HLV Park Hang Seo: "Chiến thắng này là của nhân dân Việt Nam"

HLV Park Hang Seo chia sẻ U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia để giành tấm HCV lịch sử là “chiến thắng này của nhân dân Việt Nam”.

<div> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng giấu nổi sung sướng sau khi c&ugrave;ng U22 Việt Nam gi&agrave;nh tấm HCV SEA Games 30,&nbsp;<span>HLV Park Hang Seo</span>&nbsp;cho biết, <span>&ldquo;trước trận đấu ch&uacute;ng ta c&oacute; nhiều cầu thủ chấn thương, nhưng tất cả đ&atilde; khắc phục kh&oacute; khăn để gi&agrave;nh chiến thắng về cho Tổ quốc.</span></p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="HLV Park Hang Seo: 'Chiến thắng này là của nhân dân Việt Nam'" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/21/u22-viet-nam-u22-indonesia-7.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">HLV Park Hang Seo gọi chiến thắng của U22 l&agrave; &quot;chiến thắng của nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam&quot;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span>Trước khi ra s&acirc;n, trong cuộc họp t&ocirc;i đ&atilde; truyền đạt th&ocirc;ng điệp của Thủ tướng ch&iacute;nh phủ rằng &ldquo;nh&acirc;n d&acirc;n, người h&acirc;m mộ đang chờ đợi ch&uacute;ng ta&rdquo;, đ&acirc;y l&agrave; động lực để c&aacute;c cầu thủ nỗ lực hết sức cho trận đấu cuối c&ugrave;ng n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T&ocirc;i xin gửi chiến thắng n&agrave;y đến cho nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, cho những người y&ecirc;u mến v&agrave; ủng hộ ch&uacute;ng t&ocirc;i. T&ocirc;i cũng muốn gửi chiến thắng n&agrave;y cho c&aacute;c cầu thủ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n BHL, hậu cầu đ&atilde; c&ugrave;ng t&ocirc;i l&agrave;m việc cật lực để c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng như h&ocirc;m nay.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>T&ocirc;i cũng gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c CLB, những người đi trước như c&aacute;c HLV, c&aacute;c cầu thủ họ ch&iacute;nh l&agrave; người đặt nền m&oacute;ng cho&nbsp;<span>U22 Việt Nam</span> chiến thắng ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;</span>.</p> <p style="text-align: justify;">N&oacute;i về những kh&oacute; khăn tại <span>SEA Games 30</span>, HLV Park Hang Seo cho hay: <span>&ldquo;Rất nhiều cầu thủ chấn thương, ch&uacute;ng ta phải đ&aacute; li&ecirc;n tiếp 7 trận đấu tr&ecirc;n mặt s&acirc;n nh&acirc;n tạo nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; vượt qua&rdquo;</span>.</p> <p style="text-align: justify;">Chiến lược gia người H&agrave;n Quốc cũng cho biết b&iacute; quyết để đội nh&agrave; vượt qua những kh&oacute; khăn đ&oacute; khi khẳng định: <span>&ldquo;Tinh thần Việt Nam l&agrave; điều để U22 vượt qua tất cả v&agrave; chiến thắng&rdquo;</span>.</p> <p style="text-align: justify;">Về chiếc thẻ đỏ của m&igrave;nh, &ocirc;ng Park vui vẻ n&oacute;i:<span> &ldquo;T&ocirc;i nghĩ chiến thắng của đội mới quan trọng, nhưng t&ocirc;i cũng xin lỗi v&agrave; sẽ cố gắng kiềm chế hơn trong c&aacute;c trận đấu sau n&agrave;y&rdquo;</span>.</p> <p style="text-align: justify;"><span>&ldquo;Khi đến với b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam, t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; giấc mơ về những chiến thắng, v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; động lực để l&agrave;m việc nỗ lực hết sức.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>V&agrave; d&ugrave; sao ph&iacute;a trước vẫn c&ograve;n nhiều giải đấu quan trọng, t&ocirc;i sẽ lại tiếp tục nỗ lực để mang niềm vui cho nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam&rdquo;</span>, HLV Park Hang Seo chốt lại.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top