2bd2277f7c3f9dbc5f" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/7Ih4fbs9JSs/whls/vod/0/IazEVSMBWO6XeQ8Z9va/70a681fef3b11aef43a0.m3u8?authen=exp=1603998303~acl=/7Ih4fbs9JSs/*~hmac=7890c4a98f875e21d4c90402b5e489d1" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nhsrhsik2xQ/104927f5f0ba19e440ab/943ede304775ae2bf764/480/70a681fef3b11aef43a0.mp4?authen=exp=1604041503~acl=/nhsrhsik2xQ/*~hmac=cf96d94406cfdf2bd2277f7c3f9dbc5f" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/2Pu9iyc7Cv8/e3b2d10e0641ef1fb650/403e0f3096757f2b2664/720/70a681fef3b11aef43a0.mp4?authen=exp=1604041503~acl=/2Pu9iyc7Cv8/*~hmac=a20a4c0ac1e775cae2ad2e379f0f5f2b" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Cầu sắt ở Kon Tum bị lũ cuốn tr&ocirc;i</span></strong> Ảnh hưởng b&atilde;o số 9, mưa lớn khiến nước lũ d&acirc;ng cao, cuốn tr&ocirc;i cầu Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, Kon Tum, h&agrave;ng trăm hộ d&acirc;n bị chia cắt.</figcaption> </figure> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209499"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam nguy cơ ngập s&acirc;u</h3> <p>Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượngThủy văn Quốc gia, trường hợp thủy điện Đăk Mi 4 xả xuống hạ lưu với mức dựkiến 11.400 m3/s, từ6 đến 12 giờ tới, mực nước tr&ecirc;n s&ocirc;ng Vu Gia tại &Aacute;i Nghĩa c&oacute; khả năng tăng l&ecirc;n mức11,2 m- tr&ecirc;n b&aacute;o động 3 l&agrave; 2,2 m. Mức n&agrave;y vượt mức lũ lịch sử năm 2009 l&agrave; 0,43 m.</p> <p>Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốcgia cảnh b&aacute;o nguy cơ cao g&acirc;y ngập lụt s&acirc;u tr&ecirc;n nhiều v&ugrave;ng trũng thấp v&agrave; sạt lởtại c&aacute;c huyện Nam Giang, Đại Lộc, Điện B&agrave;n, Duy Xuy&ecirc;n, TP Hội An v&agrave; TP Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Ảnh: <em>Duy Anh.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="lu tren song Vu Gia vuot dinh lich su anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/28/znews-photo-zadn-vn_hoian_.jpg" title="lũ trên sông Vu Gia vượt đỉnh lịch sử ảnh 15" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="209498"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nước s&ocirc;ng Vu Gia đang l&ecirc;n rất nhanh</h3> <p>Chiều 28/10, Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ tr&ecirc;n s&ocirc;ng Vu Gia (<span>Quảng Nam</span>) đang l&ecirc;n rất nhanh, mực nước l&uacute;c 16h ng&agrave;y 28/10 tại &Aacute;i Nghĩa l&agrave; 7,55 m - dưới b&aacute;o động 2 l&agrave; 0,25 m.</p> <p>Theo dự b&aacute;o, lũ đặc biệt lớn tr&ecirc;n s&ocirc;ng Vu Gia sẽ l&ecirc;n tr&ecirc;n b&aacute;o động 3 đến 0,43 m.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, C&ocirc;ng ty Cổ phần Thủy điện Đăk Mi th&ocirc;ng b&aacute;o vận h&agrave;nh hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 (tăng lưu lượng xả tr&agrave;n lần 2).</p> <p>Theo đ&oacute;, lưu lượng thủy điện Đăk Mi 4 đang xả xuống hạ du l&agrave; 5.100 m3 nước/s. Ước t&iacute;nh lưu lượng xả tr&agrave;n l&uacute;c 15h30 chiều 28/10 l&agrave; 11.400 m3/s.</p> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top