Kỷ luật Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn liên quan sai phạm tại Bình Thuận

Uỷ Ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành hình thức khiển trách đối với Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn do đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo tại tỉnh Bình Thuận.
dangcong-1-.jpg
Ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã có vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Bình Thuận

Trong hai ngày 19 và 20/4/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp Kỳ thứ 14. Tại Kỳ họp này, thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức, cá nhân; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngô Hiếu Toàn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cảnh cáo các ông: Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Trần Nam, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Khiển trách Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn và ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông: Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Tiến Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lâm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Theo Đời sống
back to top