Khuất tất đấu thầu tại Điện lực Tây Hồ: Vì sao Công ty CP xây lắp Ba Đình trúng thầu?

(khoahocdoisong.vn) - Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành nhắm siết chặt kỷ cương trong hoạt động đấu thầu tại các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước. Tuy nhiên, hàng loạt các gói thầu do Công ty Điện lực Tây Hồ làm chủ đầu tư thời gian qua có dấu hiệu "khuất tất" trong tổ chức và lựa chọn nhà thầu.

"Dùng chung" nhân sự vẫn trúng thầu

Ngày 13/11/2019, Giám đốc Điện lực Tây Hồ là ông Nguyễn Vũ Huy đã ký Quyết định 2923/QĐ – PC TAYHO phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu ĐTXD/2019/XL/101 Thi công xây lắp “dự án xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến 22kV từ trạm 110kV Yên Phụ đến TBA Hồ Tây Vàng”. Theo đó, Công ty CP xây lắp Ba Đình đã trúng thầu với giá 3.962.716.032đ.

Trong Hồ sơ dự thầu (HSDT) của Công ty CP xây lắp Ba Đình, Chỉ huy trưởng - ông Lý Tất Thắng - được tổ chấm thầu của Điện lực Tây Hồ đánh giá: Kỹ sư Kỹ thuật điện – điện tử Đại học Giao thông vận tải số B556181 ngày 10/6/2004. Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và TBA đến 35kV số GS1-04- 06124-A ngày 14/4/2015. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn ngày 1/4/2004.

Thế nhưng, theo tài liệu mà KH&ĐS có được, ông Lý Tất Thắng cũng là nhân sự chính thức thuộc Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh, được nhà thầu kê khai là Chỉ huy trưởng công trình tham gia gói thầu thuộc Công ty Điện lực Đống Đa.

Cụ thể, là gói thầu 01-XL-SCL2020: Thi công xây lắp công trình đại tu thay xà sắt trạm năm 2020, đại tu lưới điện hạ thế (LĐHT) ngầm TBA Trần Quý Cáp 6, TBA UBKH nhà nước và Thay thế cột điện bị nghiêng, nứt vỡ năm 2020 thuộc dự án Đại tu thay xà sắt trạm năm 2020; Đại tu lưới điện hạ thế ngầm TBA Trần Quý Cáp 6; Đại tu lưới điện hạ thế ngầm TBA UBKH nhà nước; Thay thế cột điện bị nghiêng, nứt vỡ năm 2020.

Tại các gói thầu này, ngày 19/02/2020 ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Đống Đa đã ký Quyết định 155/QĐ-PC DONGDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh trúng thầu với giá 3.961.951.424đ, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày.

Báo cáo đánh giá HSDT của Điện lực Đống Đa với Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hoàng Anh nêu rõ: Chỉ huy trưởng Lý Tất Thắng có bằng Đại học GTVT – ngành KT điện, điện tử; Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và TBA đến 35kV số GS1-04- 06124-A ngày 14/4/2015, Hợp đồng lao động không thời hạn.

Nên biết rằng, gần đây nhất ngày 25/3/2020 Điện lực Tây Hồ cũng phê duyệt Công ty CP Xây lắp Ba Đình trúng thầu gói ĐTXD-2020-XL-058 Thi công xây lắp thuộc các dự án: Lắp đặt bộ xử lý công suất phản kháng tĩnh trên địa bàn Tây Hồ; Lắp đặt ranh giới đo đếm lộ 474 E1.27 giữa C10 - C30 (Quyết định phê duyệt KQLCNT 681/QĐ – PC TAYHO ngày 25/03/2020); Hay như gói thầu ĐTXD/2020/XL/012 Thi công xây lắp thuộc dự án: “Xây dựng mới các TBA Quảng An 42, Nhật Tân 35, Phú Thượng 34 trên địa bàn quận Tây Hồ”, Công ty CP xây lắp Ba Đình tiếp tục là gương mặt thân quen trúng thầu với giá 3.649.633.283đ (Quyết định phê duyệt KQLCNT 523/QĐ – PC TAYHO ngày 10/03/2020). Lưu ý, cả hai gói thầu trên Công ty CP Xây lắp Ba Đình đều sử dụng chỉ huy trưởng Lý Tất Thắng vào HSDT.

Vậy, vì sao Điện lực Tây Hồ lại không làm rõ việc nhà thầu Công ty CP xây lắp Ba Đình có dấu hiệu “dùng chung” nhân sự chính thức với nhà thầu khác để chứng minh năng lực kinh nghiệm khi tham gia gói thầu do Điện lực Tây Hồ làm chủ đầu tư?

Hơn nữa, tại Hồ sơ mời thầu (HSMT), chủ đầu tư/Điện lực Tây Hồ đưa ra các tiêu chí yêu cầu nhân sự chủ chốt phải đang làm việc chính thức và có hợp đồng lao động với nhà thầu. Nhưng không hiểu sao, nhà thầu Công ty CP xây lắp Ba Đình có dấu hiệu sử dụng nhân sự chủ chốt đang làm việc chính thức cho một nhà thầu khác mà vẫn được Giám đốc Công ty Điện lực Tây Hồ phê duyệt trúng thầu.

Ngoài trúng thầu các gói thầu do Điện lực Tây Hồ làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây lắp Ba Đình còn trúng thầu nhiều công trình do các điện lực khác làm chủ đầu tư như Điện lực Đống Đa, Điện lực Đông Anh.

Ảnh minh họa, nguồn internet.

Ảnh minh họa, nguồn internet.

Nhiều yêu cầu có dấu hiệu trái quy định

Theo Chỉ thị số 47/CT-TTg, ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, việc lập HSMT không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự của nhà thầu gồm: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng với nhà thầu…

Dù vậy, tại nhiều gói thầu của Điện lực Tây Hồ vẫn yêu cầu các nhà thầu tham dự thầu phải chứng minh nhân sự thực hiện gói thầu đóng bảo hiểm xã hội.

Đơn cử, gói thầu ĐTXD 2019 XL 016: Thi công xây lắp dự án “Xây dựng nhà trực cho Đội 3 và Đội 4”, Điện lực Tây Hồ yêu cầu nhân sự chủ chốt của nhà thầu phải có hợp đồng lao động không thời hạn với nhà thầu, yêu cầu phải có bản sao chứng thực từ bản chính trong vòng 6 tháng gần nhất giấy xác nhận của đơn vị bảo hiểm xã hội hoặc tài liệu tương đương để chứng minh nhà thầu có đóng bảo hiểm cho nhân sự này. Tại gói thầu này, Liên danh Công ty CP đầu tư xây lắp Việt Hưng và Công ty CP xây dựng và thương mại Trường Giang trúng thầu với giá 1.755.238.257đ.

Tương tự, gói thầu ĐTXD/2019/XL/110: Thi công xây lắp dự án "Cải tạo đường dây trung, hạ áp và đường dây viễn thông tuyến phố Xuân La”; Gói thầu ĐTXD/2019/XL/105: Thi công xây lắp dự án "Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cải tạo đường dây trung, hạ áp và đường dây viễn thông tuyến phố Xuân La”, Điện lực Tây Hồ cũng yêu cầu nhà thầu tham dự phải nộp xác nhận bảo hiểm xã hội đối với các nhân sự chủ chốt khi tham dự thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay tại mẫu HSMT xây lắp áp dụng cho toàn hệ thống đơn vị trực thuộc do Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) ban hành cũng không yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội.

Vậy vì sao Điện lực Tây Hồ đưa ra các tiêu chí trái với quy định vào HSMT để hạn chế nhà thầu? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo Đời sống
back to top