Gia đình ở Hải Phòng suy sụp khi người thân chết trong container ở Anh

Hải Phòng có 3 người, Hải Dương có 1 người tử vong trong số 39 người Việt Nam gặp nạn tại Anh.

<div> <p>L&atilde;nh đạo UBND huyện An L&atilde;o, Hải Ph&ograve;ng s&aacute;ng nay cho biết,&nbsp;1 phụ nữ sinh năm 1978,&nbsp;tr&uacute; tại x&atilde; B&aacute;t Trang l&agrave; 1 trong 39 người tử vong trong&nbsp;container.</p> <p>Ng&agrave;y 22/10, chị gọi điện về cho gia đ&igrave;nh th&ocirc;ng b&aacute;o chị đang ở Ph&aacute;p, chuẩn bị sang Anh. Sau cuộc gọi đ&oacute;, gia đ&igrave;nh mất li&ecirc;n lạc với chị.</p> <p>Người th&acirc;n của chị ở Anh đ&atilde; đến&nbsp;hạt Essex để phối hợp với cảnh s&aacute;t. Một tuần trước, cơ quan chức năng TP Hải Ph&ograve;ng c&ugrave;ng huyện An L&atilde;o đ&atilde; lấy mẫu AND của con trai chị v&agrave; c&aacute;c giấy tờ li&ecirc;n quan gửi đi.</p> <p>Chiều h&ocirc;m qua, gia đ&igrave;nh suy sụp khi được th&ocirc;ng b&aacute;o, chị c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch những người tử nạn.</p> <p>Ở Hải Ph&ograve;ng c&ograve;n c&oacute; 2 thanh ni&ecirc;n tr&uacute; tại quận Đồ Sơn l&agrave; nạn nh&acirc;n trong vụ việc.</p> <p>Th&ocirc;ng tin với PV VietNamNet, đại diện TP Hải Dương x&aacute;c nhận, địa phương c&oacute; 1 nạn nh&acirc;n tử vong, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n của&nbsp;phường Phạm Ngũ L&atilde;o.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Gia đình ở Hải Phòng suy sụp khi người thân chết trong container ở Anh" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/23/hai-phong-hai-duong-bang-hoang-nhan-tin-co-nguoi-dan-tu-vong-trong-container-o-anh.png" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <p>D&ograve;ng trạng th&aacute;i k&egrave;m ảnh tr&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n của nạn nh&acirc;n ở Hải Dương trước khi gặp nạn 3 ng&agrave;y. Ảnh: B&aacute;o Hải Dương</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau khi học hết lớp 11, nạn nh&acirc;n v&agrave;o&nbsp;TP.HCM l&agrave;m việc. Mới đ&acirc;y, anh gọi điện về cho gia đ&igrave;nh n&oacute;i bắt đầu từ TP.HCM đi sang Nga. Từ Nga, anh đi tiếp qua Ba Lan để sang Anh. Nạn nh&acirc;n c&oacute; ch&uacute; ruột sống ở Anh v&agrave; chờ để đ&oacute;n.</p> <p>Khi xảy ra sự việc, người ch&uacute; ruột đ&atilde; li&ecirc;n hệ với cảnh s&aacute;t Anh, để lấy AND x&aacute;c định th&acirc;n nh&acirc;n.</p> <p>H&ocirc;m qua, Sở Nội vụ Hải Dương c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị li&ecirc;n quan đ&atilde; tới chia buồn với gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n.</p> <p>39 nạn nh&acirc;n thiệt mạng trong container được ph&aacute;t hiện tại hạt Essex, London h&ocirc;m 23/10 đ&ecirc;̀u l&agrave; người Việt Nam, có h&ocirc;̣ kh&acirc;̉u thường trú tại Hải Ph&ograve;ng, Hải Dương, Nghệ An, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh v&agrave; &nbsp;Thừa Thi&ecirc;n - Huế.</p> <p><span>Ho&agrave;i Anh</span>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top