Hàng loạt nhóm Facebook lớn tại Việt Nam biến mất

Ngày 13/10, hàng loạt group Facebook lớn tại Việt Nam không còn hoạt động. Nguyên nhân được cho là liên quan đến bản quyền.

<div> <p>Ng&agrave;y 13/10, mạng x&atilde; hội rộ th&ocirc;ng tin h&agrave;ng loạt c&aacute;c group lớn biến mất khỏi <span>Facebook</span>. Một số nh&oacute;m đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; hiện kh&ocirc;ng thể truy cập gồm VSBG (1,3 triệu th&agrave;nh vi&ecirc;n), Oto+ (850.000 th&agrave;nh vi&ecirc;n), Dota2vn (240.000 th&agrave;nh vi&ecirc;n).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="group vsbg bi xoa anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/13/znews-photo-zadn-vn_img_4117.jpg" title="group vsbg bị xóa ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Group VSBG với hơn 1,3 triệu th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; biến mất ng&agrave;y 13/10.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Hiện chưa r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&aacute;c group n&agrave;y biến mất khỏi Facebook. &ldquo;Theo quy tr&igrave;nh, khi kh&oacute;a một nh&oacute;m Facebook, mạng x&atilde; hội n&agrave;y sẽ gửi email cho quản trị vi&ecirc;n để th&ocirc;ng b&aacute;o l&yacute; do. V&igrave; vậy, chỉ c&oacute; quản trị vi&ecirc;n biết tại sao group biến mất&rdquo;, B&igrave;nh Minh, quản trị vi&ecirc;n một nh&oacute;m Facebook với hơn 100.000 th&agrave;nh vi&ecirc;n cho biết.</p> <p>Trong ba nh&oacute;m n&ecirc;u tr&ecirc;n, VSBG l&agrave; group chuy&ecirc;n đăng tải ảnh kh&ecirc;u gợi của phụ nữ, nh&oacute;m Oto+ đăng tải c&aacute;c video về t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng, tai nạn v&agrave; nhiều chủ đề kh&aacute;c. Trong khi đ&oacute;, nh&oacute;m Dota2vn l&agrave; nơi cộng đồng game thủ thảo luận đa dạng nội dung.</p> <p>&ldquo;Điểm chung của ba group đều l&agrave; nơi đăng h&igrave;nh ảnh kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; l&yacute; do khiến nh&oacute;m biến mất bởi việc vi phạm bản quyền&rdquo;, &ocirc;ng Minh n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu ti&ecirc;n một nh&oacute;m với h&agrave;ng triệu người theo d&otilde;i biến mất khỏi Facebook. Ng&agrave;y 8/4, cộng đồng người d&ugrave;ng Facebook ngỡ ng&agrave;ng khi Đảo M&egrave;o, một group với hơn 2 triệu th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; biến mất.</p> <p>Trả lời <em>Zing</em>, &ocirc;ng L&ecirc; Quốc Phong, người s&aacute;ng lập Đảo M&egrave;o chia sẻ nh&oacute;m đ&atilde; bị Facebook x&oacute;a bỏ v&igrave; bản quyền ảnh.</p> <p>Theo &ocirc;ng Phong, mỗi ng&agrave;y nếu duyệt cẩn thận, nh&acirc;n sự của &ocirc;ng chỉ c&oacute; thể đăng được 1.000-2.000 b&agrave;i viết. Tuy vậy, khả năng nhận diện h&igrave;nh ảnh, nội dung của Facebook được cho l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến việc nh&oacute;m Đảo M&egrave;o bị x&oacute;a bỏ.</p> <p>&ldquo;Những ảnh m&egrave;o b&igrave;nh thường, dễ thương, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; phản cảm cũng bị Facebook gắn cờ sai phạm. Nhiều ảnh do th&agrave;nh vi&ecirc;n tự chụp gửi l&ecirc;n cũng bị Facebook b&aacute;o vi phạm bản quyền&rdquo;, &ocirc;ng Phong bức x&uacute;c với lớp kiểm duyệt nội dung yếu k&eacute;m của Facebook.</p> <p>Trường hợp của VSBG lại rất kh&aacute;c khi đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 2 group n&agrave;y biến mất. Trước đ&oacute;, nh&oacute;m Facebook tr&agrave;n ngập nội dung khi&ecirc;u gợi n&agrave;y biến mất khi c&oacute; gần 2 triệu lượt tham gia. Ngo&agrave;i VSBG, h&agrave;ng trăm group k&iacute;n khi&ecirc;u d&acirc;m vẫn ng&agrave;y đ&ecirc;m hoạt động tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng x&atilde; hội tại Việt Nam.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Nokia 3210 sẽ được "hồi sinh" sau 25 năm?

Nokia 3210 sẽ được "hồi sinh" sau 25 năm?

Sau thành công với Nokia 6310, HMD Global đang chuẩn bị "hồi sinh" chiếc Nokia 3210 huyền thoại từ năm 1999 với thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được đường nét hoài cổ, cùng logo Nokia kinh điển được in ở mặt lưng.
back to top