Loài người từng suýt tuyệt chủng với dân số chỉ còn 2.000 người

Với dân số khoảng 7,8 tỷ người như hiện tại, thật khó để tin rằng vào khoảng 70.000 năm TCN, loài người đã từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng với dân số chỉ còn dưới 2.000 người.

<div> <p>Nghi&ecirc;n cứu do c&aacute;c nh&agrave; sinh học ph&acirc;n tử tại Đại học Oxford kết luận, trong lịch sử đ&atilde; c&oacute; nhiều lần d&acirc;n số thế giới tụt dốc một c&aacute;ch kh&ocirc;ng phanh. Ch&uacute;ng ta từng chỉ c&ograve;n khoảng 1.000 người trong nh&oacute;m trưởng th&agrave;nh.</p> <p>Nh&oacute;m người n&agrave;y đ&atilde; phải vật lộn với c&aacute;c cuộc săn bắn v&agrave; h&aacute;i lượm nhỏ lẻ trong suốt cả ng&agrave;n năm. Cho đến tận cuối thời k&igrave; đồ đ&aacute;, d&acirc;n số lo&agrave;i người mới c&oacute; dấu hiệu hồi phục.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, nh&agrave; khoa học Sam Kean lại cho rằng:<span> &ldquo;Ch&uacute;ng ta gần như đ&atilde; tuyệt chủng. Con số n&agrave;y ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; chỉ c&oacute; 40 cặp đ&ocirc;i&rdquo;.</span></p> <p>Vậy điều g&igrave; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n cho cuộc đại suy tho&aacute;i n&agrave;y?</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học cho rằng, nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; do phun tr&agrave;o n&uacute;i lửa. V&agrave;o khoảng 70.000 năm TCN, ngọn n&uacute;i lửa Toba khổng lồ tr&ecirc;n đảo Sumatra, Indonesia bất ngờ hoạt động lại. Toba đ&atilde; thổi khoảng 2.800 km khối tro bụi n&uacute;i lửa v&agrave; nham thạch v&agrave;o bầu kh&iacute; quyển.</p> <p>Vụ phun tr&agrave;o đ&oacute; đ&atilde; bao phủ 6 cm tro l&ecirc;n khắp Nam &Aacute;, Ấn Độ Dương, Ả Rập v&agrave; Biển Đ&ocirc;ng. Lớp tro n&agrave;y ng&agrave;y nay vẫn c&oacute; thể nh&igrave;n thấy được ở một số nơi.</p> <p><img alt="Loài người từng suýt tuyệt chủng với dân số chỉ còn 2.000 người" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/20/loai-nguoi-tung-suyt-tuyet-chung-voi-dan-so-chi-con-2-000-nguoi.jpg" /></p> <p><span>C&aacute;c nh&agrave; khoa học cho rằng, nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; do phun tr&agrave;o n&uacute;i lửa.&nbsp;</span></p> <p>Lớp kh&iacute; bụi do Toba tạo ra đ&atilde; che mờ Mặt trời trong suốt 6 năm, l&agrave;m thay đổi c&aacute;c cơn mưa theo m&ugrave;a v&agrave; l&agrave;m &ocirc; nhiễm c&aacute;c nguồn nước tự nhi&ecirc;n.</p> <p>Thiếu &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; chịu ảnh hưởng từ vụ phun tr&agrave;o, những cơn mưa theo m&ugrave;a đ&atilde; bị gi&aacute;n đoạn; những d&ograve;ng suối bị cạn kiệt. Thậm ch&iacute;, c&aacute;c c&acirc;y cối v&agrave; hoa quả cũng đều khan hiếm.</p> <p>Lo&agrave;i người sống ở Đ&ocirc;ng Phi, ngay b&ecirc;n kia Ấn Độ Dương phải chịu cảnh chết đ&oacute;i v&igrave; kh&ocirc;ng t&igrave;m được thức ăn. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, nhiệt độ vốn lạnh nay lại c&agrave;ng lạnh hơn. Lớp m&acirc;y bụi ngăn cho &aacute;nh Mặt trời chiếu xuống Tr&aacute;i đất. Kỷ băng h&agrave; diễn ra v&agrave;o khoảng 70.000 năm TCN c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến d&acirc;n số lo&agrave;i người tụt dốc.</p> <p>Phải mất hơn 200.000 năm để nh&acirc;n loại kh&ocirc;i phục lại con số một tỷ người v&agrave;o năm 1804. Tuy nhi&ecirc;n, b&agrave;i học từ n&uacute;i lửa Toba cho thấy con người b&eacute; nhỏ thế n&agrave;o trước thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.</p> <p>Với số lượng ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, nhiều người lo lắng về khả năng chống lại c&aacute;c mối đe dọa khi lo&agrave;i người tiếp tục đ&ograve;i hỏi ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều t&agrave;i nguy&ecirc;n từ&nbsp;h&agrave;nh tinh n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top