Dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc: Công ty CP Him Lam không phải chủ đầu tư?

(khoahocdoisong.vn) - Mặc dù trên trang thông tin của Công ty CP Him Lam giới thiệu là chủ đầu tư của Dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc và thực hiện giao dịch các sản phẩm tại dự án này. Tuy nhiên, theo hồ sơ phóng viên ghi nhận thì dự án đã được Công ty CP thương mại và đầu tư toàn cầu GTC (Công ty Toàn Cầu GTC) thế chấp toàn bộ Dự án và các phân khu dự án với một ngân hàng “người nhà” với Công ty CP Him Lam. Dấu hỏi đặt ra, liệu Công ty CP Him Lam có thực sự là chủ đầu tư dự án này?

Công ty CP Him Lam nhận chuyển nhượng dự án?

Được biết, ngày 14/12/2007 UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có Quyết định số 2436/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Trục đô thị phía Bắc TP Hà Đông – tỉnh Hà Tây (cũ).

Ngày 31/12/2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu đất dự án Galaxy.

Ngày 01/04/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án TSQ Galaxy – Trục đô thị phía Bắc, địa bàn phường Vạn Phúc, TP Hà Đông theo Quyết định số 452/QĐ-UBND.

Tiếp đó, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) tiếp tục ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND giao Công ty Toàn Cầu GTC tiếp nhận và làm chủ đầu tư dự án TSQ Galaxy.

Ngày 03/07/2008, Sở Xây dựng Hà Tây (cũ) có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 231/SXD-TĐ công trình xây dựng thuộc dự án TSQ Galaxy.

Đến ngày 09/07/2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có Quyết định số 2220/QĐ-UBND duyệt dự án đầu tư TSQ Galaxy

UBND Hà Tây (cũ) có Quyết định số 3044/QĐ-UBND thu hồi 144.461,0m2 đất trên địa bàn phường Vạn Phúc, TP Hà Đông; giao Công ty Toàn Cầu GTC để thực hiện dự án TSQ Galaxy.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Him Lam - Vạn Phúc chủ đầu tư là Công ty Toàn Cầu GTC.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Him Lam - Vạn Phúc chủ đầu tư là Công ty Toàn Cầu GTC.

Dự án được giao đất làm 4 đợt: Đợt 1 ngày 11/03/2009; Đợt 2 ngày 27/03/2009; Đợt 3 ngày 20/04/2010; Đợt 4 ngày 02/12/2010. Và được bàn giao theo biên bản số 01/BB-BGMB ngày 21/12/2010.

Tuy nhiên, ngay sau khi giao đất, Công ty Toàn Cầu GTC đã chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty CP Him Lam theo Hóa đơn GTGT số 0039352 ngày 28/12/2010 và tiến hành điều chỉnh dự án.

Cụ thể: Ngày 23/09/2011, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có công văn số 3324/QHKT-P4 điều chỉnh tổng thể quy hoạch Khu TSQ Galaxy 2 trong Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại khu đất dự án TSQ Galaxy trong trục đô thị phía Bắc quận Hà Đông, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngày 28/10/2011, UBND TP Hà Nội có Công văn số 9274/UBND-XD về việc Quy hoạch chi tiết Khu TSQ Galaxy 2, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Dự án được phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu TSQ Galaxy 2 thành Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định 5851/QĐ-UBND ngày 14/12/2012.

Ngày 16/04/2014 sở Quy hoạch Kiến trúc có Tờ trình số 1359/TTr-QHKT-P4-P7 về việc xin phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500.

Một tuần sau ngày 25/04/2014 UBND Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 2245/QĐ-UBND.

Ngày 22/01/2015, UBND TP Hà Nội điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 bằng Quyết định số 332/QĐ-UBND.

Như vậy, sau nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Him lam đã được các cơ quan chức năng đổi tên Dự án thành Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc và điều chỉnh nhiều chức năng tại dự án này.

Ngân hàng “người nhà” Him Lam nhận thế chấp của chủ đầu tư cũ?

Như đã nêu trên, ngày 28/12/2010, Công ty Toàn Cầu GTC đã chuyển nhượng dự án TSQ Galaxy 2 cho Công ty CP Him Lam và được cụ thể hóa bằng văn bản và đổi tên thành dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc (Dự án) bằng Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc.

Tuy nhiên, trên thực tế dường như Công ty CP Him Lam không hề đóng vai trò chủ đầu tư. Bởi lẽ sau thời chuyển nhượng, Công ty Toàn Cầu GTC vẫn đang là người chịu trách nhiệm trong các hợp đồng tín dụng thế chấp tại một số các ngân hàng.

Cụ thể, ngày 21/06/2017, Công ty Toàn Cầu GTC có ký hợp đồng tín dụng số 311-1/2017/BĐ-PKHDN với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Theo đó, Công ty Toàn Cầu GTC thế chấp Toàn bộ tài sản và quyền tài sản hiện hữu, hình thành trong tương lai phát sinh từ Dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc và các công trình phụ trợ thuộc Dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc.

Tiếp đó, ngày 25/12/2018 Công ty Toàn Cầu GTC liên tục thế chấp dự án và các phân khu dự án với một Ngân hàng khác được cho là “người nhà” của Him Lam

Cụ thể, tại Chi nhánh Đông Anh của Ngân hàng này, có hợp đồng số HDTC1032018182 với tài sản đảm bảo là: Các khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản phí mà chủ đầu tư thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án xây dựng nhà ở. Các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền tài sản (quyền sử dụng đất) hoặc cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên đất (lợi tức của thửa đất hoặc của hạ tầng kỹ thuật trên đất) của Dự án; Tại Chi Nhánh Đông Đô – PGD Thanh Nhàn có hợp đồng thế chấp số HDTC1222018021 thế chấp 16 ô đất bao gồm: khu A – TT6 từ Ô1 - Ô9; khu A – TT2 từ Ô1 - Ô7 thuộc Dự án;

Tại Chi nhánh Ba Vì là Hợp đồng số 176/2018/HĐTC-CN Ba Vì thế chấp 24 ô đất bao gồm: khu B – TT4 từ Ô1 - Ô8; khu B – TT5 từ Ô1 - Ô8; khu B – TT6 từ Ô1 - Ô8 thuộc Dự án.

Không dừng lại tại đó, ngày 26/12/2018 Công ty Toàn Cầu GTC tiếp tục có hợp số HDTC160201809 với Chi nhánh Gia Lâm. Tài sản thế chấp là toàn bộ Các khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản phí mà chủ đầu tư thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án xây dựng nhà ở. Các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền tài sản hoặc cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên đất của Dự án.

Sau đó 1 ngày, 27/12/2018 Công ty Toàn Cầu GTC thế chấp 69 ô đất bao gồm: khu C – TT1 từ Ô1 - Ô7; khu C – TT2 từ Ô1 - Ô7; khu C – TT3 từ Ô1 - Ô7; khu C – TT4 từ Ô1 - Ô7; khu C – TT5 từ Ô1 - Ô7; khu C – TT6 từ Ô1 - Ô7; khu C – TT7 từ Ô1 - Ô7; khu C – TT8 từ Ô1 - Ô7; khu C – TT9 từ Ô1 - Ô13) thuộc Dự án tại Chi nhánh Xuân Mai theo Hợp đồng số 1402018494/HĐTC-LPB.XM.

Vì sao Công ty Toàn Cầu GTC lại thế chấp dự án khi dự án đã được chuyển nhượng sang Công ty CP Him Lam. Liệu Công ty CP Him Lam có thực sự là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc. Đằng sau thương vụ chuyển nhượng Dự án trên có những uẩn khúc gì? Đó chính là nội dung Báo KH&ĐS tiếp tục thông tin.

Theo Đời sống
back to top