Khởi động dự án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do USAID tài trợ

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án Giảm thiểu Ô nhiễm sẽ được thực hiện trong 5 năm với ngân sách dự kiến là 11,3 triệu đô la, do đối tác của USAID là Tổ chức Winrock

USAID đã và đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) vừa tổ chức lễ khởi động một dự án mới do USAID tài trợ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua các hành động tập thể do Việt Nam dẫn dắt. Dự án mới với tên gọi Giảm thiểu ô nhiễm sẽ được thực hiện trong 5 năm với ngân sách dự kiến là 11,3 triệu đô la, do đối tác của USAID là Tổ chức Winrock International phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Melissa Bishop

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Melissa Bishop

Tới dự lễ khởi động dự án có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Melissa Bishop, Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs và Chủ tịch tổ chức Winrock International Rodney Ferguson.

“Việc khởi động Dự án Giảm thiểu ô nhiễm là một phần quan trọng trong hợp tác giữa USAID và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai cơ quan đã ký một bản ghi nhớ vào tháng 1/2022 với mục tiêu cải thiện các kết quả về môi trường, và Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm là một dấu mốc tuyệt vời đầu tiên. Nỗ lực chung của chúng ta sẽ nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động do người Việt Nam dẫn dắt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu về biến đổi khí hậu,” bà Aler Grubbs, Giám đốc USAID Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thảo luận về Dự án

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thảo luận về Dự án

Việt Nam đang đối mặt với một loạt thách thức về ô nhiễm môi trường chủ yếu do sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghiệp gây ra. Sự quan tâm của người dân đối với chất lượng môi trường đã liên tục gia tăng, kèm theo đó là những kêu gọi hành động để cải thiện môi trường. Chính phủ Việt Nam đã ban hành các Kế hoạch hành động quốc gia liên quan tới chất lượng không khí, bảo tồn nước và ô nhiễm chất thải nhựa, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc đảm bảo hợp tác rộng rãi để giải quyết các thách thức về ô nhiễm môi trường.

Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm do USAID tài trợ sẽ giải quyết nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường. Dự án sẽ kết nối các bên tham gia trong các lĩnh vực khác nhau để hợp tác, xác định cách giải quyết vấn đề chung và cùng hành động. Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT và dự án sẽ cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa các lợi ích về môi trường và các lợi ích xã hội khác, bao gồm sức khỏe cộng đồng, việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Để thúc đẩy vài trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, dự án sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các tổ chức địa phương đóng vai trò là “tổ chức nòng cốt” cho mỗi sáng kiến tác động tập thể. Các tổ chức nòng cốt này sẽ đóng vai trò là các đơn vị địa phương dẫn dắt cho các sáng kiến, trong đó bao gồm thông qua việc huy động sự ủng hộ từ cộng đồng, thúc đẩy chính sách và thu hút thêm các nguồn tài trợ khác.

Lễ khởi động dự án Giảm thiểu Ô nhiễm

Lễ khởi động dự án Giảm thiểu Ô nhiễm

Thông qua quá trình tham vấn rộng rãi với các cơ quan chính phủ có thẩm quyền, cộng đồng địa phương và các chuyên gia môi trường, Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm đã xác định được 6 sáng kiến tác động tập thể phản ánh ý chí chính trị mạnh mẽ, sự lãnh đạo của cộng đồng và sự tham gia của các đối tác khu vực tư nhân để giải quyết các thách thức về ô nhiễm môi trường, bao gồm:

Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa (P3CR);

-Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế;

-Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ giao thông đường bộ;

-Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt mở;

-Giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề; và

-Xây dựng nền tảng công khai thông tin môi trường minh bạch.

Hoa Kỳ và Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện. Dự án Giảm thiểu Ô nhiễm tiếp tục là một minh chứng cho thấy Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chiến lược cùng nhau để giải quyết các vấn đề bức thiết nhất của thế giới, ví dụ như vấn đề khí hậu.

Tháng 1/2022, USAID và Bộ TN&MT ký kết Bản ghi nhớ đầu tiên về hợp tác giải quyết những thách thức phức tạp về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Để biết thêm thông tin, truy cập: https://www.usaid.gov/vi/vietnam/press-releases/jan-28-2022-usaid-and-vietnam-ministry-natural-resources-mou

Trong 5 năm qua, USAID đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy sự chung tay hành động của các chủ thể địa phương, bao gồm các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và người dân nhằm nâng cao nhận thức về nguyên nhân và tác động của các thách thức ô nhiễm môi trường, đồng thời nâng cao kiến thức về các chiến lược hiệu quả về giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo VH/tamnhin.trithuccuocsong
back to top