Kẻ sát nhân 2 lần trốn trại giam quân đội là người giỏi võ

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội, công an đang lùng khắp núi Hải Vân để truy bắt Triệu Quân Sự.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dP6A_2OHHMg/499f4c3b1d79f427ad68/5169e4d3be9657c80e87/720/8e13b2e785a56cfb35b4.mp4?authen=exp=1591490683~acl=/dP6A_2OHHMg/*~hmac=c4530b0c35475d7d489dd6de12863672" false="" source-url="/video-cho-nghiep-vu-truy-lung-ke-sat-nhan-2-lan-tron-trai-giam-quan-doi-post1092247.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="8e13b2e785a56cfb35b4" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jugtzb/2020_06_05/cho_1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/r8UzKE7FOS4/3fac3c086d4a8414dd5b/1fd7ac6df6281f764639/480/8e13b2e785a56cfb35b4.mp4?authen=exp=1591490683~acl=/r8UzKE7FOS4/*~hmac=fd6504177805301e6689c54aa48e012d"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/4bcpw1me5wM/whls/vod/0/StPtpDNUsTdv-VhbjxG/8e13b2e785a56cfb35b4.m3u8?authen=exp=1591447483~acl=/4bcpw1me5wM/*~hmac=d14935847783a948f6bdda0d4d767adf" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/r8UzKE7FOS4/3fac3c086d4a8414dd5b/1fd7ac6df6281f764639/480/8e13b2e785a56cfb35b4.mp4?authen=exp=1591490683~acl=/r8UzKE7FOS4/*~hmac=fd6504177805301e6689c54aa48e012d" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/dP6A_2OHHMg/499f4c3b1d79f427ad68/5169e4d3be9657c80e87/720/8e13b2e785a56cfb35b4.mp4?authen=exp=1591490683~acl=/dP6A_2OHHMg/*~hmac=c4530b0c35475d7d489dd6de12863672" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Ch&oacute; nghiệp vụ truy l&ugrave;ng kẻ s&aacute;t nh&acirc;n 2 lần trốn trại giam qu&acirc;n đội</span></strong> Bất chấp trời tối, địa h&igrave;nh hiểm trở, hơn 200 c&aacute;n bộ, chiến sĩ c&ocirc;ng an v&agrave; qu&acirc;n đội thuộc lực lượng vũ trang Qu&acirc;n khu 5 v&agrave; TP Đ&agrave; Nẵng c&ugrave;ng đội ch&oacute; nghiệp vụ cố gắng để v&acirc;y bắt Sự.</figcaption> </figure> <p>Trưa 5/6, hơn 200 c&aacute;n bộ, chiến sĩ Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an Đ&agrave; Nẵng vẫn đang phong tỏa đ&egrave;o hải V&acirc;n để truy bắt Triệu Qu&acirc;n Sự (29 tuổi, qu&ecirc; huyện Đại Từ, tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n). Kẻ n&agrave;y đ&atilde; trốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Qu&acirc;n khu 5, ở x&atilde; B&igrave;nh Khương, huyện B&igrave;nh Sơn, tỉnh Quảng Ng&atilde;i) chiều 3/6.</p> <table align="right"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tron khoi trai giam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/05/znews-photo-zadn-vn_su_1.jpg" title="Trốn khỏi trại giam ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phạm nh&acirc;n Sự đ&atilde; trốn khỏi Trại giam T10 v&agrave;o 15h ng&agrave;y 3/6. Ảnh: <em>C&ocirc;ng an cung cấp.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, chỉ huy Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng cho biết ngay từ đ&ecirc;m 4/6, gần 100 chiến sĩ tinh th&ocirc;ng v&otilde; nghệ vẫn đang chốt chặn tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đường ở đ&egrave;o Hải V&acirc;n để đề ph&ograve;ng kẻ s&aacute;t nh&acirc;n trốn tho&aacute;t. 9 đội ch&oacute; nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường.</p> <p>Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; tăng cường th&ecirc;m h&agrave;ng chục chiến sĩ thuộc lực lượng ph&ograve;ng chống cướp giật, với sự trang bị s&uacute;ng AK, b&igrave;nh xịt hơi cay để truy bắt cựu qu&acirc;n nh&acirc;n từng g&acirc;y ra vụ giết người.</p> <p>Theo quan s&aacute;t của ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bất chấp thời tiết nắng n&oacute;ng gần 40 độ C, lực lượng qu&acirc;n đội v&agrave; c&ocirc;ng an vẫn đang triển khai qu&acirc;n dọc theo tuyến đ&egrave;o Hải V&acirc;n. Nhiều mũi trinh s&aacute;t đ&atilde; được tung v&agrave;o truy l&ugrave;ng c&aacute;c khu rừng từ đ&egrave;o Hải V&acirc;n xuống l&agrave;ng V&acirc;n, dọc theo tuyến đường sắt đi qua khu vực n&agrave;y.</p> <p>L&atilde;nh đạo Qu&acirc;n khu 5 cho biết đến nay c&aacute;c đơn vị qu&acirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Đ&agrave; Nẵng v&agrave; Thừa Thi&ecirc;n - Huế đ&atilde; huy động gần 200 c&aacute;n bộ, chiến sĩ tham gia v&acirc;y bắt kẻ giết người nguy hiểm n&agrave;y.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tron khoi trai giam anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/05/znews-photo-zadn-vn_a3_1.jpg" title="Trốn khỏi trại giam ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng &ocirc;m theo s&uacute;ng AK để truy bắt kẻ s&aacute;t nh&acirc;n. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Một chiến sĩ tham gia v&acirc;y bắt kẻ trốn khỏi nh&agrave; giam cho biết Sự từng huấn luyện trong qu&acirc;n đội một năm v&agrave; từng l&agrave; l&iacute;nh đặc c&ocirc;ng ở Đại đội 1, Tiểu đo&agrave;n 18, Sư đo&agrave;n 3, Qu&acirc;n khu 1 n&ecirc;n giỏi v&otilde;.</p> <p>Đại t&aacute; Trần Mưu, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an Đ&agrave; Nẵng cho biết Sự l&agrave; kẻ nguy hiểm vừa mang &aacute;n giết người vừa cướp của n&ecirc;n c&oacute; khả năng sẽ tiếp tục liều lĩnh g&acirc;y &aacute;n.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tung nhiều lực lượng trinh s&aacute;t d&agrave;y dạn kinh nghiệm để phối hợp với qu&acirc;n đội v&acirc;y bắt t&ecirc;n s&aacute;t nh&acirc;n n&agrave;y&rdquo;, đại t&aacute; Mưu th&ocirc;ng tin.</p> <p>Đề ph&ograve;ng kẻ s&aacute;t nh&acirc;n c&oacute; thể g&acirc;y &aacute;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh chạy trốn, c&ocirc;ng an địa phương cũng đ&atilde; ph&aacute;t th&ocirc;ng b&aacute;o, y&ecirc;u cầu người d&acirc;n n&ecirc;u cao cảnh gi&aacute;c, nếu ph&aacute;t hiện kẻ t&igrave;nh nghi th&igrave; lập tức b&aacute;o cho cơ quan chức năng. C&aacute;c ngư d&acirc;n đang đ&aacute;nh c&aacute; dọc biển l&agrave;ng V&acirc;n cũng được y&ecirc;u cầu rời xa khu vực bờ để đề ph&ograve;ng kẻ n&agrave;y l&ecirc;n thuyền đe dọa, cướp đồ ăn thức uống.</p> <p>Theo C&ocirc;ng an Đ&agrave; Nẵng, chiều 4/6, tổ c&ocirc;ng t&aacute;c của trạm Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng Cửa &Ocirc; H&ograve;a Hiệp (Đ&agrave; Nẵng) đang l&agrave;m nhiệm vụ tại khu vực ch&acirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n ph&aacute;t hiện một thanh ni&ecirc;n điều khiển xe m&aacute;y chạy hướng Đ&agrave; Nẵng ra tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tron khoi trai giam anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/05/znews-photo-zadn-vn_a5.jpg" title="Trốn khỏi trại giam ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng vũ trang đem theo ch&oacute; nghiệp vụ để truy bắt Sự. Ảnh: <em>Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Nhận định người n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; Triệu Qu&acirc;n Sự, trung t&aacute; Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT cửa &ocirc; H&ograve;a Hiệp (Ph&ograve;ng CSGT Đ&agrave; Nẵng) ra lệnh cho c&aacute;c chiến sĩ đuổi theo kẻ t&igrave;nh nghi.</span></p> <p>Ngay trong đ&ecirc;m, Bộ Tư lệnh Qu&acirc;n khu 5, Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng v&agrave; c&aacute;c đơn vị C&ocirc;ng an TP Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; điều động hơn 200 c&aacute;n bộ, chiến sĩ đến hiện trường.</p> <p>Lực lượng vũ trang được trang bị vũ kh&iacute; dẫn theo đội ch&oacute; nghiệp vụ chốt chặn c&aacute;c tuyến đường ở n&uacute;i Hải V&acirc;n.</p> <p>C&ocirc;ng an, qu&acirc;n đội đ&oacute;ng ch&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế cũng được y&ecirc;u cầu phối hợp chốt chặn, tuần tra, kiểm so&aacute;t ở khu vực ph&iacute;a bắc đ&egrave;o Hải V&acirc;n.</p> <p>Trước đ&oacute;, tối 3/6, l&atilde;nh đạo Trại giam T10 (thuộc Qu&acirc;n khu 5, ở x&atilde; B&igrave;nh Khương, huyện B&igrave;nh Sơn, tỉnh Quảng Ng&atilde;i) x&aacute;c nhận phạm nh&acirc;n Triệu Qu&acirc;n Sự (29 tuổi, qu&ecirc; huyện Đại Từ, tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n) đ&atilde; trốn khỏi trại giam v&agrave;o l&uacute;c 15h c&ugrave;ng ng&agrave;y.</p> <p>Phạm nh&acirc;n n&agrave;y đang thụ &aacute;n t&ugrave; chung th&acirc;n tại Trại giam T10 v&igrave; phạm tội Giết người, Cướp t&agrave;i sản, Đ&agrave;o ngũ.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top