HLV Park Hang Seo công bố sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020

Ngay sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 30, sáng 11/12 HLV Park Hang Seo đã công bố sách các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

<div> <div> <p>Theo đ&oacute;, n&ograve;ng cốt đội h&igrave;nh U23 Việt Nam sẽ l&agrave; những cầu thủ vừa gi&agrave;nh chức v&ocirc; địch SEA Games 30.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, một số c&aacute;i t&ecirc;n được bổ sung cũng sẽ c&ugrave;ng c&aacute;c cầu thủ U22 tham gia chuyến tập huấn tại H&agrave;n Quốc (bắt đầu từ ng&agrave;y 13/12) để chuẩn bị cho VCK U23 ch&acirc;u &Aacute; 2020.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, trung vệ Trần Đ&igrave;nh Trọng đang kịp thời b&igrave;nh phục chấn thương cũng được triệu tập để tham dự giải đấu diễn ra ở Th&aacute;i Lan n&agrave;y.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/26/dong5396.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">Ng&agrave;y 13/12 tới, U23 Việt Nam sẽ c&oacute; chuyến tập huấn tại H&agrave;n Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 Ch&acirc;u &Aacute; 2020.</td> </tr> </tbody> </table> <p>VCK U23 ch&acirc;u &Aacute; 2020 sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 8/1 đến ng&agrave;y 26/1/2020. Tại VCK U23 ch&acirc;u &Aacute; 2020, thầy tr&ograve; HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D với sự g&oacute;p mặt của Jordan, Triều Ti&ecirc;n v&agrave; UAE.</p> <p>Mục ti&ecirc;u của U23 Việt Nam đ&oacute; l&agrave; gi&agrave;nh quyền v&agrave;o trận b&aacute;n kết c&ugrave;ng tấm v&eacute; tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic" style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/06/1a.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: center;">Danh s&aacute;ch 28 cầu thủ U23 Việt Nam tập huấn tại H&agrave;n Quốc.</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Danh s&aacute;ch 28 cầu thủ U23 Việt Nam tập huấn tại H&agrave;n Quốc:</strong></p> <p><strong><em>Thủ m&ocirc;n:</em></strong> Nguyễn Văn To&agrave;n (Hải Ph&ograve;ng), B&ugrave;i Tiến Dũng (H&agrave; Nội FC), Phan Văn Biểu (SHB Đ&agrave; Nẵng)</p> <p><strong><em>Hậu vệ:</em></strong> L&ecirc; Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Ph&ograve;ng), Đ&igrave;nh Trọng, Nguyễn Th&agrave;nh Chung (H&agrave; Nội FC), Hồ Tấn T&agrave;i (B.B&igrave;nh Dương), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đ&agrave; Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Dụng Quang Nho (HAGL), B&ugrave;i Tiến Dụng (SHB Đ&agrave; Nẵng).</p> <p><strong><em>Tiền vệ:</em></strong> Nguyễn Trọng H&ugrave;ng (Thanh H&oacute;a),&nbsp; Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Martin Lo (Phố Hiến), Trần Bảo To&agrave;n (Ho&agrave;ng Anh Gia Lai), Phan Thanh Hậu, Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (Ho&agrave;ng Anh Gia Lai), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Th&aacute;i Qu&yacute; (H&agrave; Nội FC), Ho&agrave;ng Đức, Trọng Đại (Viettel).</p> <p><strong><em>Tiền đạo:</em></strong> Nh&acirc;m Mạnh Dũng (Viettel), H&agrave; Đức Chinh (SHB Đ&agrave; Nẵng), <a href="https://infonet.vn/hlv-park-hang-seo-cong-bo-sach-u23-viet-nam-chuan-bi-cho-vck-u23-chau-a-2020-post324912.info">Nguyễn Tiến Linh (B.B&igrave;nh Dương).</a></p> <div>Anh H&ugrave;ng</div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Theo infonet.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top