Lạng Sơn có cơ chế tài chính mới thực hiện dự án khu tái định cư

(khoahocdoisong.vn) - Cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định của tỉnh Lạng Sơn, cơ chế tài chính được thực hiện như sau: Toàn bộ số tiền thu sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu tái định cư được nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiết về ngân sách của tỉnh Lạng Sơn. Điều này dựa trên cơ sở giá trị khối lượng hoàn thành thực tế của dự án khu tái định cư đã được cơ quan chức năng có liên quan xác nhận và số tiền sử dụng đất thu được theo quy định của pháp luật.

Theo Đời sống
back to top