Đưa thầy chùa đập bể kính ôtô đi điều trị tâm thần

Thầy chùa đập bể kính ôtô của người đi đường vì không cho vượt được đưa đi điều trị tâm thần. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu báo cáo trường hợp này.

<div> <p style="text-align: justify;">Chiều 10/9, Đại đức Th&iacute;ch Nguy&ecirc;n Hu&acirc;n, Trưởng ban Th&ocirc;ng tin truyền th&ocirc;ng Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đắk Lắk, cho biết GHPGVN đ&atilde; y&ecirc;u cầu b&aacute;o c&aacute;o trường hợp thầy L&ecirc; Văn Th&agrave;nh (ph&aacute;p danh Minh Truyền) đập bể k&iacute;nh &ocirc;t&ocirc; của người đi đường v&igrave; kh&ocirc;ng cho vượt.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Đại đức Th&iacute;ch Nguy&ecirc;n Hu&acirc;n, GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đang thu thập th&ocirc;ng tin để l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Việc thầy Minh Truyền đập ph&aacute; &ocirc;t&ocirc; của người đi đường l&agrave; sai nhưng cũng cần t&igrave;m hiểu nguy&ecirc;n nh&acirc;n s&acirc;u xa dẫn đến sự việc. Thầy Truyền được chẩn đo&aacute;n bị t&acirc;m thần ph&acirc;n liệt v&agrave; đang trong giai đoạn điều trị. Trước đ&acirc;y, thầy Truyền uống thuốc điều trị đ&atilde; tạm ổn nhưng thời gian gần đ&acirc;y bệnh t&aacute;i ph&aacute;t. Đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến thầy Truyền h&agrave;nh động kh&ocirc;ng đ&uacute;ng&rdquo;, đại đức Th&iacute;ch Nguy&ecirc;n Hu&acirc;n n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Dua thay chua dap be kinh oto di dieu tri tam than hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/10/69797168_377732283144213_7956972720283975680_n_2(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">&Ocirc;t&ocirc; bị L&ecirc; Văn Th&agrave;nh đập bể k&iacute;nh v&igrave; kh&ocirc;ng cho vượt. Ảnh:<em> T. N.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Vị n&agrave;y cho biết th&ecirc;m, s&aacute;ng nay GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đ&atilde; đưa thầy Minh Truyền đến Bệnh viện t&acirc;m thần Đắk Lắk điều trị.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Khi đưa đi, thầy Minh Truyền kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ m&agrave; c&ograve;n chống đối. Về mặt ch&iacute;nh quyền th&igrave; GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đang chờ kết luận điều tra từ c&ocirc;ng an. Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o tỉnh đang l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o gửi GHPGVN xin &yacute; kiến xử l&yacute;&rdquo;, vị n&agrave;y n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 9/9, L&ecirc; Văn Th&agrave;nh (31 tuổi, đang tu h&agrave;nh tại ch&ugrave;a Sắc Tứ Khải Đoan, TP Bu&ocirc;n Ma Thuột), điều khiển xe m&aacute;y tr&ecirc;n đường Nguyễn Tất Th&agrave;nh hướng từ Km3 về ch&ugrave;a Sắc Tứ Khải Đoan.</p> <p style="text-align: justify;">Khi đến ng&atilde; 3 đường Nguyễn Tất Th&agrave;nh - Ama Kh&ecirc;, Th&agrave;nh cho xe m&aacute;y chạy v&agrave;o l&agrave;n đường &ocirc;t&ocirc; để vượt phương tiện ph&iacute;a trước.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng l&uacute;c n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Quang Nhật (37 tuổi, ngụ TP Bu&ocirc;n Ma Thuột) điều khiển &ocirc;t&ocirc; đi ph&iacute;a sau bấm c&ograve;i, kh&ocirc;ng cho vượt. Khi dừng đ&egrave;n đỏ, Th&agrave;nh xuống xe y&ecirc;u cầu &ocirc;ng Nhật xin lỗi nhưng người n&agrave;y kh&ocirc;ng đồng &yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Bực tức, Th&agrave;nh d&ugrave;ng gậy tre mang theo đập nhiều c&aacute;i v&agrave;o &ocirc;t&ocirc; của &ocirc;ng Nhật l&agrave;m g&atilde;y 1 gương chiếu hậu, vỡ 2 k&iacute;nh xe. Sau khi đập ph&aacute;, Th&agrave;nh chạy xe m&aacute;y về ch&ugrave;a Sắc Tứ Khải Đoan.</p> <p style="text-align: justify;">Đại t&aacute; Nguyễn Văn B&ocirc;n, Trưởng C&ocirc;ng an TP Bu&ocirc;n Ma Thuột, cho biết c&ocirc;ng an đ&atilde; l&agrave;m việc với &ocirc;ng Th&agrave;nh để l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi Cố &yacute; hủy hoại t&agrave;i sản. &quot;C&ocirc;ng an đ&atilde; cho nh&agrave; ch&ugrave;a bảo l&atilde;nh, sau khi c&oacute; kết quả gi&aacute;m định thiệt hại, sẽ tiếp tục xử l&yacute;&quot;, đại t&aacute; B&ocirc;n n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Nâng mức giá mua ôtô công lên tới 5 tỷ đồng/xe

Nâng mức giá mua ôtô công lên tới 5 tỷ đồng/xe

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; đề xuất giá mua xe công phục vụ bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, tối đa là 5 tỷ đồng/xe.
back to top