Giá thuê đất công nghiệp tăng mạnh

Nhu cầu về đất tăng đột biến là nguyên nhân chính khiến giá thuê đất tại các khu công nghiệp tăng cao.

<div> <p style="text-align: justify;">Dữ liệu của Savills Việt Nam cho thấy trong năm 2020, tại khu vực ph&iacute;a Nam, tỷ lệ lấp đầy đạt 88% ở TP.HCM, 94% ở Đồng Nai, 99% ở B&igrave;nh Dương, 84% ở Long An, 79% ở B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u. C&ugrave;ng kỳ, tại ph&iacute;a Bắc tỷ lệ n&agrave;y lần lượt đạt 90% ở H&agrave; Nội, 95% ở Bắc Ninh, 89% ở Hưng Y&ecirc;n, 82% ở Hải Dương v&agrave; 73% ở Hải Ph&ograve;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Bất động sản c&ocirc;ng nghiệp ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung b&igrave;nh tăng mạnh từ 2018, đ&atilde; dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung v&agrave; nhu cầu c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp mới tr&ecirc;n một số địa b&agrave;n trọng yếu&rdquo;, Savills cho biết.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng John Campbell, Trưởng Bộ phận Bất động sản C&ocirc;ng nghiệp Savills Việt Nam, nhận định nhu cầu thu&ecirc; đất, nh&agrave; xưởng v&agrave; kho b&atilde;i tăng đột biến khiến gi&aacute; thu&ecirc; ở c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp gần c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn leo thang. Đ&acirc;y l&agrave; mối lo ngại đối với c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất c&oacute; gi&aacute; trị thấp v&agrave; tỷ suất lợi nhuận thấp như dệt may v&agrave; nội thất.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Gia thue dat cong nghiep tang manh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/31/znews-photo-zadn-vn_kcn_zing10.jpg" title="Giá thuê đất công nghiệp tăng mạnh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: center;"><em>Nh&agrave; xưởng x&acirc;y sẵn tại một khu c&ocirc;ng nghiệp tại B&igrave;nh Dương. Ảnh: Quỳnh Danh.</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nếu gi&aacute; thu&ecirc; tiếp tục tăng theo c&ugrave;ng một quỹ đạo từ năm 2018, khả năng cạnh tranh về gi&aacute; của Việt Nam c&oacute; thể bị suy yếu, trừ phi c&oacute; th&ecirc;m nguồn cung đất c&ocirc;ng nghiệp được triển khai ở c&aacute;c khu vực kinh tế trọng điểm để đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu v&agrave; ổn định gi&aacute; cả&rdquo;, &ocirc;ng John Campbell n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Tại ph&iacute;a Bắc, gi&aacute; thu&ecirc; ở H&agrave; Nội l&ecirc;n đến <abbr class="rate-usd">129 USD</abbr>/m2 (tăng 13,1%), Bắc Ninh l&agrave; <abbr class="rate-usd">95 USD</abbr>/m2 (tăng 9,2%), Hưng Y&ecirc;n l&ecirc;n <abbr class="rate-usd">83 USD</abbr>/m2 (tăng 6,4% c&ugrave;ng kỳ 2019), Hải Dương l&agrave; <abbr class="rate-usd">76 USD</abbr>/m2 (tăng 15,1%), Hải Ph&ograve;ng l&ecirc;n tới <abbr class="rate-usd">96 USD</abbr>/m2 (tăng 3,2%).</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, gi&aacute; thu&ecirc; đất trung b&igrave;nh tại Thanh H&oacute;a xấp xỉ 40-<abbr class="rate-usd">50 USD</abbr>/m2, được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; mức gi&aacute; kh&aacute; cạnh tranh với c&aacute;c tỉnh c&ocirc;ng nghiệp trọng điểm tại ph&iacute;a Bắc v&agrave; ph&iacute;a Nam. Thanh H&oacute;a nhận được nguồn đầu tư đ&aacute;ng kể từ năm 2020 với tổng số vốn FDI đăng k&yacute; l&agrave; <abbr class="rate-usd">349 triệu USD</abbr>, đứng thứ 20 trong tổng số 60 tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước.</p> <p style="text-align: justify;">Tại ph&iacute;a Nam, gi&aacute; thu&ecirc; đất trong c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp năm 2020 đạt <abbr class="rate-usd">147 USD</abbr>/m2 tại TP.HCM, <abbr class="rate-usd">107 USD</abbr>/m2 tại B&igrave;nh Dương (tăng 4,9% % so với c&ugrave;ng kỳ 2019), <abbr class="rate-usd">98 USD</abbr>/m2 tại Đồng Nai (tăng 6,5%), <abbr class="rate-usd">123 USD</abbr>/m2 tại Long An (tăng 7,8%) v&agrave; <abbr class="rate-usd">65 USD</abbr>/m2 tại B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u (tăng 18,1%).</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Matthew Powell, Gi&aacute;m đốc Savills H&agrave; Nội, l&yacute; giải sự s&ocirc;i động của thị trường, nhu cầu về đất tăng đột biến do sự ph&aacute;t triển tốt của cơ sở hạ tầng v&agrave; khả năng tiếp cận địa điểm, đường x&aacute;, bến t&agrave;u, cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng mới. Mức tăng trưởng như vậy cũng đang diễn ra tại một số thị trường quốc tế như Trung Quốc, Anh.</p> <p style="text-align: justify;">X&eacute;t về việc đảm bảo nguồn cung, Vụ Quản l&yacute; c&aacute;c Khu Kinh tế (DEZM) c&ocirc;ng bố kế hoạch ph&ecirc; duyệt cho 561 dự &aacute;n khu c&ocirc;ng nghiệp sắp tới với diện t&iacute;ch tr&ecirc;n 201.000 ha. C&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp n&agrave;y sẽ bổ sung v&agrave;o nguồn cung hiện tại, bao gồm 374 khu đ&atilde; được th&agrave;nh lập.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

Tisco lao đao vì thua lỗ, dự án nghìn tỷ dang dở

DA Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 quy mô hơn 8.100 tỷ đồng chậm tiến độ từ tháng 5/2011. Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng giá trị đầu tư của dự án là hơn 6.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng tài sản của Tisco.
back to top