Kết luận Thanh tra chỉ rõ vi phạm của EVN thế nào?

Kết luận thanh tra chỉ ra những hạn chế, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan.

Ngày 12/7, Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra EVN về thực hiện quy định quản lý và điều hành cung cấp điện. Kết luận thanh tra chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành cung cấp điện giai đoạn 2021-2023 của EVN và các đơn vị có liên quan như chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện; chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện; không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng, các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ: Điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm; vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023; để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6/2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất - kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư.

Từ những tồn tại, vi phạm trên, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với Hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan.

Yêu cầu EVN chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với Ban Tổng Giám đốc, các Ban Tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân, tập thể có liên quan...

Theo Đời sống
back to top