Giảm 50% phí trước bạ, khách Việt “kháo” nhau đi nhận xe, ra biển số

Thông tin, ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước chính thức được giảm 50% phí trước bạ bắt đầu từ ngày 28/6 khiến nhiều người tiêu dùng hồ hởi, phấn khởi, kháo nhau đi nhận xe, ra biển số.

<div> <p><span>Tin vui sau bao ng&agrave;y chờ đợi</span></p> <p>Ng&agrave;y 28/6, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; k&yacute; Nghị định 70 quy định mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với <span>&ocirc; t&ocirc; </span>sản xuất lắp r&aacute;p trong nước đến hết ng&agrave;y 31/12.</p> <p>Theo đ&oacute;, mức lệ ph&iacute; trước bạ lần đầu đối với &ocirc;t&ocirc;, rơ mo&oacute;c hoặc sơmi rơ mo&oacute;c được k&eacute;o bởi &ocirc;t&ocirc; v&agrave; c&aacute;c loại xe tương tự lắp r&aacute;p, sản xuất trong nước sẽ được giảm 50% từ 28/6. Từ 1/1/2021, mức thu lệ ph&iacute; trước bạ trở về mức cũ.</p> <p>Th&ocirc;ng tin n&agrave;y khiến hầu hết người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt, đặc biệt l&agrave; những kh&aacute;ch h&agrave;ng đang đặt cọc xe chờ ng&agrave;y quyết định c&oacute; hiệu lực vui mừng, h&agrave;o hứng.</p> <p>Kh&ocirc;ng giấu được niềm vui sau bao ng&agrave;y chờ đợi, &nbsp;anh Dương Quốc ở Quốc Oai, H&agrave; Nội niềm nở kể: &ldquo;T&ocirc;i đặt mua chiếc Toyota Fortuner bản m&aacute;y dầu 2.4 MT từ đầu th&aacute;ng 6. D&ugrave; đang cần xe nhưng hai vợ chồng t&ocirc;i b&agrave;n nhau đợi khi n&agrave;o <span>giảm 50%&nbsp;ph&iacute; trước bạ </span>mới nhận. Nghe ng&oacute;ng mấy tuần nay giờ thấy quyết định c&oacute; hiệu lực, t&ocirc;i mừng qu&aacute;. &nbsp;Biết tin, t&ocirc;i gọi điện ngay cho đại l&yacute; chốt thứ tư n&agrave;y nhận xe để đi đăng k&yacute; biển số lu&ocirc;n&quot;.</p> <p>Anh Quốc t&iacute;nh to&aacute;n, chiếc xe Toyota Forutner bản m&aacute;y dầu 2.4 MT của anh mua tại đại l&yacute; gi&aacute; 1,033 tỷ, th&ocirc;ng thường anh phải nộp lệ ph&iacute; trước bạ đến 123,96 triệu đồng (12% của gi&aacute; trị xe 1,003 tỷ). Nhưng khi được giảm 50% ph&iacute; trước bạ, anh chỉ phải nộp 61,98 triệu đồng.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Giảm 50% phí trước bạ, khách Việt “kháo” nhau đi nhận xe, ra biển số" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_giam-50-phi-truoc-ba-xe-hot-duoc-giam-gia-dang-ke.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Giảm 50% ph&iacute; trước bạ, nhiều loại xe được giảm gi&aacute; đ&aacute;ng kể</td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Trong l&uacute;c bỏ ra khoản tiền lớn, cũng phải vay mượn th&ecirc;m để mua xe n&ecirc;n giảm được đồng n&agrave;o l&agrave; qu&yacute; rồi&rdquo;, anh Quốc n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Cũng đang đặt cọc mua xe Hyundai Accent&nbsp; bản 1.4 AT gi&aacute; 475 triệu đồng nhưng đợi giảm ph&iacute; trước bạ mới nhận xe, anh Phạm Việt ở Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội phấn khởi chia sẻ: &quot;Nghe sale gọi điện b&aacute;o tin t&ocirc;i vui qu&aacute;. T&ocirc;i đ&atilde; mua xe gần cả th&aacute;ng trời rồi, nay được giảm th&igrave; phải đi đăng k&yacute; lu&ocirc;n th&ocirc;i&quot;.</p> <p>&ldquo;Cuối c&ugrave;ng cũng c&oacute; quyết định rồi. M&igrave;nh đ&atilde; chờ từ ng&agrave;y 29/5 để đ&oacute;n &ldquo;vợ 2&rdquo; về nh&agrave;&rdquo;, anh L&ecirc; Hải ở Quảng Ninh vui mừng khi sẽ được giảm gần 100 triệu đồng cho chiếc Mercedes C-Class C180&nbsp; gi&aacute; 1,399 tỷ đồng vừa đặt mua giữa th&aacute;ng 6.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ những vị kh&aacute;ch n&oacute;i tr&ecirc;n, khắp tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n mạng, tin tức giảm 50% ph&iacute; trước bạ c&oacute; hiệu lực cũng thu h&uacute;t nhiều người quan t&acirc;m. Mọi người hồ hởi &ldquo;kh&aacute;o&rdquo; nhau đi nhận xe, đăng k&yacute; biển số để sớm hưởng ưu đ&atilde;i sau bao ng&agrave;y chờ đợi.</p> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n xe Vietnamnet, anh Nguyễn Mạnh, nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh một đại l&yacute; xe Toyota cho biết: &ldquo;Hầu hết kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt cọc, thanh to&aacute;n mua xe trong th&aacute;ng 6 đều đợi ch&iacute;nh s&aacute;ch thuế giảm để xuất hồ sơ. N&ecirc;n h&ocirc;m nay, khi c&oacute; tin, kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n tục gọi điện đến ch&uacute;ng t&ocirc;i để xin đặt lịch nhận xe. Nhưng theo th&ocirc;ng tin đại l&yacute; nhận được phải đợi 2-3 ng&agrave;y nữa để cơ quan thuế họ bố tr&iacute; &aacute;p dụng xuống từng khu vực&rdquo;.</p> <p>Trước đ&oacute;, đề xuất giảm một nửa lệ ph&iacute; trước bạ &ocirc;t&ocirc; nhằm k&iacute;ch cầu mặt h&agrave;ng n&agrave;y do t&aacute;c động của dịch Covid-19 được Bộ C&ocirc;ng Thương đưa ra&nbsp;hồi đầu th&aacute;ng 4</p> <p>Hiện, mức thu lệ ph&iacute; trước bạ được x&aacute;c định theo tỷ lệ phần trăm từng loại xe v&agrave; từng địa phương khi đăng k&yacute;. Mức ph&iacute; trước bạ với &ocirc;t&ocirc; con tại H&agrave; Nội, Quảng Ninh, Hải Ph&ograve;ng l&agrave; 12% gi&aacute; trị xe; TP HCM 10%, H&agrave; Tĩnh 11%... Ri&ecirc;ng xe b&aacute;n tải, ph&iacute; trước bạ bằng 60% mức thu ph&iacute; lần đầu với xe con.</p> <p><span>Sẽ c&oacute; đợt &quot;sốt&quot; thị trường xe hai qu&yacute; cuối năm?</span></p> <p>Ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm 50% lệ ph&iacute; trước bạ c&oacute; hiệu lực kh&ocirc;ng chỉ khiến người ti&ecirc;u d&ugrave;ng vui mừng m&agrave; đa số giới kinh doanh<span> &ocirc; t&ocirc; lắp r&aacute;p trong nước </span>n&agrave;y cũng phấn khởi. Họ hy vọng sẽ c&oacute; đợt sốt xe tr&ecirc;n thị trường hai qu&yacute; cuối năm nay &ldquo;cứu vớt&rdquo; lại thời điểm ế ẩm trước đ&oacute;.</p> <p>Chia sẻ về vấn đề n&agrave;y, anh Hữu Minh, trưởng nh&oacute;m kinh doanh một đại l&yacute; &ocirc; t&ocirc; Hyundai cho biết: &ldquo;Hơn một th&aacute;ng nay, đại l&yacute; kh&aacute; n&oacute;ng ruột v&igrave; kh&aacute;ch mua xe lắp r&aacute;p trong nước chờ thuế giảm n&ecirc;n kh&ocirc;ng chịu đăng k&yacute; xe để đại l&yacute; ho&agrave;n tất c&ocirc;ng nợ. Nhưng giờ th&igrave; vui rồi, tới đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i lại bận rộn xếp lịch giao xe cho một loạt kh&aacute;ch&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Giảm 50% phí trước bạ, khách Việt “kháo” nhau đi nhận xe, ra biển số" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_giam-50-phi-truoc-ba-thi-truong-xe-se-am-dan-len.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Giảm 50% ph&iacute; trước bạ thị trường xe sẽ ấm dần l&ecirc;n</td> </tr> </tbody> </table> <p>Anh Minh cho biết th&ecirc;m, từ khi c&oacute; th&ocirc;ng tin giảm ph&iacute; trước bạ 50% cho xe lắp r&aacute;p trong nước, bất chấp tiết trời nắng n&oacute;ng &nbsp;giữa th&aacute;ng 5, th&aacute;ng 6, kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; tấp nập đến showroom để xem, hỏi gi&aacute; mua xe.</p> <p>&ldquo;Hơn một tuần nay, lượng người tới xem xe đ&atilde; tăng l&ecirc;n nhiều, số hợp đồng được k&yacute; trong một ng&agrave;y cũng tăng. Đỉnh điểm, c&oacute; l&uacute;c đại l&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đạt 12-15 hợp đồng/ng&agrave;y. Cứ như vậy, t&ocirc;i tin khi ph&iacute; trước bạ giảm 50% c&oacute; hiệu lực th&igrave; doanh số b&aacute;n h&agrave;ng của đại l&yacute; sắp tới c&ograve;n tăng vọt hơn nữa&rdquo;, anh Minh tiết lộ.</p> <p>Dự đo&aacute;n về thị trường xe sắp tới, anh Trần Văn C&ocirc;ng, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc kinh doanh một đại l&yacute; &ocirc; t&ocirc; Toyota cũng cho rằng: &quot;Đợt n&agrave;y, hầu hết c&aacute;c đại l&yacute; đều c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i kh&aacute; tốt về gi&aacute; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. T&ocirc;i nghĩ, với đ&agrave; n&agrave;y, sắp tới, c&aacute;c h&atilde;ng xe lắp r&aacute;p trong nước sẽ c&ograve;n bổ sung th&ecirc;m việc giảm phần ph&iacute; trước bạ c&ograve;n lại để k&iacute;ch cầu người mua. Theo đ&oacute; thị trường xe c&oacute; thể sẽ c&oacute; những đợt &quot;sốt&quot;, tăng trưởng nhất định từ đ&acirc;y đến cuối năm&quot;.&nbsp;</p> <p>Thực tế, thời gian qua, thị trường &ocirc; t&ocirc; đ&atilde; rất trầm lắng. Hiện tượng cung vượt cầu diễn ra từ cuối năm 2019, cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến doanh số to&agrave;n thị trường &ocirc; t&ocirc; đi xuống, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm 2020.</p> <p>Số liệu cập nhật từ Hiệp hội C&aacute;c nh&agrave; sản xuất &ocirc; t&ocirc; Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số b&aacute;n &ocirc; t&ocirc; của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n VAMA trong th&aacute;ng 5/ 2020 đạt 18.571 xe c&aacute;c loại, tuy tăng so với th&aacute;ng 4-2020 (chỉ đạt 11.761 xe), nhưng k&eacute;m xa c&ugrave;ng kỳ năm trước (th&aacute;ng 5-2019 đạt tới 27.480 xe). Ri&ecirc;ng lượng xe sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước, 5 th&aacute;ng đầu năm 2020 đạt 49.949 xe, giảm tr&ecirc;n 30% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i (đạt 75.569 xe).</p> <p>Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia &ocirc; t&ocirc; nhận định, việc giảm 50% ph&iacute; trước bạ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua xe trong nước sẽ c&oacute; t&aacute;c động k&iacute;ch cầu tốt, th&uacute;c đẩy sự cạnh tranh về ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng giữa c&aacute;c đơn vị b&aacute;n xe lắp r&aacute;p v&agrave; c&aacute;c đại l&yacute; cung ứng xe nhập. Từ đ&oacute;, tạo điều kiện cho doanh số ti&ecirc;u thụ &ocirc; t&ocirc; trong hai qu&yacute; cuối c&ugrave;ng của năm 2020 sẽ c&oacute; mức tăng trưởng khả quan hơn.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top