Hà Nội: Hoài Đức phấn đấu trở thành quận vào năm 2025

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo 1128, truyền đạt kết luận của Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với Đề án phát triển thành quận.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức tập trung công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ các cấp của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi huyện phát triển thành quận.

Huyện Hoài Đức được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Hà Nội: Hoài Đức phấn đấu trở thành quận vào năm 2025  ảnh 1

Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức chỉ đạo quyết liệt thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận phát triển bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm.

Trước mắt, huyện Hoài Đức cần tập trung rà soát, hoàn thành các tiêu chí thành lập quận, thành lập phường còn chưa đạt. Hà Nội phấn đấu thành lập quận Hoài Đức vào năm 2025.

Theo Đời sống
back to top