Hà Nội: Nhóm thanh niên vác hung khí truy đuổi nhau như... phim hành động!

Sau khi hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm nam thanh niên đã cầm theo hung khí, truy đuổi nhau trên nhiều tuyến phố khiến người đi đường hoảng sợ.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội: Nhóm thanh niên vác hung khí truy đuổi nhau như... phim hành động! - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/icdn-dantri-com-vn_mang-hung-khi-truy-duoi-nhau-1606212384176.gif" title="Hà Nội: Nhóm thanh niên vác hung khí truy đuổi nhau như... phim hành động! - 1" /> <figcaption> <p>H&igrave;nh ảnh 2 nh&oacute;m nam thanh ni&ecirc;n lao v&agrave;o &quot;hỗn chiến&quot; tr&ecirc;n phố tối 22/11 vừa qua (Ảnh: Th&agrave;nh Trung).</p> </figcaption> </figure> <p>Ng&agrave;y 24/11, C&ocirc;ng an quận Hai B&agrave; Trưng (H&agrave; Nội) cho biết đ&atilde; triệu tập 6 thanh ni&ecirc;n để l&agrave;m r&otilde; vụ đ&aacute;m đ&ocirc;ng cầm hung kh&iacute; truy đuổi nhau g&acirc;y n&aacute;o loạn đường phố.</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o đ&ecirc;m 22/11, một số người đi đường hốt hoảng khi nh&igrave;n thấy hai nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n điều khiển xe m&aacute;y, cầm hung kh&iacute; tr&ecirc;n tay rồi truy đuổi nhau dọc nhiều tuyến phố trung t&acirc;m TP H&agrave; Nội.</p> <p>Khi đến đoạn phố Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng - L&ecirc; Duẩn (thuộc địa b&agrave;n quận Hai B&agrave; Trưng), hai nh&oacute;m đối tượng n&agrave;y lao v&agrave;o đ&aacute;nh nhau. Hậu quả khiến một người bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Qu&acirc;n y 103.</p> <p>Nhận tin b&aacute;o, C&ocirc;ng an quận Hai B&agrave; Trưng đ&atilde; khẩn trương v&agrave;o cuộc điều tra, truy x&eacute;t c&aacute;c đối tượng. Đến ng&agrave;y 24/11, cơ quan điều tra đ&atilde; triệu tập 6 nam thanh ni&ecirc;n li&ecirc;n quan đến vụ việc n&agrave;y.</p> <p>Bước đầu, c&aacute;c đối tượng khai nhận do xảy ra m&acirc;u thuẫn tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội n&ecirc;n hai nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hẹn nhau để giải quyết. Sau đ&oacute;, c&aacute;c đối tượng n&agrave;y đ&atilde; cầm theo hung kh&iacute;, di chuyển ở nhiều tuyến phố trước khi lao v&agrave;o &ldquo;hỗn chiến&rdquo; tr&ecirc;n phố Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng - L&ecirc; Duẩn.</p> <p>Được biết, c&aacute;c đối tượng n&agrave;y c&ograve;n rất trẻ, c&oacute; trường hợp mới chỉ 15 tuổi. C&ocirc;ng an quận Hai B&agrave; Trưng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt c&aacute;c đối tượng c&oacute; li&ecirc;n quan để xử l&yacute; theo quy định.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top