Lộ trình sáp nhập các ban quản lý dự án, trường học tại Hà Nội như thế nào?

TP Hà Nội sẽ giảm 2 ban QLDA, sắp xếp lại 21 trường cao đẳng, trung cấp và thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện trong 3 năm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Cụ thể, TP Hà Nội sẽ sắp xếp tổ chức lại 6 ban quản lý dự án (QLDA) thành phố thành 4 ban QLDA, giảm 2 ban, gồm: Hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng,

Hợp nhất Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường và Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.

ubnd-tp-ha-noi(1).jpg
UBND TP Hà Nội sẽ sáp nhập 6 ban QLDA thành phố thành 4 ban; sắp xếp lại 21 trường cao đẳng, trung cấp.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội sẽ giữ nguyên các đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội. Tổ chức bộ máy các ban là 8 phòng, trong đó cơ cấu cứng gồm 5 phòng và một số phòng theo đặc thù công việc của ban; trường hợp phát sinh nhiệm vụ thì số phòng tối đa không quá 9 phòng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc sắp xếp, tổ chức lại các ban phải hoàn thành trước ngày 10/3.

Cùng đó, thành phố cũng sẽ sắp xếp 21 trường cao đẳng, trung cấp thành 19 trường cao đẳng, trung cấp (10 trường cao đẳng, 9 trường trung cấp), giảm 2 đơn vị.

Cụ thể, hợp nhất Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội và Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; hợp nhất Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội.

Đối với việc sắp xếp hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, sẽ tạm thời giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội như hiện nay (gồm Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, 27 chi nhánh tại 27 quận, huyện, thị xã; chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa) đến thời điểm Hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Riêng việc sắp xếp các chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TP Hà Nội sẽ tổ chức lại từ 8 chi cục thành 7 chi cục trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thủy lợi và Chi cục Phòng, chống thiên tai.

Tổ chức lại 8 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thành 6 đơn vị trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển nông nghiệp và Trung tâm Khuyến nông; hợp nhất Ban Quản lý và dịch vụ thủy lợi và Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngoài ra, thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện trong 3 năm (từ 2022 - 2024) trên cơ sở hợp nhất 3 mô hình: Các Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông thuộc Trung tâm Khuyến nông.

Theo Đời sống
back to top