Thầy chùa đập vỡ kính ôtô vì tài xế không cho vượt

Chạy xe máy vào làn ôtô, thầy chùa cầm gậy đập vỡ kính xế hộp khi không được vượt.

<div> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 10/9, C&ocirc;ng an TP Bu&ocirc;n Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra h&agrave;nh vi Cố &yacute; l&agrave;m hư hỏng t&agrave;i sản đối với L&ecirc; Văn Th&agrave;nh (31 tuổi, đang tu h&agrave;nh tại ch&ugrave;a Sắc Tứ Khải Đoan ở TP Bu&ocirc;n Ma Thuột).</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng&nbsp;9/9, Th&agrave;nh điều khiển xe m&aacute;y tr&ecirc;n đường Nguyễn Tất Th&agrave;nh hướng từ Km3 về ch&ugrave;a Sắc Tứ Khải Đoan.</p> <p style="text-align: justify;">Đến ng&atilde; 3 đường Nguyễn Tất Th&agrave;nh - Ama Kh&ecirc;, Th&agrave;nh cho xe m&aacute;y chạy v&agrave;o l&agrave;n đường &ocirc;t&ocirc; để vượt phương tiện ph&iacute;a trước.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thay chua dap vo kinh oto vi tai xe khong cho vuot hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/10/69439451_519865982114623_6388162252435881984_n(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">Chiếc &ocirc;t&ocirc; bị Th&agrave;nh đập hư hỏng. Ảnh:<em> T.N.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng l&uacute;c n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Quang Nhật (37 tuổi, ngụ TP Bu&ocirc;n Ma Thuột) điều khiển &ocirc;t&ocirc; đi ph&iacute;a sau bấm c&ograve;i, kh&ocirc;ng cho vượt. Khi dừng đ&egrave;n đỏ, Th&agrave;nh xuống xe y&ecirc;u cầu &ocirc;ng Nhật xin lỗi nhưng người n&agrave;y kh&ocirc;ng đồng &yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Bực tức, Th&agrave;nh cầm gậy tre đập g&atilde;y gương chiếu hậu, vỡ 2 cửa xe &ocirc;t&ocirc; của &ocirc;ng Nhật.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thay chua dap vo kinh oto vi tai xe khong cho vuot hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/10/70284798_2104983369798658_4559081332000423936_n.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">C&ocirc;ng an l&agrave;m việc với L&ecirc; Văn Th&agrave;nh. Ảnh: <em>T.N.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Đại t&aacute; Nguyễn Văn B&ocirc;n, Trưởng C&ocirc;ng an TP Bu&ocirc;n Ma Thuột, cho biết c&ocirc;ng an đ&atilde; l&agrave;m việc với &ocirc;ng Th&agrave;nh v&agrave; đại diện ch&ugrave;a Sắc Tứ Khải Đoan.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đại diện nh&agrave; ch&ugrave;a, Th&agrave;nh đ&atilde; tu h&agrave;nh ở tại đ&acirc;y hơn 10 năm qua. &quot;C&ocirc;ng an đ&atilde; cho nh&agrave; ch&ugrave;a bảo l&atilde;nh, sau khi c&oacute; kết quả gi&aacute;m định thiệt hại, sẽ tiếp tục xử l&yacute;&quot;, đại t&aacute; B&ocirc;n n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
back to top