Iran dọa Tổng thống Trump “không chốn dung thân”

Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi hôm 1-1-2021 cảnh báo những kẻ giết hại tướng Qassem Soleimani sẽ “không được an toàn trên trái đất”, trước thềm kỷ niệm một năm ngày ông này bị Mỹ ám sát.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>Ph&aacute;t biểu tại một sự kiện ở thủ đ&ocirc; Tehran nhằm b&agrave;y tỏ sự t&ocirc;n k&iacute;nh với tướng Soleimani, &ocirc;ng Raisi c&aacute;o buộc người ra lệnh thực hiện vụ tấn c&ocirc;ng l&agrave; Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ kh&ocirc;ng được &quot;miễn trừ trước c&ocirc;ng l&yacute;&quot;.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Iran dọa Tổng thống Trump “không chốn dung thân” - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/nld-mediacdn-vn_photo-1-16095597798441420828339.jpg" title="Iran dọa Tổng thống Trump “không chốn dung thân” - Ảnh 1." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Bộ trưởng Tư ph&aacute;p Iran Ebrahim Raisi ph&aacute;t biểu h&ocirc;m 1-1-2021. Ảnh: Reuters</p> </div> </div> <p>Tướng Soleimani bị giết hại trong một cuộc kh&ocirc;ng k&iacute;ch bằng m&aacute;y bay kh&ocirc;ng người l&aacute;i của Mỹ tại s&acirc;n bay Baghdad v&agrave;o ng&agrave;y 3-1-2020, l&agrave;m gia tăng căng thẳng giữa Mỹ v&agrave; Iran.</p> <p>&Ocirc;ng Raisi đe dọa: &quot;Họ sẽ chứng kiến một cuộc trả th&ugrave; khốc liệt. Những g&igrave; xảy ra cho đến nay vẫn chưa l&agrave; g&igrave; đ&aacute;ng kể. Đừng cho rằng kẻ giết người hoặc ra lệnh giết người, kể cả l&agrave; tổng thống Mỹ, c&oacute; thể tho&aacute;t khỏi c&ocirc;ng l&yacute;. Những người c&oacute; vai tr&ograve; trong vụ &aacute;m s&aacute;t v&agrave; tội &aacute;c n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng được an to&agrave;n tr&ecirc;n tr&aacute;i đất&quot;.</p> <p>Sự kiện c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c quan chức Iran v&agrave; c&aacute;c diễn giả bao gồm đại diện của c&aacute;c quốc gia v&agrave; lực lượng đồng minh trong khu vực, cụ thể l&agrave; Syria, Iraq, Lebanon v&agrave; Yemen.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Iran dọa Tổng thống Trump “không chốn dung thân” - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/nld-mediacdn-vn_photo-1-16095597826151885713580.jpg" title="Iran dọa Tổng thống Trump “không chốn dung thân” - Ảnh 2." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Một phụ nữ cầm ảnh của Tướng Soleimani trong sự kiện. Ảnh: Reuters</p> </div> </div> <p>Một sự kiện ri&ecirc;ng biệt dự kiến ​được tổ chức trong những ng&agrave;y tới tại Kerman, qu&ecirc; nh&agrave; của tướng Soleimani, nơi &ocirc;ng được ch&ocirc;n cất.</p> <p>C&aacute;c quan chức h&agrave;ng đầu của Iran, bao gồm L&atilde;nh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, trước đ&oacute; đ&atilde; cảnh b&aacute;o tất cả những người li&ecirc;n quan đến vụ giết hại &ocirc;ng Soleimani sẽ bị trừng phạt. Giới l&atilde;nh đạo Iran gọi cuộc kh&ocirc;ng k&iacute;ch l&agrave; một &quot;c&uacute; t&aacute;t&quot; v&agrave; cam kết trả th&ugrave;.</p> <p>C&aacute;c quan chức Mỹ b&agrave;y tỏ lo ngại Iran c&oacute; thể đang l&ecirc;n kế hoạch tấn c&ocirc;ng c&aacute;c mục ti&ecirc;u của đồng minh Mỹ ở nước l&aacute;ng giềng Iraq hoặc c&aacute;c nơi kh&aacute;c trong khu vực trong những ng&agrave;y tới. Đ&agrave;i <i>CNN</i> h&ocirc;m 1-1-2021 dẫn lời một số quan chức cho rằng mối đe dọa ở mức cao nhất kể từ sau vụ s&aacute;t hại tướng Soleimani trong khi số kh&aacute;c cho rằng đ&acirc;y chỉ l&agrave; ph&oacute;ng đại.</p> <p>&Ocirc;ng Esmail Ghaani, người kế nhiệm tướng Soleimani cảnh b&aacute;o trong sự kiện h&ocirc;m 1-1-2021 rằng h&agrave;nh động trả th&ugrave; c&oacute; thể xảy ra ở bất cứ đ&acirc;u, thậm ch&iacute; trong ch&iacute;nh nước Mỹ.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Iran dọa Tổng thống Trump “không chốn dung thân” - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/nld-mediacdn-vn_photo-2-16095597826172090560298.jpg" title="Iran dọa Tổng thống Trump “không chốn dung thân” - Ảnh 3." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">T&agrave;u s&acirc;n bay USS Nimitz. Ảnh: Hải qu&acirc;n Mỹ</p> </div> </div> <p>Trong diễn biến li&ecirc;n quan, trước ng&agrave;y kỷ niệm ng&agrave;y mất của tướng Soleimani, m&aacute;y bay n&eacute;m bom B52 của Lực lượng Kh&ocirc;ng qu&acirc;n Mỹ đ&atilde; bay thẳng từ Mỹ đến Vịnh Ba Tư để ph&ocirc; trương lực lượng nhằm cảnh b&aacute;o Iran tr&aacute;nh thực hiện c&aacute;c cuộc tấn c&ocirc;ng trả th&ugrave;.</p> <p>Theo đ&agrave;i <i>Sputnik</i>, một ng&agrave;y sau khi m&aacute;y bay Mỹ đến vịnh Ba Tư, quyền Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng Christopher Miller chỉ đạo t&agrave;u s&acirc;n bay USS Nimitz rời khỏi Trung Đ&ocirc;ng về nước. T&agrave;u USS Nimitz được triển khai v&agrave;o th&aacute;ng 4-2020 từ vịnh Puget theo lịch tr&igrave;nh sẽ quay về trước cuối năm nay nhưng bị ho&atilde;n v&agrave;o đầu th&aacute;ng 12-2020 do những lo ngại về c&aacute;c mối đe dọa tiềm t&agrave;ng từ Iran.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong th&ocirc;ng b&aacute;o về quyết định điều t&agrave;u USS Nimitz về nước, &ocirc;ng Miller kh&ocirc;ng đề cập đến Iran.</p> </div> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="fb"> <p class="textshare">&nbsp;</p> </div> </div> </div>

Theo nld.com.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top