Giám đốc viện tâm thần đề xuất mức kỷ luật khiển trách

Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đề xuất nhận mức kỷ luật cho mình là khiển trách, sau vụ bệnh nhân "bay lắc" trong phòng bệnh.

<div> <p class="Normal">Mức kỷ luật được &ocirc;ng Tịnh đề xuất tại cuộc họp kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo Bệnh viện T&acirc;m thần Trung ương 1 ng&agrave;y 16/4. 15 ng&agrave;y trước &ocirc;ng Tịnh bị Bộ Y tế <span>đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c</span> để xem x&eacute;t tr&aacute;ch nhiệm vụ bệnh nh&acirc;n Nguyễn Xu&acirc;n Qu&yacute; lập ph&ograve;ng chơi thuốc lắc, b&aacute;n ma t&uacute;y trong bệnh viện.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Tịnh cho rằng tr&aacute;ch nhiệm trong vụ việc n&agrave;y l&agrave; ở l&atilde;nh đạo khoa Phục hồi chức năng v&agrave; Y học Cổ truyền, do l&atilde;nh đạo bệnh viện đ&atilde; ph&acirc;n cấp quản l&yacute; cho khoa.</p> <p class="Normal">Bộ Y tế tiếp tục đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c với &ocirc;ng Tịnh th&ecirc;m 15 ng&agrave;y để l&agrave;m s&aacute;ng tỏ vụ việc. Tuần sau, hội đồng kỷ luật của Bộ Y tế sẽ họp, quyết định h&igrave;nh thức xử l&yacute; kỷ luật.</p> <p class="Normal">C&ugrave;ng bị đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c từ ng&agrave;y 1/4 với &ocirc;ng Tịnh c&ograve;n c&oacute; b&aacute;c sĩ Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng v&agrave; Y học Cổ truyền; điều dưỡng Tạ Thị Th&ecirc;m, điều dưỡng trưởng c&ugrave;ng khoa.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Ảnh:H.P." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/i1-suckhoe-vnecdn-net_1-4376-1618646835.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Bệnh viện T&acirc;m thần Trung ương 1. Ảnh: <em>H.P.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">Trước đ&oacute;, Cơ quan điều tra, C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đ&atilde; kh&aacute;m x&eacute;t khẩn cấp ph&ograve;ng điều trị của bệnh nh&acirc;n Nguyễn Xu&acirc;n Qu&yacute; tại Khoa Phục hồi chức năng v&agrave; Y học Cổ truyền, thu giữ gần 6 kg ma t&uacute;y thế hệ mới. Qu&yacute; bị ph&aacute;t hiện thiết lập ph&ograve;ng &quot;bay lắc&quot; ngay tại nơi điều trị với d&agrave;n loa c&ocirc;ng suất lớn, tường c&aacute;ch &acirc;m, rủ th&ecirc;m người b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave; c&aacute;n bộ bệnh viện c&ugrave;ng tham gia.</p> <p class="Normal">Cơ quan c&ocirc;ng an cũng đ&atilde; khởi tố 5 bị can, trong đ&oacute; c&oacute; Nguyễn Anh Vũ, 35 tuổi, l&agrave; kỹ thuật vi&ecirc;n Khoa Phục hồi chức năng v&agrave; Y học cổ truyền.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top