Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Nga, Nhật Bản, Italy đã gửi thư và gọi điện chúc mừng.

<div> <p>Cụ thể, chiều 5/4, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước CHDCND L&agrave;o Thounglun Sisolith gửi thư mừng v&agrave; điện đ&agrave;m với Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c.</p> <p>Trong thư mừng v&agrave; tại cuộc điện đ&agrave;m, &ocirc;ng Sisolith nhấn mạnh việc đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước thể hiện sự t&iacute;n nhiệm cao của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam.</p> <p>&Ocirc;ng đồng thời tin tưởng rằng, với năng lực, uy t&iacute;n v&agrave; bề d&agrave;y kinh nghiệm của m&igrave;nh, Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c sẽ c&ugrave;ng ban L&atilde;nh đạo mới tiếp tục đưa Việt Nam gi&agrave;nh những th&agrave;nh tựu to lớn.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, nh&acirc;n dịp đồng ch&iacute; Phạm Minh Ch&iacute;nh được bầu l&agrave;m Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng CHDCND L&agrave;o Phankham Viphavanh đ&atilde; gửi thư mừng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="chu tich nuoc Nguyen Xuan Phuc anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/05/znews-photo-zadn-vn_congrats.jpg" title="chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chủ tịch nước CHDCND L&agrave;o Thounglun Sisolith v&agrave; Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c. Ảnh: <em>B&aacute;o Ch&iacute;nh phủ.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cũng trong ng&agrave;y 5/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B&igrave;nh gửi điện ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>Trong điện mừng, &ocirc;ng Tập nhấn mạnh mối quan hệ gắn b&oacute; giữa hai nước l&aacute;ng giềng x&atilde; hội chủ nghĩa, vốn c&oacute; truyền thống hữu nghị s&acirc;u sắc &quot;vừa l&agrave; đồng ch&iacute;, vừa l&agrave; anh em&quot;.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, Tổng thống Li&ecirc;n bang Nga Vladimir Putin đ&atilde; gửi điện ch&uacute;c mừng t&acirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c.</p> <p>Trong điện mừng, Tổng thống Putin t&aacute;i khẳng định mối quan hệ giữa Li&ecirc;n bang Nga v&agrave; Việt Nam, dựa tr&ecirc;n cơ sở truyền thống l&acirc;u đời của t&igrave;nh hữu nghị v&agrave; t&ocirc;n trọng lẫn nhau.</p> <p>&Ocirc;ng cũng b&agrave;y tỏ niềm tin rằng, bằng những nỗ lực chung, hai nước sẽ đảm bảo việc ph&aacute;t triển hơn nữa mối quan hệ đối t&aacute;c chiến lược song phương, hợp t&aacute;c c&ugrave;ng c&oacute; lợi trong nhiều lĩnh vực, đ&aacute;p ứng lợi &iacute;ch của nh&acirc;n d&acirc;n Nga v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, cũng như củng cố sự ổn định v&agrave; an ninh tại khu vực Ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương.</p> <p>Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng đ&atilde; c&oacute; điện mừng gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c v&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Phạm Minh Ch&iacute;nh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Tổng thống Italy Sergio Matterella đ&atilde; gửi điện ch&uacute;c mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c. Chủ tịch Hạ viện Italy Roberto Fico cũng gửi điện ch&uacute;c mừng chủ tịch Quốc hội Vương Đ&igrave;nh Huệ.</p> <p>S&aacute;ng 5/4, Quốc hội Việt Nam đ&atilde; bỏ phiếu k&iacute;n bầu chủ tịch nước. Sau khi Quốc hội th&ocirc;ng qua nghị quyết, t&acirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; thực hiện nghi lễ tuy&ecirc;n thệ nhậm chức trước Quốc hội.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top