Lắp hơn 100 camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cục CSGT lắp 110 camera giám sát trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Các camera này được đồng bộ với thiết bị cầm tay của CSGT, góp phần tăng cường xử lý vi phạm.

<div> <p>Ng&agrave;y 26/6, Cục CSGT cho biết đơn vị vừa kh&aacute;nh th&agrave;nh hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t, xử l&yacute; vi phạm trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n cao tốc Nội B&agrave;i - <span>L&agrave;o Cai</span>.</p> <p>Theo đ&oacute;, 110 camera gi&aacute;m s&aacute;t được Cục CSGT lắp đặt tại 87 điểm tr&ecirc;n tuyến. C&aacute;c camera n&agrave;y đều c&oacute; độ ph&acirc;n giải cao, c&oacute; thể hoạt động trong mọi điều kiện &aacute;nh s&aacute;ng, được đồng bộ dữ liệu với trung t&acirc;m điều h&agrave;nh, trạm thu ph&iacute; v&agrave; thiết bị cầm tay của CSGT.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Camera giam sat cao toc Noi Bai Lao Cai anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/26/znews-photo-zadn-vn_mr.duc_zing.jpg" title="Camera giám sát cao tốc Nội Bài Lào Cai ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thiếu tướng L&ecirc; Xu&acirc;n Đức, Ph&oacute; cục trưởng cục CSGT tại lễ b&agrave;n giao hệ thống. Ảnh: <em>M.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Khi một phương tiện vi phạm bị camera ph&aacute;t hiện, dữ liệu sẽ được truyền ngay tới trạm thu ph&iacute; gần nhất. Khi xe n&agrave;y tới trạm, lập tức đ&egrave;n thu ph&iacute; sẽ b&aacute;o lỗi. Từ đ&acirc;y CSGT với dữ liệu vi phạm chi tiết sẽ ra mời t&agrave;i xế v&agrave;o l&agrave;m việc&quot;, Cục CSGT cho biết.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Camera giam sat cao toc Noi Bai Lao Cai anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/26/znews-photo-zadn-vn_d7f53ebea95854060d_zing.jpg" title="Camera giám sát cao tốc Nội Bài Lào Cai ảnh 2" /><img alt="Camera giam sat cao toc Noi Bai Lao Cai anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/26/znews-photo-zadn-vn_6d8c5dc5ca23377d6e32_zing.jpg" title="Camera giám sát cao tốc Nội Bài Lào Cai ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Dữ liệu một phương tiện vi phạm được chuyển trực tiếp từ trung t&acirc;m đến c&aacute;c tổ c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ecirc;n tuyến qua thiết bị di động. Ảnh: <em>M.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Theo thiếu tướng L&ecirc; Xu&acirc;n Đức, Ph&oacute; cục trưởng cục CSGT, sau 6 th&aacute;ng khảo s&aacute;t, thi c&ocirc;ng, hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t được lắp đặt đ&atilde; ho&agrave;n thiện phương thức tuần tra, kiểm so&aacute;t của lực lượng CSGT theo đ&uacute;ng chỉ đạo của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an. Từ đ&acirc;y sẽ tiến tới việc t&iacute;ch hợp với cổng dịch vụ c&ocirc;ng quốc gia trong c&ocirc;ng t&aacute;c xử l&yacute; vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p>&ldquo;Ngo&agrave;i việc xử phạt vi phạm, hệ thống camera gi&aacute;m s&aacute;t khi đưa v&agrave;o hoạt động c&ograve;n c&oacute; chức năng ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&aacute;nh gi&aacute; dữ liệu, tự động ph&aacute;t hiện c&aacute;c xe sử dụng biển số giả, c&aacute;c xe g&acirc;y tai nạn bỏ chạy, xe qu&aacute; ni&ecirc;n hạn sử dụng, xe mất cắp&hellip;&rdquo;, l&atilde;nh đạo Cục CSGT n&oacute;i.</p> </div>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top