Hàng không Việt dừng toàn bộ đường bay quốc tế

Các hãng hàng không trong nước dừng toàn bộ đường bay quốc tế từ hôm nay do sự bùng phát của Covid-19.

<div> <p>Chuyến bay quốc tế cuối c&ugrave;ng trong dịp n&agrave;y của Vietnam Airlines sẽ từ Đức&nbsp;về Việt Nam h&ocirc;m nay 25/3, chở theo&nbsp;170 h&agrave;nh kh&aacute;ch hạ c&aacute;nh ở&nbsp;<span>s&acirc;n bay V&acirc;n Đồn</span>.&nbsp;</p> <p>Vietnam Airlines v&agrave; Jetstar Pacific&nbsp;tạm đ&oacute;ng hết c&aacute;c đường bay quốc tế từ nay tới 30/4.&nbsp;Bamboo Airways&nbsp;dừng đường bay quốc tế duy nhất đến H&agrave;n Quốc v&agrave; ho&atilde;n mở c&aacute;c đường bay quốc tế mới.&nbsp;</p> <p>Vietjet Air&nbsp;đ&atilde; tạm dừng&nbsp;c&aacute;c đường bay quốc tế đến khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Trung Quốc, Đ&agrave;i Loan, H&agrave;n Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. H&atilde;ng chỉ mở b&aacute;n chặng H&agrave; Nội đến Tokyo&nbsp;v&agrave; ngược lại v&agrave;o ng&agrave;y 31/3,&nbsp;2/4 v&agrave; 4/4.&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" data-widget="obj"> <tbody> <tr> <td><img alt="Phun khử trùng trên máy bay Vietnam Airlines ngày 24/3. Ảnh: Giang Huy. " src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/04/phun-khu-trung-6010-1585104365.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Phun khử tr&ugrave;ng tr&ecirc;n m&aacute;y bay Vietnam Airlines ng&agrave;y 24/3. Ảnh: <em>Giang Huy.&nbsp;</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng&nbsp;trong nước&nbsp;dừng bay&nbsp;m&agrave;&nbsp;nhiều h&atilde;ng bay nước ngo&agrave;i đ&atilde; ho&atilde;n, hủy c&aacute;c chuyến bay đến Việt Nam. Ng&agrave;y 24/3, s&acirc;n bay Nội B&agrave;i chỉ đ&oacute;n 264 h&agrave;nh kh&aacute;ch quốc tịch Việt Nam nhập cảnh tr&ecirc;n&nbsp;4 chuyến bay từ Đ&agrave;i Loan, Singapore, Ma Cao, Nhật Bản, giảm nhiều so với tuần trước l&agrave; tr&ecirc;n 2.000 h&agrave;nh kh&aacute;ch nhập cảnh mỗi ng&agrave;y. To&agrave;n bộ h&agrave;nh kh&aacute;ch đều được c&aacute;ch ly 14 ng&agrave;y.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Hiện nay Việt Nam đ&atilde; dừng nhập cảnh với kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i, chỉ cho ph&eacute;p nhập cảnh kh&aacute;ch mang hộ chiếu c&ocirc;ng vụ. Ngo&agrave;i ra, Ch&iacute;nh phủ chỉ đạo Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải hạn chế cấp ph&eacute;p c&aacute;c chuyến bay đến Việt Nam.</p> <p>Để ph&ograve;ng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt đều tăng cường phun khử tr&ugrave;ng ph&ograve;ng dịch c&aacute;c chuyến bay c&oacute; người nghi nhiễm&nbsp;nCoV. Ri&ecirc;ng Vietnam Airlines tiến h&agrave;nh phun khử tr&ugrave;ng v&agrave; lau ch&ugrave;i vệ sinh trang thiết bị to&agrave;n bộ đội t&agrave;u bay sau khi khai th&aacute;c trong ng&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Đến tối 25/3, Việt Nam ghi nhận 134&nbsp;người nhiễm nCoV, trong đ&oacute; 17 người đ&atilde; khỏi bệnh. C&aacute;c ca bệnh x&acirc;m nhập chủ yếu từ ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Mỹ, sau đ&oacute; l&acirc;y lan cộng đồng.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top