Mắt xích đầu tiên làm lộ "động bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương

Bắt giữ đôi vợ chồng thuê chung cư hạng sang buôn bán ma túy, cảnh sát lần ra manh mối đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

<div> <p>C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội vừa triệt ph&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng đường d&acirc;y t&agrave;ng trữ, mua b&aacute;n, tổ chức sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y tại Bệnh viện T&acirc;m thần Trung ương I do đối tượng Nguyễn Xu&acirc;n Qu&yacute; (SN 1983, tr&uacute; tại Thanh Tr&igrave;, H&agrave; Nội) cầm đầu.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mắt xích đầu tiên làm lộ động bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/03/icdn-dantri-com-vn_nguyenxuanquy-1617448620392.jpg" title="Mắt xích đầu tiên làm lộ động bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương - 1" /> <figcaption> <p>Nguyễn Xu&acirc;n Qu&yacute; (ảnh nhỏ) v&agrave; tang vật thu giữ trong đường d&acirc;y ma t&uacute;y do Qu&yacute; cầm đầu.</p> </figcaption> </figure> <p>T&agrave;i liệu điều tra cho thấy, &quot;mắt x&iacute;ch&quot; đầu ti&ecirc;n để cảnh s&aacute;t lần ra &quot;&ocirc;ng tr&ugrave;m&quot; Nguyễn Xu&acirc;n Qu&yacute; ch&iacute;nh l&agrave; một &quot;kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot; của&nbsp;đối tượng n&agrave;y.</p> <p>Theo đ&oacute;, v&agrave;o rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 15/1/2021, tại sảnh một t&ograve;a chung cư hạng sang ở x&atilde; Đa Tốn (huyện Gia L&acirc;m, H&agrave; Nội), Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về ma t&uacute;y - C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội kiểm tra, bắt quả tang L&ecirc; Xu&acirc;n Quyết (SN 1988, tr&uacute; tại Đa&nbsp;Tốn, Gia L&acirc;m) c&oacute; h&agrave;nh vi mua b&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y.</p> <p>Thu giữ tại chỗ v&agrave; kh&aacute;m x&eacute;t nơi ở của đối tượng, cảnh s&aacute;t thu giữ một lượng lớn ma t&uacute;y tổng hợp c&aacute;c loại, 1 khẩu s&uacute;ng dạng tự chế v&agrave; 1 vi&ecirc;n đạn, 1 chiếc c&acirc;n điện tử&hellip;</p> <p>Khi thấy cơ quan c&ocirc;ng an đến nh&agrave; kh&aacute;m x&eacute;t, vợ của Quyết l&agrave; Nguyễn Thị Thu Ngọc đ&atilde; n&eacute;m xuống s&acirc;n t&ograve;a nh&agrave; chung cư nhiều t&uacute;i nylon m&agrave;u n&acirc;u ghi chữ &quot;caf&eacute;&quot; b&ecirc;n trong c&oacute; ma t&uacute;y, sau đ&oacute; tr&egrave;o từ tầng 9 của t&ograve;a nh&agrave; xuống đất để bỏ trốn nhưng đ&atilde; bị cơ quan c&ocirc;ng an ph&aacute;t hiện v&agrave; bắt giữ.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Mắt xích đầu tiên làm lộ động bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/03/icdn-dantri-com-vn_matuy-1617448620416.jpg" title="Mắt xích đầu tiên làm lộ động bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương - 2" /> <figcaption> <p>Hai vợ chồng Quyết v&agrave; Ngọc.</p> </figcaption> </figure> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh, Quyết khai nhận, bản th&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; <span>việc l&agrave;m</span> ổn định n&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;m kiếm nguồn ma t&uacute;y mua về b&aacute;n lẻ kiếm lời. Qua quan hệ x&atilde; hội, đầu th&aacute;ng 1/2021, Quyết quen đối tượng nam giới t&ecirc;n l&agrave; Qu&yacute; &quot;ngạn&quot;, ở khu vực Thanh Tr&igrave;. Từ đ&oacute;, Quyết đ&atilde; 2 lần mua lượng lớn ma t&uacute;y của Qu&yacute;, đem về nơi ở cất giữ, chia nhỏ b&aacute;n kiếm lời.</p> <p>Căn cứ v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i liệu thu thập được, cơ quan điều tra đ&atilde; quyết định khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can v&agrave; thực hiện lệnh bắt tạm giam L&ecirc; Xu&acirc;n Quyết về tội &quot;Mua b&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y&quot;, Nguyễn Thị Thu Ngọc về tội &quot;Che giấu tội phạm&quot;.</p> <p>Qua x&aacute;c minh, cảnh s&aacute;t x&aacute;c định, Qu&yacute; &quot;ngạn&quot; ch&iacute;nh l&agrave; Nguyễn Xu&acirc;n Qu&yacute;, hiện đang ở tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện T&acirc;m thần Trung ương I, huyện Thường T&iacute;n.</p> <p>Từ đ&acirc;y, chuy&ecirc;n &aacute;n được lập ra. Sau qu&aacute; tr&igrave;nh d&agrave;y c&ocirc;ng trinh s&aacute;t, s&aacute;ng 20/3, cảnh s&aacute;t bắt quả tang 3 &quot;đ&agrave;n em&quot; của Nguyễn Xu&acirc;n Qu&yacute; c&oacute; h&agrave;nh vi t&agrave;ng trữ tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y. &Iacute;t giờ sau, Qu&yacute; bị bắt khi đang &quot;bay lắc&quot; c&ugrave;ng nhiều đối tượng kh&aacute;c trong một kh&aacute;ch sạn ở quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội.</p> <p>Kh&aacute;m x&eacute;t ph&ograve;ng điều trị của Qu&yacute; tại Bệnh viện T&acirc;m thần Trung ương I, cảnh s&aacute;t thu giữ tr&ecirc;n trần ph&ograve;ng 2.788,006g MDMA; 1.625,87g Ketamine; 568,84g Methamphetamine; 3 b&igrave;nh thủy tinh c&oacute; gắn ống h&uacute;t, 2 m&aacute;y h&agrave;n nhiệt d&ugrave;ng để d&aacute;n miệng t&uacute;i nilon, 100 vỏ t&uacute;i nylon c&aacute;c loại nh&atilde;n hiệu c&agrave;ph&ecirc;, ch&egrave;... chưa sử dụng; 1 b&agrave;n nhạc DJ, 2 &acirc;m ly, 6 chiếc loa, 2 đ&egrave;n chiếu laze, 3 đ&egrave;n nh&aacute;y, 2 laptop.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top