Hai nữ sinh TP.HCM đánh nhau trong phòng học, cả lớp ngồi nhìn

Đoạn video ghi lại hình ảnh 2 học sinh nữ THPT Phan Đăng Lưu đánh, đấm vào nhau liên tiếp. Sự việc diễn ra ngay tại phòng học nhưng các bạn trong lớp chỉ ngồi nhìn.

<div> <p>Trưa 12/3, một video d&agrave;i hơn 6 ph&uacute;t ghi lại h&igrave;nh ảnh 2 học sinh nữ đ&aacute;nh nhau ngay trong lớp trước sự chứng kiến của c&aacute;c bạn học. Người đăng tải cho biết đ&acirc;y l&agrave; học sinh lớp 10 trường THPT Phan Đăng Lưu (TP.HCM).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="hoc sinh nu danh nhau anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/12/znews-photo-zadn-vn_nu_sinh.jpg" title="học sinh nữ đánh nhau ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hai nữ sinh đ&aacute;nh nhau ngay tại lớp học nhưng c&aacute;c bạn c&ugrave;ng lớp chỉ đứng xem. Ảnh: <em>Cắt từ video.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau khi c&ugrave;ng xem nội dung tr&ecirc;n điện thoại, một nữ sinh quay ra t&aacute;t, giật t&oacute;c, đấm t&uacute;i bụi v&agrave;o người bạn.</p> <p>Một nữ sinh kh&aacute;c thấy vậy kh&ocirc;ng can ngăn m&agrave; tiếp tục h&ugrave;a v&agrave;o đ&aacute;nh bạn. Sự việc k&eacute;o d&agrave;i hơn 6 ph&uacute;t, thậm ch&iacute; c&oacute; bạn học c&ograve;n cổ vũ đ&aacute;nh nhau.</p> <p>Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, trao đổi với <em>Zing</em>, thầy L&ecirc; Thanh Xu&acirc;n, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu, x&aacute;c nhận đ&acirc;y l&agrave; học sinh lớp 10 của trường.</p> <p>Sự việc xảy ra v&agrave;o 8h40 s&aacute;ng 10/3, trong giờ ra chơi. Đến chiều 10/3, trường ph&aacute;t hiện v&agrave; mời 2 nữ sinh trong video c&ugrave;ng phụ huynh đến l&agrave;m việc. Nhưng l&uacute;c đ&oacute;, trường kh&ocirc;ng biết c&oacute; video quay lại cảnh học sinh đ&aacute;nh nhau.</p> <p>Hiệu trưởng giải th&iacute;ch v&agrave;o giờ ra chơi, lẽ ra gi&aacute;m thị sẽ đi kiểm tra li&ecirc;n tục, nhưng do c&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute;, c&oacute; lớp kh&aacute;c cũng xảy ra sự việc cần gi&aacute;m thị xử l&yacute;. Hơn nữa, c&aacute;c em đ&oacute;ng cửa ph&ograve;ng n&ecirc;n gi&aacute;m thị kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện.</p> <p>Qua tường tr&igrave;nh, c&aacute;c em n&oacute;i nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; m&acirc;u thuẫn với nhau từ hồi cấp 2, cụ thể nh&agrave; trường đang t&igrave;m hiểu th&ecirc;m th&ocirc;ng tin.</p> <p>S&aacute;ng 11/3, ban gi&aacute;m hiệu c&oacute; l&agrave;m việc với ban c&aacute;n sự lớp để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m. S&aacute;ng 12/3, sau khi biết c&oacute; tồn tại video tr&ecirc;n mạng, trường tổ chức buổi l&agrave;m việc với 3 nữ sinh v&agrave; phụ huynh c&aacute;c em (th&ecirc;m một học sinh c&oacute; li&ecirc;n quan) v&agrave; C&ocirc;ng an phường. Trong buổi l&agrave;m việc, học sinh đ&atilde; thấy hối hận, nhận lỗi v&agrave; xin lỗi bạn bị đ&aacute;nh.</p> <p>&quot;Trường phải t&igrave;m hiểu sự việc kỹ c&agrave;ng, họp hội đồng kỷ luật để c&oacute; biện ph&aacute;p xử l&yacute; kỷ luật đ&uacute;ng người đ&uacute;ng tội. Trước mắt, thứ hai tuần tới, trường sẽ sinh hoạt nhắc nhở học sinh to&agrave;n trường&quot;, hiệu trưởng cho biết.</p> <p>Sau sự việc, nữ sinh bị đ&aacute;nh được gia đ&igrave;nh xin tạm nghỉ học 2 ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp. Nh&agrave; trường đ&atilde; thăm hỏi sức khỏe của em, gia đ&igrave;nh b&aacute;o đ&atilde; đưa đi kh&aacute;m v&agrave; b&aacute;c sĩ kết luận chỉ bị chấn thương phần mềm, t&acirc;m l&yacute; ổn.</p> <p>&quot;Sự việc xảy ra trong trường, l&agrave; hiệu trưởng, t&ocirc;i xin chịu tr&aacute;ch nhiệm trước ti&ecirc;n. T&ocirc;i cũng rất buồn, v&igrave; d&ugrave; đ&atilde; gi&aacute;o dục nhiều nhưng khi xem video t&ocirc;i thấy c&aacute;c bạn c&ugrave;ng lớp ngồi đ&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;nh động ngăn cản, hay xuống b&aacute;o gi&aacute;o vi&ecirc;n, ban gi&aacute;m hiệu. C&aacute;c học sinh trong lớp đều đ&atilde; l&agrave;m tường tr&igrave;nh về sự việc n&agrave;y&quot;, thầy Xu&acirc;n n&oacute;i.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ hôm nay

Thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ hôm nay

Sáng nay (6/2), 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Năm nay, thành phố Hà Nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ.
back to top